Grauwe Kiekendief, Circus pygagus, 39 - 50 cm

Grauwe Kiekendief | Circus pygagus
Grauwe Kiekendief

Herkenning

De Grauwe Kiekendief is een zeer zeldzame broedvogel in Nederland. Hij heeft zeer lange smalle vleugels die spits toelopen. Dit in tegenstelling tot de Blauwe Kiekendief die stompe brede vleugelpunten heeft. Het lichaam is slank en de staart lang en smal. Heeft een veerkrachtige ietwat stern-achtige vlucht. Het mannetje is herkenbaar aan de zwarte streep op de grijsblauwe ondervleugel (ontbreekt bij Blauwe Kiekendief). De Steppekiekendief lijkt nog meer op de Grauwe Kiekendief, maar heeft ook geen streep bovenop de vleugel. Het zwart van de vleugelpunt is meer een taartpunt in plaats van de hele vleugelpunt zoals bij de Grauwe Kiekendief. Vrouwtjes en juvenielen van deze drie soorten lijken nog meer op elkaar. Het aantal zichtbare vingers op de vleugelpunt is dan nog een hulpmiddel; vijf bij de Blauwe, vier vij de Grauwe en de Steppekiekendief (m/v).

Biotoop

Open vlakten, moerassen, braakliggend terrein tussen akkers en heide met lage struiken.

Voedsel

De Grauwe Kiekendief eet (veld-)muizen, akkervogels (Graspieper, Veldleeuwerik, Gele Kwikstaart), hagedissen en grote insecten. Ze maken soms voedselvluchten van wel vijftien kilometer.

Broeden

De Grauwe Kiekendief heeft een spectaculaire baltsvlucht met duikvluchten, koprollen, zwenkingen en loopings. Begint vrij laat met broeden (half-eind mei) omdat hij dan pas terugkeert uit Afrika. Mede daarom wordt er weinig tijd aan de nestbouw besteed. Hij staat onder tijdsdruk, omdat hij weer vroeg terugkeert naar Afrika (eind augustus). Hij overwinterd langs de Zuidrand van de Sahel.

Aantallen in Nederland

Er broedden zo'n 40 paren in Nederland. Die zitten voornamelijk in Noordoost Groningen. Lauwersmeer en ook wel in Flevoland. Door nestbescherming worden veel nesten gered van de landbouwmachines.

Aantallen in onze omgeving

Als trekvogel is de Grauwe Kiekendief soms op de trektelpost in de Maashorst gesignaleerd. Dat is niet elk jaar zo, maar gemiddeld meer dan één per jaar.

Grauwe Kiekendief man | Maashorst | ©Peter van de Braak
Grauwe Kiekendief man| Maashorst | ©Peter van de Braak
Grauwe Kiekendief man| Maashorst | ©Peter van de Braak
Grauwe Kiekendief man| Maashorst | ©Peter van de Braak
Grauwe Kiekendief vrouw| ©Peter van de Braak
Grauwe Kiekendief vrouw| ©Peter van de Braak