Kraanvogel, Grus grus, 96 -199 cm

Kraanvogel | Grus grus
Kraanvogel

Herkenning

Zeer grote vogel (de hoogste van Nederland) met lange poten en lange hals en dolkvormige rechte snavel. De kop en het bovenste deel van de hals zijn zwart en wit, de kruin is rood. Het lichaam en de poten zijn grijs, heeft een Struisvogel-achtige staart, gevormd door een grote afhangende bos sierveren. Heeft een mooie langzame vlucht (in V-formatie) met gestrekte hals en poten, waarbij vaak het kenmerkende getrompetter te horen is. De vleugelspanwijdte is 220 cm. Loopt statig en elegant door de weilanden op zoek naar voedsel. Overwinteren in Lac du Der in Frankrijk en in het stroomgebied van de Nijl in Afrika. Vooral bij oostenwind in ons land te zien. Zeldzame schuwe doortrekker. Door de beschermende maatregelen heeft de Kraanvogel zich uit kunnen breiden.

Biotoop

Vochtige terreinen, hoogveen, licht beboste moerassen en rietvelden.

Voedsel

Insecten, kleine gewervelde dieren (amfibieën en reptielen) en plantaardig materiaal.

Broeden

De balts van de Kraanvogel is een spectaculair dansritueel. De vogels lopen dan rond met gestrekte hals en gespreide vleugels, springen ook in de lucht met flapperende vleugels. Ze zijn monogaam en het nest bestaat uit een hoop verdord plantenmateriaal. Het ligt vaak op een moeilijk toegankelijke plaats, bijvoorbeeld op een eilandje en liefst op een verhoging. In ongeveer vier weken broeden beide ouders twee bruingevlekte eieren uit.

Aantallen in Nederland

In het Fochteloërveen (Friesland) heeft in 2001 een paartje gebroed. Sindsdien zijn ze op meer plaatsen gaan broeden en nu broeden er ongeveer 15 paren, verdeeld over zo'n 5 plaatsen. Er overwinteren vaak ook enkele vogels in Nederland.

Aantallen in onze omgeving

Komt niet als broedvogel in onze omgeving voor. In het voor- en najaar worden er Kraanvogels overtrekkend waargenomen.

Kraanvogel | ©Peter van de Braak | Uden |12-03-2023
Kraanvogel | ©Peter van de Braak | Uden |12-03-2023
Kraanvogel | ©Peter van de Braak | Uden |12-03-2023
Kraanvogel | ©Peter van de Braak | Uden |12-03-2023
Kraanvogel | ©Peter van de Braak | Uden |09-03-2016
Kraanvogel | ©Peter van de Braak | Uden |09-03-2016
Kraanvogel | ©Peter van de Braak | Uden |17-11-2023
Kraanvogel | ©Peter van de Braak | Uden |17-11-2023
Kraanvogel | ©Peter van de Braak | Uden |17-11-2023
Kraanvogel | ©Peter van de Braak | Uden |17-11-2023
Kraanvogel | ©Peter van de Braak | Uden |09-03-2024
Kraanvogel | ©Peter van de Braak | Uden |09-03-2024