Bijeneter, Merops apiaster, 24 -29 cm

soort | latijn
Bijeneter

Herkenning

Exotisch gekleurde vogel, onmiskenbaar uiterlijk. Volwassen vogels hebben een fel blauwe buik, met een gele keel. Bovendelen zijn bruin met geel. Volwassen vogels hebben lange middenstaartveren.

Biotoop

Zeldzame zomergast, overwinterd in Afrika en broedt in Zuid Europa. Open terrein met boomgroepen in de buurt van rivieren vormen zijn biotoop (veel insecten). Koloniebroeder in steile zandwanden.

Geluid

Heel herkenbaar pruut, vaak eerder te horen dan dat de vogel wordt gezien.

Voedsel

Jaagt tot hoog in de lucht op insecten, die zijn hoofdvoedsel vormen. Het voedsel bestaat vooral uit libellen, bijen en vlinders.

Broeden

Broedt in Zuid Europa in steile wanden, vaak bij rivieren met steile oevers. Graaft zelf een nest in deze wanden. In Nederland is het een zeldzame broedvogel, maar neemt wel toe.

Aantallen in Nederland

2 - 12 broedpaar.

Aantallen in onze omgeving

Broedt niet bij ons. Slechts een enkele keer overvliegend waargenomen, meestal in mei.