Grijze Wouw, Elanus caeruleus, 32 - 36 cm

Grijze Wouw | Elanus caeruleus
Grijze Wouw

Herkenning

Een kleine roofvogel, formaat van Boomvalk. Is echter licht grijs/blauw met zwarte vleugelpunten. De kop is wit met een klein zwart masker. Juveniele Grijze Wouwen hebben een donkergrijs bovendek met een bruinachtige kruin.

Biotoop

Bomenrijen langs rivieren en half-woestijnen.

Voedsel

Insecten, kleine zoogdieren en vogels.

Broeden

Broedt vooral in Spanje en zuid Frankrijk. Is zicht langzaam naar het noorden aan het uitbreiden.

Aantallen in Nederland

De Grijze Wouw is geen broedvogel in Nederland, wordt alleen als dwaalgast/zwerver waargenomen, tegenwoordig elk jaar wel één of meer.

Aantallen in onze omgeving

Is al weer vier maal in de Maashorst waargenomen. De eerste was een juveniel exemplaar dat van 3-8-2015 t/m 5-8-2015 op het veld voor telpost Brobbelbies Noord heeft gefoerageerd, er kwam vanuit heel Nederland volk op af. Daarna een overvliegende op 23 augustus 2016 en één op 28 september 2018. Op 20 oktober 2021 kwam er één die een uur ter plaatse was en toen wegvloog. Een paar dagen is de vogel bij Eerde op de Vlagheide gezien en op de 25e werd de vogel herontdekt bij telpost Brobbelbies Noord. Twee dagen later is de vogel weer vertrokken.

 Grijze Wouw |   Peter van de Braak
Grijze Wouw | Peter van de Braak
 Grijze Wouw |   Peter van de Braak
Grijze Wouw | Peter van de Braak
 Grijze Wouw |   Peter van de Braak
Grijze Wouw | Peter van de Braak