Dwergmeeuw, Hydrocoloeus minutus, 24-28 cm

Dwergmeeuw | Hydrocoloeus minutus
Dwergmeeuw ©Toy Janssen

Herkenning

Zeer kleine meeuw met in zomerkleed een volledig zwarte kop, die volledig doorloopt in de keel en nek (dit t.o.v. Kokmeeuw).Verder volledig wit en grijze bovenvleugels. In de vlucht vallen de zwarte ondervleugels het meest op.

Biotoop

Komt vooral voor in zoetwatermoerassen in het binnenland in oost Europa en Scandinavië. .

Voedsel

Eet voornamelijk insecten van het wateroppervlak

Broeden

Broedvogel in het de Baltische Staten tot aan Finland.

Aantallen in Nederland

Zeer schaarse broedvogel in Nederland (0-3 broedpaar), in nieuwe kweldergebieden. Vooral een doortrekker langs de kust.

Aantallen in onze omgeving

Slechts drie keer waargenomen in onze regio; mei 1990 Hemelrijk, maart 2009 overvliegend over Vorstenbosch en augustus 2017 op telpost Brobbelbies Noord.