Week 21 (27 nov - 30 nov)

27-11-2023

Er is niet geteld.

Zonsopkomst ©Martien van Dooren
Zonsopkomst ©Martien van Dooren
Zonsopkomst ©Martien van Dooren
Zonsopkomst ©Martien van Dooren

28-11-2023

Zwaar tot licht bewolkt, gematigde noordwesten wind, 2 ⁰C. De laatste week van dit telseizoen is begonnen. In de eerste drie kwartier vliegen er wat Kolganzen en Houtduiven over en nog een Grote Zilverreiger (dit jaar weer meer dan ooit). Ook in het volgende uur vliegt er één over, alleen gaat deze wel noordwaarts. Er komen ook wat Toendrarietganzen over en een grote groep Kramsvogels en een Grote Lijster. De Toendra’s blijven daarna goed vliegen, maar er komen ook nog Kolganzen over. Vorige week pas de eerste Stormmeeuw op trek, vanmorgen komen er twee over, die een kwartiertje blijven hangen achter de telpost. Zowaar zien we ook nog twee Buizerds op trek, maar de mooiste verrassing is de jonge Kraanvogel aan de grond. We zien hem bij het Palmven rondlopen. Na een half uur vliegt de vogel op en verdwijnt. De volgende dag wordt er op telpost Zuid ook een jonge Kraanvogel gezien, mogelijk dezelfde.
Vandaag: 15 soorten, 474 exemplaren

Kraanvogel ©Toy Janssen
Kraanvogel ©Toy Janssen
Kraanvogel ©Martien van Dooren
Kraanvogel ©Martien van Dooren
Kolganzen ©Martien van Dooren
Kolganzen ©Martien van Dooren

29-11-2023

Er is niet geteld.

Stormmeeuw ©Martien van Dooren
Stormmeeuw ©Martien van Dooren
Stormmeeuw ©Martien van Dooren
Stormmeeuw ©Martien van Dooren
Roodborsttapuit ©Martien van Dooren
Roodborsttapuit ©Martien van Dooren

30-11-2023

Zwaar bewolkt en mistig, zuchtje oostenwind, -2 ⁰C. We moeten vroeg op de telpost zijn, want de keet wordt om 8 uur al opgehaald. En er moet nog wel wat gebeuren voordat de keet mee kan. Ondertussen wordt de lucht wel in de gaten gehouden en de struiken in de omgeving. Er vliegt ook nog wat, onder andere een Goudplevier en een Roodborsttapuit. Die laatste hebben we weinig geteld dit jaar, misschien wel omdat er ook altijd ter plaatse zitten. Het was een soortenrijk jaar met hoge aantallen en zonder het te beseffen is de 6 miljoenste vogel gepasseerd. Martien heeft een reconstructie gemaakt en dat is waarschijnlijk op 10 oktober geweest, tussen 11 en 12 uur. 90 % kans dat het een Vink was. Tot volgend jaar, ons 25ste telseizoen.
Tips: maandverslag november komt binnenkort op de site.
Vandaag: 6 soorten, 92 exemplaren

Laatste teldag ©Toy Janssen

Compilatie laatste teldag en ophalen keet.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2023:

Vogels
 01. Gierzwaluw  27. Goudplevier  53. Morinelplevier  79. Spreeuw  105. Krakeend
 02. Bosruiter  28. Nijlgans  54. Wespendief  80. Fitis  106. Europese Kanarie
 03. Kokmeeuw  29. Witte Kwikstaart  55. Koekoek  81. Merel  107. Havik
 04. Kleine Mantelmeeuw  30. Zwarte Ooievaar  56. Graspieper  82. Heggenmus  108. Houtduif
 05. Aalscholver  31. Lepelaar  57. Sperwer  83. Turkse Tortel  109. Knobbelzwaan
 06. Blauwe Reiger  32. Blauwe Kiekendief  58. Sijs  84. Kanoet  110. Pimpelmees
 07. Boompieper  33. Regenwulp  59. Tuinfluiter  85. Smelleken  111. Keep
 08. Pontische Meeuw  34. Ooievaar  60. Ortolaan  86. Kauw  112. Kolgans
 09. Ringmus  35. Bergeend  61. Steenloper  87. Roek  113. Grauwe/steppekiekendief
 10. Holenduif  36. Watersnip  62. Ekster  88. Goudvink  114. Klapekster
 11. Kruisbek  37. Wilde Eend  63. Bosrietzanger  89. Rietgors  115. Waterpieper
 12. Slangenarend  38. Rode Wouw  64. Bontbekplevier  90. Kievit  116. Dwerggors
 13. Grauwe Klauwier  39. Grote Bonte Specht  65. Putter  91. Torenvalk  117. Toendrarietgans
 14. Huiszwaluw  40. Zwarte Roodstaart  66. Grauwe Kiekendief  92. Zwarte Kraai  118. Beflijster
 15. Gele Kwikstaart  41. Groenpootruiter  67. Grauwe Vliegenvanger  93. Kramsvogel  119. Barmsijs
 16. Grauwe Gans  42. Grote Zilverreiger  68. Roodborsttapuit  94. Grote Gele Kwikstaart  120. Bokje
 17. Boerenzwaluw  43. Visarend  69. Buizerd  95. Bonte Strandloper  121. Grauwe Gors
 18. Oeverzwaluw  44. Koolmees  70. Bonte Vliegenvanger  96. Zanglijster  122. Zwarte Zwaan
 19. Witgat  45. Paapje  71. Tjiftjaf  97. Roodkeelpieper  123. Velduil
 20. Bruine Kiekendief  46. Grote Pieper  72. Geelgors  98. Veldleeuwerik  124. Kleine Rietgans
 21. Wielewaal  47. Oeverloper  73. Zeearend  99. Kneu  125. Zilvermeeuw
 22. Boomleeuwerik  48. Purperreiger  74. Draaihals  100. Casarca  126. Sneeuwgors
 23. Huismus  49. Vink  75. Grote Lijster  101. Pijlstaart  127. Kleine Zwaan
 24. Kwartel  50. Groenling  76. Blauwborst  102. Slechtvalk  128. Kraanvogel
 25. Boomvalk  51. Duinpieper  77. Grote Canadese Gans  103. Koperwiek  129. Roodborst
 26. Tapuit  52. Wulp  78. IJsvogel  104. Appelvink  130. Stormmeeuw

Vlinders
 01. Atalanta  05. Distelvlinder  09. Bont Zandoogje
 02. Citroenvlinder  06. Klein Koolwitje  10. Gele Luzernevlinder
 03. Dagpauwoog  07. Groot Koolwitje  11. Gamma-uil
 04. Koninginnepage  08. Klein Geaderd Witje  12.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten

  1. Bonte Vliegenvanger, 26 augustus 2023

Nieuwe Dagrecords

  1. Gierzwaluw 4692, 16 juli 2023
  2. Huismus 9, 4 augustus 2023
  3. Wespendief 38, 7 september 2023
  4. Kruisbek 81, 26 september 2023
  5. Krakeend 10, 27 september 2023
  6. Sijs 1226, 1 oktober 2023
  7. Torenvalk 12, 8 oktober 2023
  8. Pijlstaart 52, 16 november 2023
  9. Blauwe Kiekendief 10, 17 november 2023