Houtsnip, Scolopax rusticola, 33 - 38 cm incl. snavel

Houtsnip | Scolopax rusticola
Houtsnip

Herkenning

Bruine bosvogel (grootte van een Houtduif) met dwarsgestreepte kruin en borst, groot plomp lijf, lange rechte snavel en korte poten. Zijn ogen zijn groot en staan hoog in de ronde kop, zodat hij een ruim gezichtsveld heeft. Voert zijn territoriumvluchten en baltsvluchten vaak in de schemering uit. Verder leidt hij een teruggetrokken leven en heeft hij een zeer goede schutkleur als van dorre bladeren. Wordt meestal pas waargenomen na verstoring als hij opvliegt. De vleugels maken dan een snorrend geluid en hij vliegt dan snel en behendig tussen de bomen door. Verschilt van Watersnip door de grootte, bredere rondere vleugels en dwarsstrepen op de kop (bij Watersnip lengtestrepen).

Biotoop

Bosachtige streken, vochtige gemengde bossen of loofbossen. Buiten de broedtijd ook in drogere bossen met struiken en open plekken. Kleine geïsoleerd liggende bossen worden gemeden. Broedvogel en doortrekker.

Geluid

De Houtsnip wordt niet vaak door vogelaars gehoord. Dat komt omdat hij alleen in de baltstijd te horen is en dan tegen de schemering. Hij maakt dan baltsvluchten over het gebied. Hierbij draait hij 4-5 rondjes over het gebied gaat dan weer naar een rustplaats en herhaalt dat ongeveer 4 keer op een avond. Tijdens die baltsvluchten maken de mannetjes continu een knorrend geluid gevolgd door 1 of 2 keer een snif. Er wordt gedacht dat elk mannetje herkend kan worden aan zijn geluid.

Voedsel

De snavelpunt van de Houtsnip is erg gevoelig en beweeglijk, hij kan er ondergronds een prooi mee grijpen en ermee manipuleren. Eet wormen en andere (ongewervelde) bodemdieren.

Broeden

Tijdens de balts maakt hij een knorrend geluid en vliegt hij op boomtopniveau met ondiepe langzame vleugelslagen. Het nest is een met bladeren gevoerd kuiltje op de grond, vaak aan de voet van een boom. De eieren komen na drie weken uit en worden door beide ouders verzorgd. Bij gevaar drukken ouders en kuikens zich, vertrouwend op hun schutkleur. Soms verplaatsen Houtsnipvrouwtjes hun kuikens geklemd tussen de poten naar een veiligere plaats.

Aantallen in Nederland

2200 - 3500 broedparen in Nederland.

Aantallen in onze omgeving

Broedt in de omgeving, de Maashorst is grotendeels te droog, maar er zitten er wel enkele. Het Melven (Veghel) is de bekendste plek, maar elders wordt er ook gebroed. Naar schatting 10 paar in het hele werkgebied. Buiten het broedseizoen op veel meer plaatsen aaan te treffen.