Bonte Strandloper, Calidris alpina, 17 - 21 cm

Bonte Strandloper | Calidris alpina
Bonte Strandloper | ©Toy Janssen

Herkenning

Algemene en meest wijdverspreide strandloper. De snavel is zwart en variabel in lengte en vorm, soms recht, soms met naar beneden gebogen punt. In broedkleed is de zwarte buikvlek kenmerkend, de rug en kop zijn dan bruin gestreept. In winterkleed voert grijs de boventoon, met lichte onderdelen. Bij hoog water vliegen enorme, aan rookflarden herinnerende, groepen boven het strand, wat een prachtig schouwspel oplevert. In de vlucht is een witte vleugelstreep zichtbaar en de met wit afgezette donkere staart. Een snorrend, trillend geluid kondigt vaak een groep Bonte Strandlopers aan. Wordt ook wel 'Bontje' genoemd.

Biotoop

Heidevelden, toendra's, moerassen en getijdengebieden langs de kust, ook langs riviermondingen en op vochtige kort begroeide weilanden en akkers.

Voedsel

De Bonte Strandloper heeft een aparte manier van voedsel zoeken; hij steekt zijn snavel snel en vaak in het zand als bij een naaimachine en laat zo een duidelijk spoor van gaatjes achter. Zo vinden ze voedsel op de tast. Als hij iets te eten heeft gevonden in het natte zand, slikt hij het onmiddellijk door en gaat direct weer verder met voedsel zoeken. Ze eten voornamelijk weekdieren, vliegen, slakjes, schaaldieren en wormen. De kuikens in de broedgebieden eten voornamelijk larven van dansmuggen, de ouders eten dan ook veel langpootmuggen.

Broeden

Broedt vooral in streken ten noorden van ons land. Binnen twee weken na aankomst in de broedgebieden zijn de territoria bepaald, de baltsvluchten uitgevoerd en de paartjes gevormd. Het nest is een nette komvormige holte in een graspol, en is goed verstopt. Het legsel bestaat gewoonlijk uit vier eieren, die door beide ouders worden uitgebroed. De kuikens zijn na vier weken zelfstandig.

Aantallen in Nederland

Rode lijstsoort. Bij ons vooral doortrekker en wintergast, met honderdduizenden tegelijk. Sommige overzomeren bij ons, maar komen niet tot broeden. Eén tot drie broedparen broeden jaarlijks in ons land.

Aantallen in onze omgeving

Zelden in onze omgeving te zien. Palmven, Hemelrijk en Hoogebiezen (Veghel) zijn de recente locaties. Verder overvliegend op bijvoorbeeld de telposten.

Bonte Strandloper | Foto gemaakt bij Hofmans plassen | Peter van de Braak | 26-09-2023
Bonte Strandloper | Foto gemaakt bij Hofmans plassen | Peter van de Braak | 26-09-2023
Bonte Strandloper | Foto gemaakt bij Hofmans plassen | Peter van de Braak | 26-09-2023
Bonte Strandloper | Foto gemaakt bij Hofmans plassen | Peter van de Braak | 26-09-2023
Bonte Strandloper | Foto gemaakt bij Hofmans plassen | Peter van de Braak | 26-09-2023
Bonte Strandloper | Foto gemaakt bij Hofmans plassen | Peter van de Braak | 26-09-2023