Grote Canadese Gans, Branta canadensis, 91-102 cm.

Grote Canadese Gans | Branta canadensis
Grote Canadese Gans

Herkenning

De grootste gans van Europa, zwarte kop en hals met kenmerkende witte keelband. Lichte borst en buik en donkerbruin lichaam (de Brandgans is kleiner, heeft een grijs lichaam en een roomkleurig gezicht). Poten en snavel zijn zwart. Bij het opvliegen vallen de zwarte eindband en witte rand in de staart erg op. Is ingevoerd vanuit Noord Amerika in Groot-Brittanniƫ en Zweden en is daar verwilderd. Daarom wordt deze gans ook wel bij de exoten ondergebracht. Er is ook een Kleine Canadese Gans en er zijn nog meer ondersoorten in Amerika, die soms als aparte soorten worden gezien.

Biotoop

Graast overdag op weilanden, net als de Grauwe Ganzen, maar de Grote Canadese Gans wordt ook wel een grondelend aangetroffen. Het is voornamelijk een zoetwater vogel. Past zich gemakkelijk aan.

Voedsel

Grassen en wortelstokken, soms worden er lage dieren (ongewervelden) gegeten.

Broeden

Broedt graag op eilandjes in meren die begroeid zijn met struiken, soms in kolonies, maar meestal in kleine groepjes. Het nest bestaat uit gras en riet en wordt bekleed met dons. De vijf tot zes eieren worden voornamelijk door het vrouwtje uitgebroed, het mannetje houdt de wacht bij zijn partner. Beide ouders verzorgen de jongen, die na zes weken zelfstandig zijn. Is pas na twee winters geslachtsrijp, daarom zijn er ook veel niet-broedende vogels.

Aantallen in Nederland

9000 tot 12.000 broedparen in Nederland en snel groeiend, 's winters meer vogels (circa 50.000). Naar verwachting zal de uitbreiding zich voortzetten.

Aantallen in onze omgeving

Broedt in onze omgeving, onder andere bij de Kleuter. Waarschijnlijk zijn ze allemaal afstammelingen van uitgezette en verwilderde vogels.

Grote Canadese Gans | Gemaakt op de kleuter | Peter van de Braak
    Grote Canadese Gans | Gemaakt op de kleuter | Peter van de Braak
Grote Canadese Gans | Gemaakt op de kleuter | Peter van de Braak
    Grote Canadese Gans | Gemaakt op de kleuter | Peter van de Braak
Grote Canadese Gans | Gemaakt op de kleuter | Peter van de Braak