Grote Zee-eend, Melanitta fusca, 51 - 58 cm

Grote Zee-eend | Melanitta fusca
Grote Zee-eend

Herkenning

Wordt op zee vaak samen met de Zwarte Zee-eend en/of Eiders gezien, maar is groter en niet helemaal zwart. Heeft een dikkere hals dan de Zwarte Zee-eend en een zwaardere gezwollen snavel en een oranje band langs de zijkant van de donkere snavel. Van dichtbij is een witte vlek onder het oog zichtbaar. In de vlucht vallen onmiddellijk de witte armpennen op, zelfs op afstand. Bij een zwemmende eend zijn die vaak alleen als witte streep te zien. Het vrouwtje is bruin met een variabele koptekening. Vaak lichte vlekken op de kop. Vormt niet zulke grote groepen als de Zwarte Zee-eend.

Biotoop

Is bij ons schaars, wordt voornamelijk langs de kust waargenomen als trekvogel.

Voedsel

Bij het duiken naar voedsel maakt de Grote Zee-eend geen sprongetje en houdt de vleugels gedeeltelijk geopend (vergelijk Zwarte Zee-eend).

Broeden

Broedt langs kusten met zout of brak water, van open toendra tot gebieden met onderbegroeiing (Oostzeekust).

Aantallen in Nederland

Broedt niet bij ons.

Aantallen in onze omgeving

Een zeldzaamheid, is vier keer in deze buurt gezien, alle waarnemingen zijn op het Hemelrijk gedaan. De laatste keer in 2010 is de vogel een paar dagen gebleven. Opvallend is dat dat in mei was, de andere waarnemingen zijn in de winter gedaan.