Houtduif, Columba palumbus, 38-43 cm

Houtduif | Columba palumbus
Houtduif

Herkenning

Algemene broedvogel, grootste grijze duif, plomp met een dik lijf en kleine kop, brede vleugels en lange gebandeerde staart. Grote witte nekvlek en in de vlucht zijn twee witte dwarsbanden over de vleugels duidelijk zichtbaar. Rossige borst.

Biotoop

Bossen (vooral in de buurt van akkers), parken, tuinen, komt ook voor in steden.

Geluid

Het roepen (koeren) bestaat uit vijf tonen, waarvan de klemtoon op de tweede toon ligt.

Voedsel

Granen, aardappels, bonen, erwten, groentes, klimopbessen, eikels en onkruidzaden. Voedselvluchten tussen broedplaats en foerageerplaats kunnen enkele kilometers bedragen. 's Winters eten ze vooral voederbieten en gras. Door hun menu worden ze door de boeren als schadelijke vogels beschouwd. In de winter eten ze ook van de voedertafel. Worden zelf graag gegeten door de Havik en Buizerd.

Broeden

De baltsvlucht bestaat uit mooie glijvluchten, waarbij van te voren de vleugels aan de bovenkant tegen elkaar geklapt worden. Dit klapperen hoor je ook vaak als de vogels verstoord worden en wegvliegen. Nestelt in bomen, heggen en oude nesten. Het nest van de Houtduif is een dun platform van takjes, waar men soms van onder af de eieren doorheen kan zien. De kuikens zijn met geelachtig donsbedekt, maar na een maand hebben ze hun grijze jeugdkleed. Ze worden gevoed met duivenmelk, een substantie die lijkt op zoogdiermelk uit de krop van de ouders. Dit wordt geproduceerd door de slijmhuid van de krop. Hierdoor zijn de duiven niet afhankelijk van insecten voor de kuikens en kan de broedtijd veel langer uitgesmeerd worden, wat tegenwoordig ook gebeurt. Nesten uit augustus zouden het grootste broedsucces hebben.

Aantallen in Nederland

250.000 tot 500.000 broedparen.

Aantallen in onze omgeving

De Houtduif is een algemene broedvogel in onze omgeving, ook overal in de dorpen. In de trektijd soms echt massaal, dan kunnen er 100.000 Houtduiven op één dag overtrekken.

Houtduif | Uden-Zuid | ©Peter van de Braak
Houtduif | Uden-Zuid | ©Peter van de Braak
  Houtduif | Uden-Zuid | ©Peter van de Braak
Houtduif | Uden-Zuid | ©Peter van de Braak
  Houtduif | Uden-Zuid | ©Peter van de Braak
Houtduif | Uden-Zuid | ©Peter van de Braak