Kauw, Corvus monedula, 30 - 34 cm

Kauw | Corvus monedula
Kauw

Herkenning

Zwarte middelgrote vogel, het achterhoofd, zijhals en de buik zijn meer grijsachtig getint. Vergeleken met de andere kraaiachtigen heeft de Kauw een slanke snavel, de ogen zijn lichtgrijs. Men spreekt ook wel van 'Kauwtje' omdat hij de kleinste kraai-achtige is. Loopt parmantig rechtop. Wordt meestal in paartjes of in groepen gezien. Intelligente en sociale vogel, die graag glimmende voorwerpen verzamelt. In de herfst vormen ze grote groepen en slapen gezamenlijk in bossen of stadsparken. Het zijn uitstekende vliegers, die ook vaak samen met andere kraai-achtige worden gezien.

Biotoop

Leeft in de nabijheid van mensen, op gebouwen, in bossen en parken met holle bomen, ook in de bergen.

Voedsel

De Kauw is een alleseter, eet vaak in grote groepen, vooral in het najaar. Zaden, vruchten, insecten, aas, maar ook kuikens en eieren van andere vogels.

Broeden

Er worden paartjes voor het leven gevormd. Deze holenbroeder broedt in schoorsteenpijpen, luchtkanalen, boomholten (nestgat van Zwarte Specht), konijnenholen, nestkasten, nissen van kerktorens en rotsspleten, ook worden verlaten nesten van andere vogels gebruikt. Ze verstoppen nog al eens rookkanalen met hun nestmateriaal en zijn daarom soms minder geliefd. Ze hebben een voorliefde voor vervallen gebouwen. Het nest varieert in grootte, afhankelijk van de plaats. Het nestmateriaal is een stapel twijgjes en soms wordt de bekleding rechtstreeks van het schaap geplukt. Als het nest jaren achtereen wordt gebruikt, ontstaat een grote opeenhoping van nestmateriaal. Het vrouwtje broedt de drie tot zeven eieren uit in 17 - 18 dagen en wordt in die tijd door het mannetje gevoerd. Na ongeveer een maand kunnen de kuikens uitvliegen. Een broedkolonie kan wel uit honderden paren bestaan. Broedende Bosuilen worden soms onder nestmateriaal van de Kauw bedolven.

Aantallen in Nederland

Bij ons standvogel, 100.000 tot 150.000 broedparen. Vogels uit het noorden van Europa komen hier overwinteren.

Aantallen in onze omgeving

Algemene broedvogel in onze omgeving. In Veghel is er in de winter een grote slaapplaats met duizenden vogels.

   Kauw | Uden-Zuid | ©Peter van de Braak
Kauw | Uden-Zuid | ©Peter van de Braak
   Kauw | Uden-Zuid | ©Peter van de Braak
Kauw | Uden-Zuid | ©Peter van de Braak
   Kauw | Uden-Zuid | ©Peter van de Braak
Kauw | Uden-Zuid | ©Peter van de Braak