Excursie Biesbosch Noordwaard en Zouweboezem

Kalender
Agenda Vogelwacht Uden
Datum
23.06.2024 08:00 - 17:00
Locaties
Biesbosch Noordwaard , Parkeerplaats Zouweboezem
Auteur
Noud van den Berg

Beschrijving

Hele dag excursie. We vertrekken om 08.00 vanaf de Groenhoeve.

Vandaag zetten we koers richting het westen en bezoeken we twee pareltjes van natuurgebieden, de Noordwaard Polder in de Brabantse Biesbosch en de Zouweboezem bij Ameide.

De Noordwaard, ongeveer 1.500 hectare groot, bevindt zich tussen Nationaal Park De Biesbosch en de rivier de Nieuwe Merwede. Sinds 2015 is de polder in het kader van Ruimte voor de Rivier ingericht als overstroomgebied voor de Merwede, met als doel om de waterveiligheid in het rivierengebied te vergroten. Via een opening in de dijk kan het water bij hoge waterstanden het gebied instromen. Vanwege de open verbinding met de rest van de Biesbosch kent ook de Noordwaard een getijdenwerking, die zorgt voor een getijdenverschil van zo’n 30 centimeter. Deze nieuwe natuur werkt als een magneet op bijzondere soorten dieren en planten en de Noordwaard is dan ook zeer aantrekkelijk voor vogels in alle soorten en maten. Behalve als broedplaats voor bijvoorbeeld Grauwe Ganzen en Brandganzen gebruiken grote aantallen watervogels het gebied ook als veilige plaats om de rui door te komen. Waaronder ook Casarca’s. Dat is natuurlijk een lopend (of zwemmend?) buffet voor Zeearenden! Deze enorme roofvogels kunnen we zomaar tegenkomen. Ook is het gebied van belang als kraamkamer voor vissen en daar komt dan weer een andere prachtige roofvogel op af, de Visarend, die sinds 2016 in ons land broedt en dit voor het eerst deed…in de Noordwaard!

Wij starten onze excursie met een wandeling door de Pannekoek en daarna kunnen we vanaf verschillende punten uitkijken over de verschillende (voormalige) polders van het gebied. Hier foerageren onder andere grote groepen Lepelaars, Grutto’s en Kluten. De Kokmeeuwen bij Hardenhoek delen hun broedkolonie met Zwartkopmeeuwen. De meesten zullen het op dit moment druk hebben met hun jongen. Andere echte Biesbosch-soorten zijn Kleine Zilverreiger, Bruine Kiekendief en Cetti’s Zanger. En dat allemaal binnen een decor van uitgestrekte paarse velden bloeiende kattenstaarten.

Voordat we huiswaarts keren, brengen we nog een bezoek aan de Zouweboezem. Dit prachtige moerasgebied van 118 hectare diende ooit als opslag van overtollig polderwater, het riet dat daar groeide was uitermate geschikt om te gebruiken voor de daken van boerderijen. Deze rietpercelen maakten het gebied erg interessant voor moerasvogels. Om deze aantrekkingskracht te behouden wordt de Zouweboezem tegenwoordig beheerd met als doel om de rietlanden in stand te houden…voor de moerasvogels! Op de broedvlotjes broeden Zwarte Sterns, vanuit het riet klinkt de bizarre monotone zang van de Snor en door de lucht vliegen de Purperreigers af en aan. In de Zouweboezem huist namelijk één van de grootste kolonies Purperreigers van het land. Vorig jaar werden hier zelfs 218 nesten geteld – het hoogste aantal ooit voor het gebied.

We vertrekken vanaf de Groenhoeve naar de parkeerplaats bij het Museumeiland aan de Hilweg 2, Werkendam. Parkeren bij de Zouweboezem kan langs Boezemweg 21, Lexmond. Meerijders betalen EUR 15 pp aan hun chauffeur.

Locatie informatie

Biesbosch Noordwaard

Plaats
Werkendam
Provincie
Noord-Brabant
Land
Nederland

Parkeerplaats Zouweboezem

Straat
Boezemweg 21
Plaats
Lexmond
Provincie
Utrecht