Kleine Strandloper, Calidris minuta, 14 – 15,5 cm

Kleine Strandloper | Calidris minuta
Kleine Strandloper

Herkenning

Een Kleine Strandloper is in zomerkleed bruinig en in de winter erg wit. Opvallend is een witte "V"op de rug. De poten zijn erg donker tot bijna zwart. De Kleine Strandloper is een actieve vogel die erg druk foeragereert met vele pikbewegingen.

Biotoop

Komt vooral voor in Wadgebieden langs de kust.

Voedsel

Insecten, wormen, kleine weekdieren en schaaldieren.

Broeden

Broedvogel van toendra's in het noorden (Scandinavië). Het nest is een ondiep kuiltje in de grond, waar 3-5 eieren in gelegd worden. Na 22 dagen komen de eieren uit, waarbij beide ouders voor de jongen zorgen. De jongen kunnen na 15 dagen vliegen. Broedsuccessen zijn sterk afhankelijk van een goed of slecht lemmingenjaar. Bij weinig Lemmingen schakelen soorten zoals Jagers en Sneeuwuilen over naar kleine vogels zoals de Kleine Strandloper.

Aantallen in Nederland

Wintergast vooral langs de kust en het waddengebied.

Aantallen in onze omgeving

Zeldzame doortrekker, slechts 2 maal in het najaar waargenomen. Beide waarnemingen zijn in de vorige eeuw op het Hemelrijk gedaan.

Kleine Strandloper ©Peter van de Braak
Kleine Strandloper ©Peter van de Braak