Excursie Wamberg en Vughtse Gement

Kalender
Agenda Vogelwacht Uden
Datum
25.02.2024 08:00 - 12:00
Locaties
Wamberg , Parkeerplaats Moerputten
Auteur
Noud van den Berg

Beschrijving

Halve dag excursie. We vertrekken om 08.00 uur vanaf de Groenhoeve

Tegen eind februari zal menig vogelaar weer verlangen naar de lente. Toch zijn ook nu al de eerste tekenen van een naderend voorjaar te horen. De eerste vogels beginnen weer te zingen! Spechten beginnen al vroeg in het jaar met het afbakenen van een territorium en doorbreken al roffelend en roepend de stilte in het koude bos. Nu is dan ook de beste tijd om naar ze te zoeken. Eén van de mooiste plaatsen in noordoost-Brabant om spechten te bewonderen is De Wamberg bij Berlicum. Met wat zoekwerk (en een beetje geluk) kun je hier in één ochtend zomaar 5 soorten spechten tegenkomen! Dat is niet gek. Het landgoed werd vanaf 1890 in fasen omgezet in een gevarieerd parklandschap en er zijn dan ook veel oude bomen te vinden. De meest beroemde vogel hier is de Middelste Bonte Specht (zoek van te voren zijn gaaiachtige roepje eens op, van roffelen houdt-ie niet echt). Behalve spechten is het hier ook leuk kijken naar lijsters als Zanglijster en Koperwiek en let ook op voor soorten als Keep en Vuurgoudhaan. Ook leuk hier zijn de Rode Eekhoorns!

Van de oude Wamberg naar de nieuwe Vughtse Gement. Deze voormalige landbouwgronden tussen Vught en Den Bosch zijn omgetoverd in weidse, natte én nieuwe natuur. Een gedeelte van het gebied fungeert als waterberging voor Den Bosch. De Vughtse Gement wordt in de winter gebruikt door grote aantallen zwanen en ganzen. Wilde Zwanen, Kleine Zwanen, Kolganzen, Brandganzen en Toendrarietganzen foerageren op de natte graslanden. Misschien komen we wel een Kleine Rietgans of zelfs een Roodhalsgans tegen! In de natte stukken maken we kans op Waterpiepers en we zouden zomaar de eerste Grutto van het nieuwe jaar kunnen ontdekken. Zwanen- en ganzensafari gaat het beste vanuit de auto, maar vanaf de parkeerplaats kan ook lopend de “Honderd Morgen” wandelroute van Natuurmonumenten gevolgd worden.

We vertrekken gezamenlijk vanaf de Groenhoeve richting de Wamberg. Parkeren kan parallel aan de Berlicumseweg. Meerijders betalen EUR 5 pp aan hun chauffeur.

Locatie informatie

Wamberg

Parkeerplaats Moerputten