Grauwe Klauwier, Lanius collurio, 16 - 18 cm

Grauwe Klauwier | Lanius collurio
Grauwe Klauwier

Herkenning

Forse vogel die vaak in opgerichte houding zit. De kop is grijs met een zwarte brede band door het oog (wordt ook wel bandietenmasker genoemd), witte keel, snavel met haakvormige punt. Heeft een kastanjebruine rug en grijze stuit. De lange, losse, beweeglijke staart is wit met een zwarte omgekeerde T aan het uiteinde. De buik en borst zijn roze getint. Het vrouwtje en de jongen hebben een bruine rug en een geschubde buik en borst. De Grauwe Klauwier kan goed imiteren en werd ook wel 'rode tuinvalk' genoemd.

Biotoop

Open cultuurlandschap met doornige struiken, ook open plekken in het bos, zandige streken, heide, weiden met meidoorn, sleedoorn, hondsroos of jeneverbes.

Voedsel

Grote insecten, nestjongen, volwassen vogels, hagedissen, amfibieƫn en knaagdieren. Zit vaak op een uitkijkpost bovenin de top van een struik om de omgeving af te speuren. De prooi wordt met de snavel gedood en na het vangen in de poten meegedragen, net als een roofvogel dat doet. Bij voedseloverschot maakt hij een voorraadkamer van opgeprikte prooien, door deze op de doornen van een struik of in het prikkeldraad te prikken.

Broeden

Broedt in doornige struiken, het nest wordt gemaakt in een takvork. Legt vijf tot zes eieren in een nestkom van gevlochten gras en mos. Beide ouders voeren de kuikens, die na twaalf tot zestien dagen uitvliegen.

Aantallen in Nederland

Overwinterd in tropisch Afrika (Botswana). Rode lijstsoort, ging sterk achteruit wegens gebrek aan voedsel, zoals grote insecten (meikevers), maar de laatste tien jaar herstellen de aantallen zich. Dit kwam door verruiging en verdroging van natuurgebieden. Er broeden hier 340 tot 470 broedparen, voornamelijk in hoog Nederland.

Aantallen in onze omgeving

Sinds een paar jaar weer broedvogel in de Maashorst, zelfs meerdere paren.

Grauwe Klauwier | Gemaakt in de Maashorst | Peter van de Braak | 10-04-2020
Grauwe Klauwier | Foto gemaakt in de Maashorst | Peter van de Braak | 10-04-2020
Grauwe Klauwier | Foto gemaakt in de Maashorst | Peter van de Braak | 10-04-2020
Grauwe Klauwier | Foto gemaakt in de Maashorst | Peter van de Braak | 10-04-2020
Grauwe Klauwier | Foto gemaakt in de Maashorst | Peter van de Braak | 10-04-2020
Grauwe Klauwier man| Foto gemaakt in de Maashorst | Peter van de Braak
Grauwe Klauwier man| Foto gemaakt in de Maashorst | Peter van de Braak
Grauwe Klauwier | Foto gemaakt in de Maashorst | Peter van de Braak
Grauwe Klauwier juveniel| Foto gemaakt in de Maashorst | Peter van de Braak
Grauwe Klauwier | Foto gemaakt in de Maashorst | Peter van de Braak
Grauwe Klauwier | Foto gemaakt in de Maashorst | Peter van de Braak