Weer méér Grauwe Klauwieren in 2023

Ook dit jaar zijn de Grauwe Klauwieren in het werkgebied van Vogelwacht Uden e.o. weer nauwkeurig gemonitord door Jos van der Wijst, Marc Poulussen, Rick Meulendijks en Leo Ballering. Niet alleen werden bekende plaatsen bezocht en tips nagetrokken, maar ook werden potentiële gebieden in kaart gebracht en meerdere keren bezocht.

Grauwe Klauwier (man) ©Martien van Dooren
Grauwe Klauwier (man) ©Martien van Dooren
Grauwe Klauwier (man) ©Martien van Dooren
Grauwe Klauwier (man) ©Martien van Dooren

En dat betaalde zich uit! Van alle broedgevallen zijn meerdere waarnemingen gedaan waardoor de territoria en het broedsucces van elk broedpaar goed in beeld gebracht konden worden! Ook kan zo de korte tijd dat deze soort in Nederland is goed in kaart worden gebracht.

Op 11mei23 werd door Wilbert van de Rakt de eerste Grauwe Klauwier gemeld tegenover de telpost. De laatste waarneming van een adult (vrouw) door Simone Schraven was 101 dagen later op 20Aug2023. De eerste jongen werden op 07Jul2023 gezien in het wisentengebied en de laatste 60 dagen later op 05Sep2023.

Grauwe Klauwier (man) ©Martien van Dooren
Grauwe Klauwier (man) ©Martien van Dooren
Grauwe Klauwier (vrouw) ©Martien van Dooren
Grauwe Klauwier (vrouw) ©Martien van Dooren

Uit de 91 BMP-Z waarnemingen zijn 15 territoria berekend, drie meer dan vorig jaar! Al deze territoria lagen in gebieden waar al eerder Grauwe Klauwieren gebroed hebben. De 173 waarneming.nl-waarnemingen zijn over deze BMP-Z territoria gelegd en daaruit bleek dat er geen territoria of broedparen gemist waren. Eigenlijk was er maar één waarneming van een adulte man die buiten deze territoria lag, maar waar vorig jaar wel een territorium was. Deze ene waarneming was echter onvoldoende om daar een extra territorium aan toe te kennen.

In totaal zijn er 35 verschillende jongen geteld uit 13 territoria. In het wisentengebied zijn er in twee territoria geen jongen gezien. Sinds 2018 hebben er nu 41 paren Grauwe Klauwier in de Maashorst gebroed en die hebben samen 110 jongen laten uitvliegen.

Grauwe Klauwier (vrouw) ©Martien van Dooren
Grauwe Klauwier (vrouw) ©Martien van Dooren
Grauwe Klauwier (man) ©Martien van Dooren
Grauwe Klauwier (man) ©Martien van Dooren
Jaar Aantal broedparen Maashorst Totaal aantal jongen Aantal uitgevlogen jongen per broedpaar Gemiddeld aantal jongen
2018 1 4 4 4
2019 2 4 4,0 2
2020 4 15 4,4,5,2 3.75
2021 7 12 3,2,2,0,2,0,3 1.71
2022 12 40 4,3,4,2,2,2,4,4,4,2,5,4 3.33
2023 15 35 3,2,3,3,1,4,2,0,3,3,4,3,2,0,2 2.33

Leo Ballering

Het Grauwe Klauwieren paartje van de Brobbelbies ©Toy Janssen