Week 20 (20 nov - 26 nov)

20-11-2023

Licht bewolkt, vrij harde zuidwesten wind, 10 ⁰C. Er is ’s morgens drie uur geteld. Er kwamen nog redelijk wat Houtduiven langs, vooral in het tweede uur. Graspiepers kwamen vooral in het eerste uur over. De ganzen lieten het afweten, alleen in het eerste uur een kleine groep Kolganzen, 4 vogels. Opvallend was dat er nog een Kleine Mantelmeeuw over kwam, een paar jaar geleden zag je die nauwelijks nog in deze tijd van het jaar in het binnenland. Maar de mooiste waarneming betrof de Klapekster, alleen was dit geen trekvogel, de Klapekster zat ter plaatse.
Vandaag: 12 soorten, 283 exemplaren

Torenvalk ©Martien van Dooren
Torenvalk ©Martien van Dooren
Blauwe Kiekendief ©Martien van Dooren
Blauwe Kiekendief ©Martien van Dooren
Spreeuwen ©Martien van Dooren
Spreeuwen ©Martien van Dooren

21-11-2023

Geheel bewolkt, briesje uit noordwest, 9 ⁰C. Ook vandaag geen trekkende ganzen, wat wel opvallend is. De rest vliegt ook nauwelijks, maar er vliegen nog wel wat groepen Spreeuwen over en er komt nog een Keep over. Even na 10 uur worden we getrakteerd op een Blauwe Kiekendief (vrouwkleed) die een rondje rond de telpost maakt op zoek naar wat eten, maar daarna is verdwenen. Er komt ook een Goudplevier over, die recht op ons afvliegt en daarmee de determinatie lastig maakt. Totdat de vogel iets draait en wordt het direct duidelijk een Goudplevier is. De vogel bleef ook stil, vaak roepen ze wel.
Vandaag: 8 soorten, 77 exemplaren

Grote Zilverreiger
Grote Zilverreiger
Vink ©Martien van Dooren
Vink ©Martien van Dooren
Zwarte Kraai ©Martien van Dooren
Zwarte Kraai ©Martien van Dooren

22-11-2023

Vrijwel geheel bewolkt, briesje uit noordoost en mistig, -1 tot 2 ⁰C. De koudste dag dit jaar en slecht zicht, dat zelfs nog slechter wordt. Het laatste uur is er maar 100 meter zicht. Vandaar dat er al om 10 uur is gestopt. De eerste vogel was een Graspieper, daarna vooral Kolganzen, maar er kwamen ook Grauwe- en Toendrarietganzen over. Rond half 9 is er een Blauwe Kiekendief in beeld, de mooiste waarneming van vandaag. Verder zijn er wat Kieviten, Spreeuwen, Kramsvogels en Vinken gezien.
Vandaag: 9 soorten, 67 exemplaren

Mist op de telpost ©Martien van Dooren
Mist op de telpost ©Martien van Dooren
Tauros ©Martien van Dooren
Tauros ©Martien van Dooren
Koperwiek ©Martien van Dooren
Koperwiek ©Martien van Dooren

23-11-2023

Half bewolkt, matige westenwind, 9 ⁰C. Vanmorgen zijn er wel weer ganzen op trek, maar in lage aantallen. Er komen Kol- en Toendrarietganzen over. Ook komt er een Wilde Eend over, niet echt zeldzaam, maar waarschijnlijk zelden in dit weekoverzicht genoemd. Verder zijn er wat groepjes Kramsvogels, een Sperwer en nog enkele Vinken, Graspiepers, Veldleeuweriken en Spreeuwen op trek. Ter plaatse is er een man Slechtvalk aan het jagen. Na een tijdje is hij succesvol en zien we hem met prooi op een akker landen. Zo te zien heeft hij een Veldleeuwerik te pakken. Niet veel later proberen Zwarte Kraaien die af te pakken en met succes, maar de Zwarte Kraai die dat lukt laat de prooi ook weer vallen. De Slechtvalk blijft nog een hele tijd zitten om weer wat te jagen, maar de eerste prooi wordt niet meer aangekeken.
Vandaag: 11 soorten, 116 exemplaren

Kramsvogels ©Martien van Dooren
Kramsvogels ©Martien van Dooren
Rietgors ©Martien van Dooren
Rietgors ©Martien van Dooren
Kramsvogel ©Martien van Dooren
Kramsvogel ©Martien van Dooren

24-11-2023

Zwaar bewolkt, noordwesten wind kracht 3, 7 ⁰C. Inmiddels is het zo lang donker dat er pas rond 8 uur gestart wordt met tellen. Een man Blauwe Kiekendief maakt het eerste uur al goed, de meeste Kiekendieven die we zien zijn vrouw of juveniel. Veel soorten die we de laatste tijd dagelijks zien, maar er komt ook nog een Kokmeeuw en een Grote Zilverreiger over. Het laatste half uur is niet verkeerd met een grote groep Kramsvogels (75), een Sperwer, twee Putters en een Roodborst (de eerste dit jaar).
Vandaag: 15 soorten, 226 exemplaren

Roodborst ©Martien van Dooren
Roodborst ©Martien van Dooren
Kramsvogels ©Martien van Dooren
Kramsvogels ©Martien van Dooren
Kramsvogel ©Martien van Dooren
Kramsvogel ©Martien van Dooren

25-11-2023

Zwaar bewolkt, matige noordwesten wind, 6 ⁰C. De dag met de meeste trek tot nu toe deze week. Dat komt onder andere doordat er meer beweging bij de ganzen te zien is; Kol-, Toendrariet- en Grauwe Gans trekken over in meerdere groepen. Maar ook Vinken, Spreeuwen, Koperwieken en Kramsvogels op trek deze ochtend en er komt zelfs een Koolmees langs. Holenduiven, Watersnip en Grote Zilverreiger mogen ook genoemd worden en de mooiste waarneming is de groep van 11 Kleine Zwanen die in het laatste uur overvliegen. De tweede keer dat we ze dit jaar zien. In de (wijde) omgeving worden ze eigenlijk nog niet gezien, ze lijken laat dit jaar.
Vandaag: 19 soorten, 487 exemplaren

Kleine Zwanen ©Martien van Dooren
Kleine Zwanen ©Martien van Dooren
Veel regen ©Martien van Dooren
Veel regen ©Martien van Dooren

26-11-2023

Geheel bewolkt, matige westenwind, 5 ⁰C. Officiële sluiting van het seizoen vandaag, maar de komende week zal er tot en met de 30ste nog geteld worden. Gisteren was de trek al goed, vandaag vliegt er nog meer, maar er zijn ook veel meer ogen (van tellers) om vogels op te merken en ook vandaag vliegen de ganzen naar behoren. Mooie soorten zijn de Stormmeeuw (de eerste dit jaar!) en de Grote Lijster en ook de Kieviten en de Wilde Eenden in het volgende uurtje. Dan is het tijd om een geslaagd seizoen waardig af te sluiten met 14 tellers. Een jaar met één nieuwe soort: Bonte Vliegenvanger; met de tweede waarneming van een Slangenarend, IJsvogel, Dwerggors, Grauwe Vliegenvanger en een Bokje en voor de tweede keer Steenlopers. Veel soorten (142, waarvan 130 soorten vogels) en veel Vinken, Visarenden en Bruine Kiekendieven. Nog een paar dagen!
Vandaag: 16 soorten, 572 exemplaren

Impressie van de officiële afsluiting telseizoen 2023

Soorten tot nu toe op de telpost in 2023:

Vogels
 01. Gierzwaluw  27. Goudplevier  53. Morinelplevier  79. Spreeuw  105. Krakeend
 02. Bosruiter  28. Nijlgans  54. Wespendief  80. Fitis  106. Europese Kanarie
 03. Kokmeeuw  29. Witte Kwikstaart  55. Koekoek  81. Merel  107. Havik
 04. Kleine Mantelmeeuw  30. Zwarte Ooievaar  56. Graspieper  82. Heggenmus  108. Houtduif
 05. Aalscholver  31. Lepelaar  57. Sperwer  83. Turkse Tortel  109. Knobbelzwaan
 06. Blauwe Reiger  32. Blauwe Kiekendief  58. Sijs  84. Kanoet  110. Pimpelmees
 07. Boompieper  33. Regenwulp  59. Tuinfluiter  85. Smelleken  111. Keep
 08. Pontische Meeuw  34. Ooievaar  60. Ortolaan  86. Kauw  112. Kolgans
 09. Ringmus  35. Bergeend  61. Steenloper  87. Roek  113. Grauwe/steppekiekendief
 10. Holenduif  36. Watersnip  62. Ekster  88. Goudvink  114. Klapekster
 11. Kruisbek  37. Wilde Eend  63. Bosrietzanger  89. Rietgors  115. Waterpieper
 12. Slangenarend  38. Rode Wouw  64. Bontbekplevier  90. Kievit  116. Dwerggors
 13. Grauwe Klauwier  39. Grote Bonte Specht  65. Putter  91. Torenvalk  117. Toendrarietgans
 14. Huiszwaluw  40. Zwarte Roodstaart  66. Grauwe Kiekendief  92. Zwarte Kraai  118. Beflijster
 15. Gele Kwikstaart  41. Groenpootruiter  67. Grauwe Vliegenvanger  93. Kramsvogel  119. Barmsijs
 16. Grauwe Gans  42. Grote Zilverreiger  68. Roodborsttapuit  94. Grote Gele Kwikstaart  120. Bokje
 17. Boerenzwaluw  43. Visarend  69. Buizerd  95. Bonte Strandloper  121. Grauwe Gors
 18. Oeverzwaluw  44. Koolmees  70. Bonte Vliegenvanger  96. Zanglijster  122. Zwarte Zwaan
 19. Witgat  45. Paapje  71. Tjiftjaf  97. Roodkeelpieper  123. Velduil
 20. Bruine Kiekendief  46. Grote Pieper  72. Geelgors  98. Veldleeuwerik  124. Kleine Rietgans
 21. Wielewaal  47. Oeverloper  73. Zeearend  99. Kneu  125. Zilvermeeuw
 22. Boomleeuwerik  48. Purperreiger  74. Draaihals  100. Casarca  126. Sneeuwgors
 23. Huismus  49. Vink  75. Grote Lijster  101. Pijlstaart  127. Kleine Zwaan
 24. Kwartel  50. Groenling  76. Blauwborst  102. Slechtvalk  128. Kraanvogel
 25. Boomvalk  51. Duinpieper  77. Grote Canadese Gans  103. Koperwiek  129. Roodborst
 26. Tapuit  52. Wulp  78. IJsvogel  104. Appelvink  130. Stormmeeuw

Vlinders
 01. Atalanta  05. Distelvlinder  09. Bont Zandoogje
 02. Citroenvlinder  06. Klein Koolwitje  10. Gele Luzernevlinder
 03. Dagpauwoog  07. Groot Koolwitje  11. Gamma-uil
 04. Koninginnepage  08. Klein Geaderd Witje  12.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten

  1. Bonte Vliegenvanger, 26 augustus 2023

Nieuwe Dagrecords

  1. Gierzwaluw 4692, 16 juli 2023
  2. Huismus 9, 4 augustus 2023
  3. Wespendief 38, 7 september 2023
  4. Kruisbek 81, 26 september 2023
  5. Krakeend 10, 27 september 2023
  6. Sijs 1226, 1 oktober 2023
  7. Torenvalk 12, 8 oktober 2023
  8. Pijlstaart 52, 16 november 2023
  9. Blauwe Kiekendief 10, 17 november 2023