Korhoen, Tetrao tetrix, 49 -58 cm (incl staart)

Korhoen | Tetrao tetrix
Korhoen

Herkenning

Compacte hoen, de haan is onmiddellijk te herkennen aan het blauwzwarte kleed, de rode plekken boven de ogen, de liervormige (ingekeepte) staart, de witte vleugelstrepen en de opvallende witte onderstaartveren. De hen is kleiner, bruin en heeft een gevorkte staart.

Biotoop

Moerassen, venen, kaalslag in bossen, heidevelden en kale eilanden. Zit graag in bomen, standvogel.

Voedsel

In de winter worden vaak berkenknoppen gegeten, eet alleen plantaardig voedsel, de kuikens eten rupsen, larven en geleedpotigen.

Broeden

In de baltstijd verzamelen hanen en hennen zich vroeg in de ochtend op een gemeenschappelijke bolderplaats. Jaren achtereen wordt dezelfde bolderplaats gebruikt. Elke haan bakent hier een klein territorium af, waarbij hij met uitgewaaierde staart en gespreide vleugels tegen een andere haan staat te pronken. Hierbij maakt hij af en toe een sprongetje en maakt hij kirrende geluiden. De opvallende witte onderstaart wordt goed zichtbaar. Tijdens deze schijngevechten staan de hennen ongeïnteresseerd tussen de hanen. Nadat de haan een rivaal heeft verslagen, gaat hij naar de volgende. Tenslotte nodigt een hen de overwinnaar uit tot paring. Het nest ligt goed verstopt tussen gras of heide en heeft meestal zes tot tien eieren. De hen krabt zelf een nestkom uit en verzorgt het broeden en de kuikens (nestvlieders), die na een maand kunnen vliegen. De heide is sterk versnippert, waardoor kuikens slecht insecten kunnen zoeken. De volwassen vogels lijden onder het verdwijnen van kruidenrijk grasland en onder predatie.

Aantallen in Nederland

Rode lijstsoort. Alleen nog op Sallandse Heuvelrug, in 2004 zijn er nog 15 hanen geteld, waarschijnlijk zijn er meer hennen. Tegenwoordig worden er jaarlijks Korhoenders uit Zweden bijgeplaatst en mogelijk zijn er geen Nederlands dieren over.

Aantallen in onze omgeving

Slechts éénmaal in de Maashorst waargenomen (vrouwtje). Vroeger wel broedvogel in deze omgeving tot circa 1950. In 1982-83 is er nog een haan gezien bij het zweefvliegveld van Nistelrode.