Krakeend, Mareca strepera, 46-56 cm

Krakeend | Mareca strepera
Krakeend

Herkenning

Deze onopvallende zoetwatereend is kleiner en slanker dan de Wilde Eend en met een steiler voorhoofd en gele poten. Het mannetje is grijs met grijze snavel en zwarte anaalstreek. Heeft een opvallende witte spiegel, ook wel suikerklontje genoemd. Het vrouwtje is bruiner, suikerklontje valt minder op.

Biotoop

Laaggelegen, open en grazige zoetwatergebieden met veel oeverbegroeiing Komt ook wel in brakwatergebieden voor.

Geluid

Voedsel

In de broedtijd wordt ook dierlijk materiaal gegeten, maar de Krakeend eet overwegend plantaardig voedsel en dan de sappige delen ervan. Eet minder zaden dan de Wilde Eend. Deze eenden worden ook wel grondeleenden genoemd. Ze staan als het ware op hun kop om hun eten uit het water te halen en je ziet dan alleen de achterdelen van de eend boven het water uitsteken. Ze zoeken hun voedsel voornamelijk in ondiep water.

Broeden

De nesten liggen meestal verscholen tussen de vegetatie.

Aantallen in Nederland

De aantallen groeien hard, er broeden 21.000 tot 26.000 broedparen.

Aantallen in onze omgeving

Als broedvogel komt de Krakeend in onze omgeving niet voor, maar dat kan zo maar wel binnenkort gebeuren. Er is wel een claim uit 2005, maar zonder enig bewijs. Verder overal waar wat grotere waterpartijen zijn aan te treffen, ook in de dorpen (maar dat laatste meer in een strenge winter).

Krakeend | Uden-Zuid | ©Peter van de Braak
Krakeend | Uden-Zuid | ©Peter van de Braak
Krakeend | Uden-Zuid | ©Peter van de Braak
Krakeend | Uden-Zuid | ©Peter van de Braak