Cetti's Zanger, Cettia cetti, 13 - 14 cm

Cetti's Zanger | Cettia cetti
Cetti's Zanger | ©Peter van de Braak

Herkenning

Een vogel die veel vaker gehoord wordt dan gezien en als de vogel in beeld is, dan schiet hij vaak snel weg. Lijkt wel op een Kleine Karekiet, maar met een bredere staart en die wordt vaak omhoog gehouden. De oogstreep is iets langer dan bij een Kleine Karekiet.

Biotoop

Dicht laag struikgewas van bramen of wilgen op vochtige plaatsen waar ook riet groeit.

Geluid

De zang is zeer herkenbaar en de naam is hier van afgeleid. Iets van Zit zitsjie tsjie, luid en opeens.

Voedsel

Grotendeels insecten en dergelijke.

Broeden

Het nest is slordig en bevindt zich laag in dichte vegetatie in moerassig gebied. Vanaf april worden de eieren (2-4 per nest) zo'n 16 dagen bebroedt door het vrouwtje. Na ruim twee weken vliegen de jongen uit en worden ze nog twee weken gevoerd door de ouders. Vaak is er dan nog tijd voor een tweede legsel.

Aantallen in Nederland

Tot ongeveer het jaar 2000 alleen broedvogel in Zeeuws Vlaanderen, na strenge winters stierf de populatie vaak bijna uit. Nadien is het een soort die enorm in aantal is toegenomen, eerst vooral de in de Zeeuwse Delta en de Biesbosch, maar recent wordt de rest van Nederland ook bezet. Mogelijk dat de klimaatverandering hier ook een rol in speelt.

Aantallen in onze omgeving

Zeer zeldzaam, er zijn tot 2022 drie waarnemingen bekend. Alledrie zijn ze zonder toelichting of bewijs. In de winter van 2022-2023 is er een waarneming In Uden van een Cetti's Zanger met geluidsopname van de roep. Voorjaar 2023 wordt de eerste baltsende Cetti's Zanger in het werkgebied vastgesteld. Dit was in Schil en Punt in Veghel (niet ver daar vandaan is er in het voorjaar 2022 ook een baltsende vogel waargenomen door verschillende waarnemers, maar deze waarnemingen waren allen buiten het werkgebied).

Cetti's Zanger | Veghel - Schil en de Punt | 10-04-2023 | ©Toy Janssen
Cetti's Zanger | Veghel - Schil en de Punt | 10-04-2023 | ©Toy Janssen
Cetti's Zanger | Veghel - Schil en de Punt |  ©Peter van de Braak
Cetti's Zanger | Veghel - Schil en de Punt | ©Peter van de Braak
Cetti's Zanger | Veghel - Schil en de Punt |  ©Peter van de Braak
Cetti's Zanger | Veghel - Schil en de Punt | ©Peter van de Braak