Baardman, Panurus biarmicus, 14 – 15,5 cm

soort | latijn
Baardman

Herkenning

Kleine lichtbruine vogel met lange lichtbruine staart. Mannetje heeft grijze kop en zwart baardstreep (vandaar de naam). Vogels hebben een witte keel met een gele snavel, juveniele hebben een zwarte snavel. Een zeer behendige vogel in het riet. Vaak beter te horen dan te zien

Biotoop

Uitgestrekte rietvelden.

Voedsel

's Zomers vooral een insecteneter, in winter vooral rietzaad.

Broeden

Broedt in kleine losse kolonies. Bouwt nest van rietstengels laag in het riet.

Aantallen in Nederland

Standvogel in Nederland, 1400-2100 broedpaar. Erg afhankelijk van winters (in strenge winters wordt het aantal gedecimeerd).

Aantallen in onze omgeving

Zeldzame doortrekker in onze regio. Op telpost Noord is er een groep van 23 vogels gezien.