Kleine Jager, Stercorarius parasiticus, 47–48 cm inclusief verlengde staart

Kleine Jager | latijn
Kleine Jager

Herkenning

Een bruine valkachtige roofmeeuw, die over de oceanen vliegt. Vliegt klaag over de zee met een regelmatige ontspannen vlucht. Kleiner en slanker dan de Middelste Jager en groter en zwaarder dan de Kleinste Jager. De rechte en puntige middelste staartveren zijn een goed kenmerk, bij de Middelste Jager zijn deze stomp en gedraaid en bij de Kleinste Jager veel langer en smaller. Komt voor in lichte en donkere vorm. Hoe noordelijker, hoe meer de lichte kleurfase voorkomt. De lichte vorm heeft een donkere kruin, donkerbruine bovendelen, geelwitte wangen en hals, witte onderdelen met meestal een donkere borstband. De vleugels zijn lang en smal, met een spitse handvleugel. De donkere vorm is effen zwartbruin met witte vleugelvelden. Overwintert ten zuiden van de evenaar.

Biotoop

Toendra, kale eilanden en kustvlakten in Scandinavië, IJsland, Schotland en Spitsbergen.

Voedsel

Kleine Jagers hebben een sterke neiging tot kleptoparasitisme (zie Latijnse naam). Dit wil zeggen dat ze het voedsel van andere vogels stelen. Dit gebeurt vooral op zee. Hebben ze een slachtoffer in het oog gekregen, dan wordt het tempo van de vleugelslag verhoogd en raken de vleugelpunten elkaar onder het lichaam. Ze achtervolgen de vogels tot ze hun prooi loslaten of uitbraken. Rooft ook jongen en eieren. Slachtoffers zijn vaak Drieteenmeeuw, Noordse Stern en Papegaaiduiker.

Broeden

Nestelen in losse kolonies op de grond in open terrein (toendra en venige kustvlakten) en doen felle aanvallen op indringers. Ze broeden pas als ze vier jaar oud zijn. De twee eieren liggen in een ondiep kuiltje en komen na 26 dagen uit, de jongen zijn na vier tot vijf weken vliegvlug. Lichte en donkere vorm vormen ook broedparen. Ze broeden vaak in de buurt van zeevogelkolonies.

Aantallen in Nederland

Doortrekker, vooral van augustus tot oktober. Broedt niet in ons land.

Aantallen in onze omgeving

Slechts driemaal waargenomen in onze regio; telpost Noord september 2002, augustus 2010 en april 2019.

Kleine Jager | Foto gemaakt in Finland | John Hermans |
Kleine Jager | Foto gemaakt in Finland | John Hermans |
Kleine Jager | Foto gemaakt in Finland | John Hermans |
Kleine Jager | Foto gemaakt op Finland | John Hermans |
Kleine Jager | Foto gemaakt in Finland | John Hermans | 6
Kleine Jager | Foto gemaakt in Finland | John Hermans |