Grote Karekiet, Acrocephalus arundinaceus, 16 - 20 cm

Grote Karekiet | Acrocephalus arundinaceus
Grote Karekiet

Herkenning

Lijkt een grote versie van de Kleine Karekiet, bovenzijde effen bruin, onderzijde roomwit. De keel is in zomerkleed vaag grijs gestreept. Forse lijster-achtige snavel en witte wenkbrauwstreep. Zingt voortdurend zijn eentonige liedje vanuit het riet en zegt zijn eigen naam (karre-karre-kiet-kiet), maar dit klinkt een stuk zwaarder en harder dan van de Kleine Karekiet. Ook klinkt het lied doordringend en draagt erg ver. Bij ons zomervogel en is slechts van mei tot en met augustus in ons land. Overwintert in tropisch Afrika.

Biotoop

Uitgestrekte rietvelden met overjarig riet, vaak met open plekken of aan de rand van water. Soms in smalle rietkragen langs kanalen en dijken.

Geluid

Voedsel

Insecten die in het riet en bij water voorkomen zoals libellen, eendagsvliegen, langpootmuggen, kevers, vlinders, muggen, spinnen, maar ook jonge kikkers en salamanders.

Broeden

Het omvangrijke nest is een van gras en rietbladen gevlochten, komvormige mand, dat halverwege de rietstengels is vast geweven. De kom is vrij diep, zodat bij sterke wind de eieren er niet uitvallen. Het is slechts aan enkele overjarige rietstengels opgehangen. Het hangt ongeveer een meter boven het water of de grond. De vier tot vijf eieren worden in twee weken door beide ouders uitgebroed. De kuikens klauteren al na twaalf dagen rond in het riet en kunnen dan nog niet vliegen.

Aantallen in Nederland

Rode Lijst soort. 110 - 150 broedparen, staat op de Rode lijst wegens habitataantasting; forse afname door versnippering van de broedgebieden en onnatuurlijk peilbeheer van het riet.

Aantallen in onze omgeving

Slecht enkele malen in onze regio waargenomen, bijvoorbeeld Hofmans Plassen, mei 2007, de Kleuter (Uden) 2016 en 2021, en Uden-Zuid 2020.

Grote Karekiet | Gemaakt in Uden-Zuid | Peter van de Braak | 18-05-2020
Grote Karekiet | Foto gemaakt in Uden-Zuid | Peter van de Braak | 18-05-2020
Grote Karekiet | Foto gemaakt in Uden-Zuid | Peter van de Braak | 18-05-2020
Grote Karekiet | Foto gemaakt in Uden-Zuid | Peter van de Braak | 18-05-2020
Grote Karekiet | Foto gemaakt in Uden-Zuid | Peter van de Braak | 18-05-2020
Grote Karekiet | Foto gemaakt in Uden-Zuid | Peter van de Braak | 18-05-2020
Grote Karekiet | Foto gemaakt in Uden-Zuid | Peter van de Braak | 18-05-2020
Grote Karekiet | Foto gemaakt in Uden-Zuid | Peter van de Braak | 18-05-2020
Grote Karekiet | Foto gemaakt in Uden-Zuid | Peter van de Braak | 18-05-2020
Grote Karekiet | Foto gemaakt in Uden-Zuid | Peter van de Braak | 18-05-2020
Grote Karekiet | Foto gemaakt in Uden-Zuid | Peter van de Braak | 18-05-2020