Nieuwjaarsreceptie Vogelwacht Uden IVN Uden en Svlu

Zondag 3 januari 2016 vond de traditionele gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van de Vogelwacht Uden, IVN Uden de Slvu plaats. Vanaf 10.00 uur was het clubgebouw De Groenhoeve open. De leden werden welkom geheten met een kopje koffie of thee en een lekkernij er bij en er was uitgebreid de gelegenheid om elkaar het beste te wensen voor het komende jaar. De drie verenigingen zijn een actieve club, dus er was vanaf 11.00 uur een wandeling door de parken en woonwijken in de naaste omgeving bedacht. Een mooie wandeling en het tegenwoordig zo gebruikelijke zachte weer deed de rest. Achter het sportterrein van FC Uden door en langs het tennispark Hoeven richting Wijsthoek. Overal verwijzingen naar de Peelrandbreuk en Wijstgronden. Via de Klantstraat uiteindelijk weer terug bij de Groenhoeve. Daar stond de champagne al ingeschonken en kon er getoast worden op het nog jonge jaar. Natuurlijk ontbraken de speeches van de voorzitters van de drie verenigingen niet. Zij hadden hoofdzakelijk positieve verhalen over het afgelopen jaar en leuke dingen in het vooruitzicht voor het nieuwe jaar. Met name naar de komst van de wisent, ook wel Europese bizon genoemd, wordt vol verwachting uitgekeken. Jan-Willem Hermans trok na zijn toespraak zijn trui uit en liet vol trots zijn nieuwe shirt met een grote wisent en de tekst “nationaal park de Maashorst” zien. Willem Peters liet niet minder trots de onlangs door de Svlu gekregen Gouden Mispel 2015 zien. We zullen het niet alleen zien maar ook beleven komend jaar vanaf de lente. Tot 13.00 uur werd er nog gezellig nagepraat en daarna ging iedereen weer huiswaarts.

Martien van Dooren

Beginnen met koffie ©Martien van Dooren
Beginnen met koffie ©Martien van Dooren
Goede opkomst ©Martien van Dooren
Goede opkomst ©Martien van Dooren
Willem Peters doceert ©Martien van Dooren
Willem Peters doceert ©Martien van Dooren
Tijd voor de wandeling ©Martien van Dooren
Tijd voor de wandeling ©Martien van Dooren
Wandelen door de Wijsthoek ©Martien van Dooren
Wandelen door de Wijsthoek ©Martien van Dooren
Langs de vijvers met het bruine, ijzerhoudende Breukrand water ©Martien van Dooren
Langs de vijvers met het bruine, ijzerhoudende Breukrand water ©Martien van Dooren
Toespraak voorzitter IVN Uden Joep van Lieshout ©Martien van Dooren
Toespraak voorzitter IVN Uden Joep van Lieshout ©Martien van Dooren
Toespraak voorzitter Vogelwacht Uden Jan-Willem Hermans ©Martien van Dooren
Toespraak voorzitter Vogelwacht Uden Jan-Willem Hermans ©Martien van Dooren
Toosten op het nieuwe jaar ©Martien van Dooren
Toosten op het nieuwe jaar ©Martien van Dooren
Toosten op het nieuwe jaar ©Martien van Dooren
Toosten op het nieuwe jaar ©Martien van Dooren
Peter van de Braak, Jan-Willem en John Hermans ©Martien van Dooren
Peter van de Braak, Jan-Willem en John Hermans ©Martien van Dooren
De Gouden Mispel van de Svlu ©Martien van Dooren
De Gouden Mispel van de Svlu ©Martien van Dooren
Jan-Willem deelt de nieuwe jaarfolder uit in zijn Wisent shirt  ©Martien van Dooren
Jan-Willem deelt de nieuwe jaarfolder uit in zijn Wisent shirt ©Martien van Dooren
Joep van Lieshout, Jos van de Wijst en Willem Peters  ©Martien van Dooren
Joep van Lieshout, Jos van de Wijst en Willem Peters ©Martien van Dooren
Chris van Lieshout ©Martien van Dooren
Chris van Lieshout ©Martien van Dooren