Kleine Zwaan, Cygnus columbanus bewickii, 115 - 127 cm

Kleine Zwaan | Cygnus columbanus bewickii
Kleine Zwaan

Herkenning

Kleinere vorm van Wilde Zwaan, heeft minder geel dan zwart op de snavel en het geel vormt een ronde vlek of vierkant. Hoger voorhoofd dan de Wilde Zwaan. Minder luidruchtig, meer gansachtige, babbelende geluiden. Ziet er in de lucht gans-achtiger uit dan de Wilde Zwaan. Ze trekken in V-formatie, maar de formatie is minder regelmatig dan bij de Wilde Zwaan. Bij strenge vorst zijn ze hier talrijker.

Biotoop

Grote open wateren (IJsselmeer) en weilanden.

Voedsel

Begroeiing onder water, grassen. Kieskeuriger dan Wilde Zwaan.

Broeden

Wintergast, broedt niet in Nederland, maar in Russische toendra's, circa 2500 kilometer van ons vandaan. Het is altijd weer een enorme prestatie van de Kleine Zwanen om die grote afstand af te leggen (ieder jaar 5000 kilometer vliegen).

Aantallen in Nederland

7600 tot 11.000 overwinterende Kleine Zwanen. De aantallen nemen af (na tot 1995 toegenomen te zijn). Een deel schijnt tegenwoordig in Griekenland te overwinteren.

Aantallen in onze omgeving

Elke winter wel te zien in onze omgeving, bijvoorbeeld bij de Princepeel of net buiten het werkgebied bij Loosbroek. Ook in de Osse polder. Bijna elk jaar wel trekkend gezien over de telposten. Aantallen lijken af te nemen.

Kleine Zwaan | Foto gemaakt in de Osse polder | John Hermans
kleine-Zwaan | Foto gemaakt in de Osse polder | John Hermans
Kleine Zwaan | Gemaakt in Dinther | Peter van de Braak
Kleine Zwaan | Gemaakt in Dinther | Peter van de Braak
Kleine Zwaan | Gemaakt in Dinther | Peter van de Braak