Krooneend, Netta rufina, 53-57 cm

Krooneend | Netta rufina
Krooneend

Herkenning

Een opvallende duikeend die even groot is als de Wilde Eend. Het mannetje heeft een oranje kleurige ronde kop met ene knalrode snavel en witte flanken. Het vrouwtje is bruiner, maar wel een ronde kop en rode snavel.

Biotoop

Grote meren met riet omzoomd.

Geluid

Voedsel

Ze eten voornamelijk plantaardig voedsel (vooral kranswieren).

Broeden

De nesten liggen meestal verscholen tussen het riet. Er worden 8 tot 10 eieren gelegd die na drie weken uitkomen. Dan duurt het ongeveer 50 dagen voordat de jongen vliegen kunnen.

Aantallen in Nederland

De aantallen groeien, er broeden 370 tot 480 broedparen, vooral in de randmeren van Flevoland en rond Amsterdam.

Aantallen in onze omgeving

Als broedvogel komt de Krooneend in onze omgeving niet voor. Is voor ons een zeldzame wintergast die een enkele maal waargenomen is op de Hofmans Plassen. Soms zijn dat escapes (ontsnapte dieren van iemand die eenden houdt).