Bladkoning, Phylloscopus inornatus, 9 - 10,5 cm

Bladkoning | Phylloscopus inornatus
Bladkoning | Veghel ©Toy Janssen

Herkenning

Klein vogeltje, dat bij ons alleen zeer zelden in de trektijd wordt gezien. Iets groter dan de Goudhaan en kleiner dan de Tjiftjaf. Grijsgroene rug en kop, onderzijde vuilwit met lichtbruine poten. De lange lichtgele wenkbrauwstreep boven de zwarte oogstreep valt onmiddellijk op. De strepen raken elkaar in de nek net niet. Vage onduidelijke kruinstreep, verder twee lichtgele vleugelstrepen, waarvan de onderste donker is afgezet. Wordt vaak herkend aan de roep en komt vaak in groepen met Goudhanen voor. De roep doet wat aan de roep van de Zwarte Mees denken. Maakt een rusteloze indruk en trekt veel met de vleugels.

Biotoop

In de trektijd in de toppen van bomen en struiken langs de kust en op de Waddeneilanden. Broedt in Siberië.

Geluid

De Bladkoning is een zeldzame trekvogel in Nederland, zeker in het binnenland. In Nederland is vrijwel alleen het roepje van de Bladkoning te horen. Telkens een "ts-wie" waarbij de "ts" omlaag gaat en de "wie" omhoog. Tussen elk roepje houdt de bladkoning 1 of meer seconden rust.

Voedsel

Vliegen en andere insecten, die hij op de 'vliegenvangermanier' vangt, d.w.z. snelle uithalen naar insecten, om daarna terug te keren naar de plaats waar hij vandaan kwam.

Broeden

Broedt in Siberië.

Aantallen in Nederland

Bij ons alleen in de trektijd langs de kust en op de Waddeneilanden, broedt niet in Nederland.

Aantallen in onze omgeving

Schaarse trekvogel, enkele malen waargenomen, maar de laatste jaren vaker.