Beflijster, Turdus torquatus, 24 - 27 cm

Beflijster | Turdus torquatus
Beflijster

Herkenning

Lijkt op een Merel, maar met een halvemaanvormige witte vlek over de borst en lichte vleugels. De snavel is geel met zwarte punt. De veerranden zijn licht, waardoor hij wat geschubd overkomt. Het vrouwtje is bruiner en de vlek is bruinwit.

Biotoop

Open heuvelachtige heide, veenlandschappen, vochtige loofbossen en naaldbossen met open plekken, rotsige hellingen. Het zijn schuwe, nerveuze vogels.

Geluid

Zie opname. Een alarmerende Beflijster klinkt een beetje als een Kramsvogel.

Voedsel

Insecten, wormen, bessen.

Broeden

Broedt in Scandinaviƫ laag in naaldbomen, in rotsspleet, in gat in muur, laag struikgewas, of op de grond. Maakt net als alle lijsterachtigen een komvormig nest. Ook broedvogel in Groot-Brittanniƫ en de Alpen.

Aantallen in Nederland

Broedt niet in Nederland, alleen te zien op doortrek (half september tot november en van half maart tot mei).

Aantallen in onze omgeving

Broedt niet in onze omgeving. Doortrekkers zijn op de Maashorst in voor- en najaar te zien, ook foeragerend op de grond.

Beflijster | Begrazingsgebied in de Maashorst | Peter van de Braak | 24-05-2020
Beflijster | Begrazingsgebied in de Maashorst | Peter van de Braak | 12-04-2015
Beflijster | Begrazingsgebied in de Maashorst | Peter van de Braak | 12-04-2015
Beflijster | Begrazingsgebied in de Maashorst | Peter van de Braak | 12-04-2015
Beflijster | Begrazingsgebied in de Maashorst | Peter van de Braak | 12-04-2015
Beflijster | Begrazingsgebied in de Maashorst | Peter van de Braak | 12-04-2015
Beflijster | Begrazingsgebied in de Maashorst | Peter van de Braak | 12-04-2015
Beflijster | Begrazingsgebied in de Maashorst | Peter van de Braak | 12-04-2015
Beflijster | Begrazingsgebied in de Maashorst | Peter van de Braak | 12-04-2015
Beflijster | Begrazingsgebied in de Maashorst | Peter van de Braak | 12-04-2015
Beflijster | Begrazingsgebied in de Maashorst | Peter van de Braak | 12-04-2015