Aalscholver, Phalacrocorax carbo, 77-94 cm

Aalscholver | Phalacrocorax carbo
Aalscholver ©Peter van de Braak

Herkenning

Deze ietwat prehistorisch ogende donkere watervogel heeft een groot lichaam en een dikke hals met een knik erin. De vleugels hebben een schubtekening, waar in de zon een mooie glans overheen ligt. De Aalscholver heeft een stevige snavel en in de broedtijd een witte dijvlek en witte wangen. Aalscholvers behoren tot de pelikaanachtige, alle tenen zijn voorzien van zwemvliezen waardoor het uitstekende zwemmers zijn. Lijkt op de Kuifaalscholver, maar die is meer kustgebonden en kleiner.

Biotoop

Grote open binnenwateren, maar komt ook aan de kust voor (bij het Naardermeer huist al heel lang een grote kolonie Aalscholvers, broeden ook in de Oostvaardersplassen).

Voedsel

Voornamelijk vis (platvis, aal, baars en witvis), ze kunnen wel een kilo vis per dag eten en zijn daarom lang concurrenten geweest van de vissers. Jagen vaak in groepen; een school vis wordt bij elkaar gedreven en er wordt gezamenlijk gegeten. Duiken met gesloten vleugels naar de bodem, hierna moeten de vleugels weer drogen, omdat ze geen waterafstotende laag hebben. Ze doen dit door met gespreide vleugels op bijvoorbeeld een paal te gaan zitten. De Aalscholver heeft in China en Japan lang voor de mens gevist; hij kreeg een touw om de poten en een ring om de hals dat het inslikken belette.

Broeden

Broedt landinwaarts in kolonies in bomen, soms op de grond op eilandjes zonder roofdieren. Begint al met broeden vanaf half februari. De bomen gaan vaak dood door de vele uitwerpselen. Voor het nest worden levende takken gebruikt. De jongen worden door elke ouder één keer per dag gevoerd, de halfverteerde vissen worden opgebraakt, waarbij de kop van het jong een eind in de bek van de ouders verdwijnt.

Aantallen in Nederland

Er broeden circa 20.000 paren in Nederland, sinds 2000 is dat aantal stabiel.

Aantallen in onze omgeving

Deze soort komt niet broedend in onze omgeving voor. Wel is deze het hele jaar waar te nemen bij grote waterplassen (o.a. Kleuter, Hemelrijk, Hofmansplassen) en regelmatig in kleiner water, zoals vijvers in parken

Aalscholver | Uden-zuid | Peter van de Braak | 27-02-2018
Aalscholver | Foto gemaakt op Hemelrijk | Peter van de Braak | 27-02-2018
Aalscholver | Foto gemaakt op Uden-zuid | Peter van de Braak | 27-02-2018
Aalscholver | Foto gemaakt op Uden-zuid | Peter van de Braak | 27-02-20186
Aalscholver | Foto gemaakt op Uden-zuid | Peter van de Braak | 27-02-2018
Aalscholver | Foto gemaakt op Uden-zuid | Peter van de Braak | 27-02-2018
Aalscholver | Foto gemaakt op Uden-zuid | Peter van de Braak | 27-02-2018
Aalscholver |Foto gemaakt op Foto gemaakt op Uden-zuid | Peter van de Braak | 27-02-2018
Aalscholver | Foto gemaakt op Uden-zuid | Peter van de Braak | 27-02-2018
Aalscholver |Foto gemaakt op Foto gemaakt op Uden-zuid | Peter van de Braak | 26-10-2019
Aalscholver | Foto gemaakt op Uden-zuid | Peter van de Braak | 26-10-2019