Grote Pieper, Anthus richardi, 17 - 20 cm

Grote Pieper | Anthus richardi
Grote Pieper

Herkenning

Groter dan Duinpieper, De rug is beige met donkere strepen, de keel wit, de borst en flanken roestbruin gestreept en de buik weer wit. Heeft en lange staart, lange lichte poten en een dikke snavel. Maakt een trotse indruk, omdat hij vaak opgericht staat op de hoge poten en met gestrekte hals. De streep die van de snavelrand naar het oog loopt (teugel) is licht, dit in tegenstelling tot de Duinpieper (donkere teugel). Smalle zwarte baardstreep. De vlucht is golvend, bij neerstrijken even fladderend. Door de vluchtroep wordt de Grote Pieper vaak opgemerkt en deze lijkt wat op een Huismus.

Biotoop

Open terreinen, kusten van west Europa, vochtig grasland, moerassteppen en rijstvelden, tijdens de trek ook op gecultiveerde gronden.

Geluid

Een rauwe mus-achtige roep tijdens de vlucht.

Voedsel

Voornamelijk insecten en hun larven.

Broeden

Broedt in Siberiƫ en zoals alle piepers tussen de graspollen of soms ook in holtes.

Aantallen in Nederland

Zeer schaarse doortrekker en dwaalgast. Een enkele keer ook in de winter.

Aantallen in onze omgeving

Broedt niet in onze omgeving. Op de telpost diverse malen waargenomen als doortrekker, bijna elk jaar wel.

Grote Pieper |  Peter van de Braak
Grote Pieper | Peter van de Braak
Grote Pieper | Peter van de Braak
Grote Pieper | Peter van de Braak
Grote Pieper| Peter van de Braak
Grote Pieper| Peter van de Braak