November 2023

Dit jaar was november wat minder dan vorig jaar, maar toch nog bovengemiddeld. Er werden twee dagrecords gebroken (Pijlstaart 52 en Blauwe Kiekendief 10). Er werden 41.500 vogels geteld, een paar duizend boven het gemiddelde. Er is 88 uur geteld (onder het gemiddelde van 94 uur) en per uur werden er 470 geteld, bovengemiddeld en iets minder dan vorig jaar. Wat soorten betreft was het een goede november dit jaar, 60 soorten vogels en 3 soorten vlinders, ook bovengemiddeld.

De top3 wordt weer eens door de Spreeuw aangevoerd (voor de 4e keer), elke ochtend kwamen er geregeld groepen Spreeuwen over. De tweede plek is voor de Houtduif (scheelde weinig met Spreeuw) en de derde plek voor de Vink, dus de vaste drie soorten dit jaar.

De november-vogels

De eerste dagen is er weinig bijzonders te melden, behalve de groep van 13 Kleine Rietganzen. Ten zuidoosten van ons is er die dag goede trek van Houtduiven, maar dat gaat dit jaar aan ons voorbij. De 7e november is de trek wel goed, met veel Houtduiven en Kepen en dergelijke. Andere dagen werkt het weer vaak niet mee, veel regen. Op de 14e komt er een Sneeuwgors over en de volgende dag de eerste Kleine Zwanen van dit jaar en de tweede Klapekster. De volgende ochtend begint goed met een grote groep Pijlstaarten; 22 vogels. Later op de ochtend komt er nog een groep van dit keer 30 Pijlstaarten. Het dagrecord van de Pijlstaart komt op 52, indrukwekkend want de afgelopen 23 jaar hadden we in totaal 53 Pijlstaarten geteld. ’s Middags is er weer geteld (er was al gestopt), want er blijken Kraanvogels te vliegen en zelfs aan de grond te zitten. Die zijn al weg als de tellers aankomen, maar er komen toch nog 170 Kraanvogels over. De volgende dag zijn er nog 2 Kraanvogels op trek, maar ook veel Blauwe Kiekendieven. Het dagrecord wordt zelfs verbeterd en komt op 10. Dit is de dag dat er ook nog vlinders gezien worden, zie hieronder. De week erna is er trek, maar vooral van gebruikelijke soorten, zoals Kolganzen. Wel wordt de eerste Roodborst en Stormmeeuw van dit jaar gezien. In de laatste week zit er een jonge Kraanvogel ter plaatse bij het Palmven, die na een half uur opvliegt. Op de laatste dag, als de keet wordt opgehaald, wordt er nog een Roodborsttapuit gezien.

De Kleine Zwanen lieten lang op zich wachten (ook in de omgeving) maar uiteindelijk zijn er twee keer Kleine Zwanen gezien, totaal 13. De soort die echt slecht geteld is, is de Kievit. Gemiddeld tellen we er 1125, dit jaar maar 20. Er zaten wel Kieviten aan de grond bij de telpost, net zoals altijd. Zelfs in 2000 zijn er meer geteld, terwijl er toen maar 9 uur is geteld. Goudplevieren kwamen er meer over en iets meer dan gemiddeld, maar dit jaar zaten er geen hele grote groepen bij. Houtduiven hebben we dit jaar grotendeels gemist, maar iets meer dan 10.000 en in oktober waren er ook al niet veel. Gemiddeld tellen we er twee keer zo veel. Kramsvogels deden het goed, alleen in 2008 waren het er (veel) meer. Vinken waren er al veel over gekomen, maar ook in november zijn er nog veel overgevlogen, 2,5 keer zoveel als normaal. Kepen kwamen er in verhouding nog veel meer over, 2500. In 2018 waren het er 2x zoveel, maar alle andere jaren minder.

Vlinders in november

Ze waren er, vlinders in november. Drie vlinders en alle drie een andere soort, wel alle 3 op 17 november. Alleen voor het Klein Koolwitje was dat de laatste ooit.

Het weer in november

Een kletsnatte november was het dit jaar, iets warmer dan gemiddeld, 7,4 ⁰C in Volkel (gemiddeld 7 ⁰C). Er waren geen hele warme of hele koude dagen. De zon scheen 68 uur, praktisch gemiddeld (dat is 70 uur). Neerslag is er heel veel gevallen, landelijk 177 mm en dat is meer dan het dubbele van het gemiddelde van 82 mm. Het oude record stond op 174 mm en was van 1944. Waarschijnlijk wordt dit hele jaar recordnat. Twee stormen deze november, op 2 november (Ciaran) en op 24 november.

Overzicht aantallen en uren in november

Jaar Uren november Aantal vogels nov Per uur Soorten november
2000 9:00 1.347 150 30
2001 58:00 8.715 150 53
2002 38:00 10.558 278 45
2003 43:00 14.952 348 47
2004 30:07 7.916 263 41
2005 40:37 19.121 471 52
2006 75:08 38.392 511 48
2007 81:30 51.394 631 52
2008 280:18 63.401 290 71
2009 84:30 41.009 485 52
2010 76:55 24.822 323 56
2011 80:05 30.648 348 60
2012 95:20 20.968 220 53
2013 112:05 30.762 275 63
2014 119:15 178.946 1.500 70
2015 91:00 25.829 284 59
2016 89:45 16.836 187 59
2017 94:42 27.413 289 59
2018 94:04 77.528 824 58
2019 84:50 18.934 223 50
2020 126:58 94.861 747 59
2021 109:16 29.690 271 53
2022 114:29 56.436 493 56
2023 88:09 41.500 470 60

Top 3 vogelsoort in november

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2000 Veldleeuwerik 336 Spreeuw 224 Houtduif 1922
2001 Houtduif 4.247 Kievit 684 Spreeuw 436
2002 Houtduif 6.004 Kievit 1.291 Spreeuw 1.107
2003 Houtduif 10.096 Spreeuw 1.793 Vink 838
2004 Kolgans 2.023 Houtduif 1.723 Grauwe Gans 1.009
2005 Houtduif 11.815 Vink 2.818 Veldleeuwerik 964
2006 Houtduif 10.899 Vink 5.658 Kramsvogel 5.478
2007 Houtduif 33.182 Spreeuw 5.158 Kolgans 2.975
2008 Houtduif 33.137 Spreeuw 7.105 Grauwe Gans 3.664
2009 Spreeuw 16.032 Houtduif 15.759 Kievit 1.680
2010 Houtduif 12.859 Kramsvogel 2.102 Vink 2.037
2011 Spreeuw 17.705 Houtduif 3.837 Kievit 2.535
2012 Houtduif 4.852 Kolgans 4.138 Vink 2.646
2013 Vink 5.184 Houtduif 5.143 Spreeuw 4.932
2014 Houtduif 146.066 Spreeuw 13.102 Vink 4.054
2015 Houtduif 12.734 Spreeuw 2.900 Kolgans 2.092
2016 Spreeuw 8.013 Houtduif 2.042 Rietgans 1.468
2017 Houtduif 16.879 Spreeuw 2.120 Vink 2.178
2018 Houtduif 34.524 Spreeuw 19.898 Keep 5.651
2019 Houtduif 9.857 Vink 2.461 Spreeuw 2.225
2020 Houtduif 59.213 Spreeuw 14.317 Vink 8.306
2021 Spreeuw 7.902 Vink 7.430 Houtduif 3.951
2022 Houtduif 38.753 Spreeuw 7.210 Vink 2.177
2023 Spreeuw 10.145 Houtduif 10.052 Vink 6.743

Aantal per soort in november

Jaar/soort Kleine Zwaan Kievit Goudplevier Houtduif Kramsvogel Vink Keep
2000 1 46 0 192 1 65 0
2001 0 684 8 4.247 215 647 82
2002 32 1.291 17 6.004 144 340 8
2003 14 533 13 10.096 186 838 98
2004 44 423 19 1.723 3 244 119
2005 15 260 17 11.815 168 2.818 432
2006 59 2.612 18 10.899 5.478 5.658 2.322
2007 82 443 102 32.638 1.719 1.887 699
2008 361 3.170 65 33.137 1.935 2.916 194
2009 37 1.680 11 15.759 906 1.340 100
2010 74 597 131 12.859 2.102 2.037 289
2011 41 2.535 7 3.837 336 311 87
2012 20 1.902 31 4.852 906 2.646 109
2013 46 1.846 46 5.143 3.892 5.184 68
2014 20 2.168 49 146.066 333 4.054 342
2015 23 1.380 394 12.734 339 1.359 134
2016 53 506 45 2.042 1.005 243 16
2017 0 130 8 16.879 953 2.178 79
2018 0 3.521 30 34.524 1.009 3.296 5.651
2019 2 38 23 9.857 593 2.461 27
2020 17 764 76 59.213 1.451 8.306 533
2021 0 250 13 3.951 493 7.430 893
2022 9 145 175 38.753 903 2.177 136
2023 13 20 67 10.052 2.484 6.743 2.518