Kluut, Recurvirostra avosetta, 42 – 46 cm

Kluut | Recurvirostra avosetta
Kluut

Herkenning

Prachtige witte, slanke steltloper met zwarte kopkap en zwarte strepen op vleugels. De snavel is kenmerkend, dun en sterk omhoog gebogen, de lange poten zijn blauwgrijs. Vertoont in de vlucht een opvallend zwart met wit kleurpatroon.

Biotoop

Zeekusten met ondiep water, brakke lagunes en zandige gebieden, soms bij zoet water ook met ondiep water. Overwintert in Frankrijk, Portugal en Senegal.

Voedsel

Met de karakteristieke zijwaarts maaiende bewegingen zeeft hij allerlei kleine beestjes uit het water. Pikt ook voedseldeeltjes van de grond en wordt ook wel grondelend als een eend waargenomen. Eet vooral insecten en kleine kreeftachtige diertjes.

Broeden

Broedt nogal eens in gebieden waarvoor inpoldering plannen bestaan of op opgespoten terreinen die maar tijdelijk beschikbaar zijn. Hierdoor gaat de soort achteruit. Broedt in kolonies en zijn nogal luidruchtig. Het nest is een bekleed kuiltje, meestal op de kale bodem in de buurt van water, soms ook op een heuveltje. De Kluut beschermt zijn eieren en kuikens fel tegen indringers. Met uitgestrekte vleugels of duikvluchten worden indringers weggejaagd. De meestal vier eieren worden in drie weken uitgebroed.

Aantallen in Nederland

4750 – 5300 broedparen in Nederland, neemt af. Grote groepen uit heel Europa ruien op de wadden in het najaar.

Aantallen in onze omgeving

Niet als broedvogel, maar wel een paar maal waargenomen; op Hemelrijk (1981) is de oudste bekende waarneming. In 2014 zat er één op het Palmven, in 2017 op Hemelrijk (17 vogels!) en bij de oprit van de A50. in 2019 bij de Hofmans Plassen gezien. in de wijdere omgeving te zien op Keent, de Hemelrijkse Waard en in de Osse polder op plasdras-weilanden.

Kluut | In de Osse polder | Peter van de Braak
Kluut | In de Osse polder | ©Peter van de Braak
Kluut | In de Osse polder | ©Peter van de Braak
Kluut | In de Osse polder | ©Peter van de Braak
Kluut | In de Osse polder | ©Peter van de Braak
Kluut | In de Osse polder | ©Peter van de Braak
Kluut | In de Osse polder | ©Peter van de Braak
Kluut | In de Liendese waard | ©Peter van de Braak
Kluut | In de Liendese waard | ©Peter van de Braak
Kluut juveniel | In de Liendese waard | ©Peter van de Braak
Kluut juveniel | In de Liendese waard | ©Peter van de Braak