Het broedsucces van de Uilen in 2023

Ook in 2023 heeft de uilenwerkgroep van de Vogelwacht weer veel kasten gecontroleerd op de aanwezigheid van uilen. We hebben de kasten hangen in verschillende regio’s en jaarlijks worden ze vanaf juni één of meerdere keren gecontroleerd of er een broedsel aanwezig is en hoeveel jongen eruit vliegen. Al onze gegevens worden doorgestuurd naar een databank die door Het Brabants Landschap is opgezet. Zo weten we vrij aardig hoe het gesteld is met de Kerkuil, de Steenuil en de Oehoe in Noord-Brabant.

Kerkuil

Kerkuil ©John Hermans
Kerkuil ©John Hermans
Kerkuil ©John Hermans
Kerkuil ©John Hermans

Na een verschrikkelijk slecht jaar in 2022 waarbij we in onze hele regio maar 4 broedgevallen hadden in 2022 is de Kerkuil in 2023 weer een beetje opgekrabbeld, maar de aantallen zijn nog lang niet op het niveau van een jaar of tien geleden. De Kerkuil volgt een cyclus van de Veldmuis die om de vier tot vijf jaren hun hoogtepunt hebben om daarna in te zakken. Dit zie je ook terug in het aantal broedgevallen van de Kerkuil maar de laatste jaren zie je niet alleen bij ons maar in heel Nederland de hoeveelheid broedsels toch inzakken. Zou de intensieve veeteelt met hun egaal groene weilanden, waar nauwelijks nog muizen iets te zoeken hebben, hiermee te maken hebben? Vooralsnog is het niet duidelijk maar gelukkig kunnen we dus constateren dat er in 2023 weer sprake is van een herstel.

Soort Bezettingsgraad Broedsucces Legselgrootte
Erp / Keldonk 3 paar 10 9
Uden 1 paar 3 3
Mariaheide 2 paar 5 5
Veghel 4 paar 11 6
Odiliapeel, Volkel, Zeeland 4 paar 11 9
Totaal 14 paar 40 32

Steenuil

Steenuil ©John Hermans
Steenuil ©John Hermans
Steenuil ©John Hermans
Steenuil ©John Hermans

De Steenuil voedt zich met meer dan alleen muizen zodat je hier in het broedsucces nauwelijks pieken en dalen ziet. Wel zie je dat de toename het laatste jaar stabiliseert. De enorme toename van de Steenuil sinds enkele decennia is vooral te danken aan de hoeveelheid steenuilenkasten die we hebben gehangen. Ongetwijfeld zullen er in die jaren meer broedgevallen zijn geweest dan wij wisten maar je ziet door het hangen van kasten dat ze hiervan graag gebruik maken en gelukkig steeds minder broeden onder daken waar het in de zomer gloeiend heet wordt en er veel jongen doodgingen. Als een Steenuilenpaar in een kast zit komen ze het hele leven niet verder dan enkele honderden meters rondom de kast. Daarom is onze strategie om in de buurt van een kast, nieuwe kasten te hangen zodat de jongen niet te ver hoeven te vliegen om een geschikte broedplaats te vinden. Dat deze strategie werkt zien we mooi rondom het Natuurcentrum. Hier broeden elk jaar 4-5 paar in een omgeving van minder dan 1 km².

Soort Bezettingsgraad Broedsucces Legselgrootte
Erp / Keldonk 13 paar 40 32
Uden 28 paar 91 90
Mariaheide 3 paar 9 9
Veghel 8 paar 27 15
Odiliapeel, Volkel, Zeeland 22 paar 72 69
Totaal 74 paar 239 215


Oehoe

Oehoe ©John Hermans
Oehoe ©John Hermans
Oehoe ©John Hermans
Oehoe ©John Hermans

Sinds 2016 broedt ook de Oehoe in de gemeente Maashorst. In 2023 waren dit al 3 paren die in totaal 7 jongen hebben grootgebracht. Doordat de Oehoe nog steeds een zeldzame broedvogel is en bovendien ook nog gevoelig voor verstoring is zullen we alleen maar totaal aantallen en jongen doorgeven. De Oehoe is wel met een opmars bezig. In 2022 hebben er in Nederland minstens 68 paar gebroed. In Noord-Brabant hebben er dat jaar 12 paar gebroed. In 2023 zaten er al 86 broedparen in Nederland.


Zie hier het volledige verslag.

John Hermans, namens de werkgroep Uilen