Kokmeeuw, Chroicocephalus ridibundus, 35-39 cm

Kokmeeuw | Chroicocephalus ridibundus
Kokmeeuw

Herkenning

In de zomer heeft deze bewegelijke meeuw een chocoladebruine kopkap, (soms wordt hij ook wel kapmeeuw genoemd) die meestal zwart lijkt en die niet doorloopt tot het achterhoofd. De snavel en de poten zijn rood, de vleugels grijs en de staart zwart. In de winter lijkt het alsof de kokmeeuw een koptelefoon op heeft. De donkere kap is dan verdwenen. De snavelpunt is dan zwart. Een goed kenmerk op afstand is het witte stuk (boeg) over de bovenkant van de voorvleugel. Jonge vogels zijn bruin en na twee jaar volwassen. Lijkt veel op de Zwartkopmeeuw, maar die heeft een pikzwarte kop en geen witte boeg aan de vleugels.

Biotoop

De Kokmeeuw heeft zich goed aangepast aan de veranderingen die door de mens zijn geschapen en is daardoor zeer talrijk geworden. Hij is het meest verspreid en talrijkst van de kleine meeuwen. Komt voor bij moerasgebieden, vennen, oude kleiputten, meren, schorren, kwelders en weilanden.

Voedsel

Volgt vaak de ploeg om daar de insectenlarven en wormen uit de omgewoelde grond te halen. Langs de kust worden garnalen en zeeduizendpoten gegeten. Jaagt ook op vliegende mieren. De Kokmeeuw is een alleseter en wordt ook wel op vuilstortplaatsen gesignaleerd. Op de Waddenzee volgt hij de boten voor een lekker hapje.

Broeden

Het is een koloniebroeder en komt in heel het land voor. Zijn zeer luidruchtig in de broedkolonie, ook 's nachts. Het nest is een klein platformpje van planten of een spaarzaam gevoerd kuiltje in de grond. Ze liggen vaak erg dicht bij elkaar op 'pikafstand' met soms wel tot duizenden nesten. Meestal worden drie eieren gelegd, die door beide ouders worden uitgebroed. Na drie weken komen de kuikens uit en blijven nog enige tijd in de buurt van het nest. Bij gevaar kunnen de donskuikens zich al 'drukken' of verstoppen.

Aantallen in Nederland

104.000 tot 131.000 broedparen (in 1980-1985 225.000 - 275.000 broedparen, is dus wat afgenomen).

Aantallen in onze omgeving

Broedt niet in onze omgeving. Is wel het hele jaar hier te zien, maar in mei zijn er weinig. Heeft in Veghel op industrieterrein de Dubbelen een slaapplaats.

Kokmeeuw | Gemaakt in Broekhuizen | Peter van de Braak
Kokmeeuw | In Uden Zuid | ©Peter van de Braak
Kokmeeuw | In Uden Zuid | ©Peter van de Braak
Kokmeeuw | In Uden Zuid | ©Peter van de Braak
Kokmeeuw | In Uden Zuid | ©Peter van de Braak
Kokmeeuw | In Uden Zuid | ©Peter van de Braak
Kokmeeuw | In Uden Zuid | ©Peter van de Braak
Kokmeeuw | In Uden Zuid | ©Peter van de Braak
Kokmeeuw | In Uden Zuid | ©Peter van de Braak
Kokmeeuw juveniel| Gemaakt in Broekhuizen | ©Peter van de Braak
Kokmeeuw juveniel| Gemaakt in Broekhuizen | ©Peter van de Braak