Krombekstrandloper, Calidris ferruginea, 19 – 21 cm

Krombekstrandloper | Calidris ferruginea
Krombekstrandloper

Herkenning

Een sierlijke strandloper met een relatief lange nek. De snavel is lang en licht gebogen. Opvallend is de witte oogstreep en witte stuit (in vlucht). In zomerkleed is de vogel donker roestbruin. In winterkleed is de vogel licht van kleur.

Biotoop

Komt vooral voor in Wadgebieden.

Voedsel

Insecten, wormen, kleine weekdieren en schaaldieren.

Broeden

Broedvogel van toendra's in het noorden (Scandinavië).

Aantallen in Nederland

Wintergast in het waddengebied, maar vooral doortrekker.

Aantallen in onze omgeving

Zeldzame doortrekker, slechts twee maal in het najaar waargenomen, in 2010 en in 2021.