Week 19 (13 nov - 19 nov)

13-11-2023

Er is niet geteld.

14-11-2023

Geheel bewolkt, vrij krachtige zuidwesten wind, 11 ⁰C. De eerste anderhalf uur zijn er regenbuien. Er zit een Tjiftjaf vlak voor de keet, dat is een late, maar niet de laatste ooit (dat is 22 november in 2011). Vervolgens komen er wat groepen Houtduiven en Spreeuwen over en zien we nog steeds Graspiepers op trek, maar in kleine aantallen. Mooie waarnemingen zijn de Grote Zilverreiger en een Watersnip en wat Kramsvogels. Vlak na 10 uur komt er een opvallend geluidje langs, helaas geen opnameapparatuur vandaag. Maar we zijn er snel uit: Sneeuwgors! Een zeldzaamheid hier, het is pas de zevende. Ongeveer een week geleden kwam er op telpost Brobbelbies Zuid ook een Sneeuwgors over. Het groepje Goudplevieren wat even later overvliegt, vliegt recht op ons af en dat maakt het herkennen wat lastiger dan normaal. Er komt meer regen dus er wordt vroeg gestopt.
Vandaag: 10 soorten, 708 exemplaren

Kraanvogels ©Toy Janssen

15-11-2023

Half bewolkt, vrij krachtige westenwind, 10 ⁰C. In het eerste uur de eerste Kleine Zwanen van dit jaar. De eerste uren komen er geregeld kleine groepen Goudplevieren over. Even na 10 uur mogen we weer een Klapekster bijschrijven. Helaas is er dit jaar nog geen Klapekster ter plaatse, zoals dat andere jaren wel het geval was.
Vandaag: 15 soorten, 536 exemplaren

Kleine Zwanen ©Martien van Dooren
Kleine Zwanen ©Martien van Dooren
Goudplevier ©Martien van Dooren
Goudplevier ©Martien van Dooren
Grote Zilverreiger ©Martien van Dooren
Grote Zilverreiger ©Martien van Dooren

16-11-2023

Houtduiven en Vinken hebben er weer zin in, Goudplevieren ook weer vandaag. Er komen weer Koperwieken over en ook weer eens een Barmsijs en 2 Blauwe Kiekendieven tegelijkertijd. Even voor 9 uur komt er een flinke groep Pijlstaarten over; 22 stuks! Ruim boven het dagrecord. Maar het volgende uur is er nog een groep, 30 Pijlstaarten dit keer. Dat zijn 52 Pijlstaarten bij elkaar en in de afgelopen 24 jaar hebben we er in totaal 53 geteld. Er vliegen nog twee Blauwe Kiekendieven over, waaronder een man. Na 11 uur vliegt het wat minder en tegen 12 uur is er gestopt, maar er komen Kraanvogels aan volgens diverse berichten. Via via horen we dat er blijkbaar Kraanvogels bij de telpost zitten, dus is er ‘s middag geteld. De gemelde Kraanvogels zijn weer vertrokken maar er kwamen twee grote groepen Kraanvogels over: 110 en 60 vogels.
Vandaag: 25 soorten, 3107 exemplaren

Pijlstaarten met 2 Goudplevieren ©Toy Janssen
Pijlstaarten met 2 Goudplevieren ©Toy Janssen
Kraanvogels ©Martien van Dooren
Kraanvogels ©Martien van Dooren
Kraanvogels ©Martien van Dooren
Kraanvogels ©Martien van Dooren

17-11-2023

Zwaar tot licht bewolkt, nauwelijks wind uit zuid tot zuidwest, 8 ⁰C. Toendrarietganzen, Kolganzen, Houtduiven en Spreeuwen vliegen goed vanmorgen en opvallend is ook dat er 30 Kokmeeuwen in één groep over komen (later volgen er meer). De eerste Blauwe Kiekendief is er al vroeg bij, om kwart over 8. En een uur later komen er nog twee over, allen vrouw. Even na half 11 komen er weer twee Kiekendieven over. Eén van die twee ziet er opvallend uit en uit foto’s blijkt dat er maar 4 vingers te zien zijn. Zou het dan een Steppekiekendief zijn? De foto’s van Toy wijzen daar op, maar Martien heeft ook foto’s en dan blijkt dat het toch een Blauwe Kiekendief is, zie de foto’s die bijgevoegd zijn. Even later komen er nog twee Kraanvogels langs. Tegen 1 uur komt er nog een vlinder langs: een Dagpauwoog. Later op de dag trekt er een Klein Koolwitje en een Atalanta langs. Laat, maar alleen het Klein Koolwitje breekt een record als laatste ooit. De vogels blijven lekker doorvliegen en de tellers blijven dus doortellen. ’s Middags komen er nog meer Blauwe Kiekendieven over en het dagrecord Blauwe Kiekendief wordt verbroken en komt nu op 10 (was 7 op 21 oktober 2022). Er was maar één man Kiekendief, de rest was vrouw of vrouwkleed. Een zeer geslaagde dag!
Vandaag: 34 soorten, 3893 exemplaren

Kraanvogels ©Toy Janssen
Kraanvogels ©Toy Janssen
Kraanvogels ©Martien van Dooren
Kraanvogels ©Martien van Dooren
Blauwe Kiekendief (vermeende steppe) ©Martien van Dooren
Blauwe Kiekendief (vermeende steppe) ©Martien van Dooren

18-11-2023

Er is niet geteld.

Blauwe Kiekendief ©Martien van Dooren
Blauwe Kiekendief ©Martien van Dooren
Toendrarietganzen ©Toy Janssen
Toendrarietganzen ©Toy Janssen
Kokmeeuwen ©Martien van Dooren
Kokmeeuwen ©Martien van Dooren

19-11-2023

Half bewolkt, vrij krachtige zuidwesten wind, 13 ⁰C. Minder ganzen en Houtduiven op trek vanmorgen, maar wel weer goede trek van Spreeuwen. Ook komen er Goudplevieren over, eerst een enkeling, daarna een groep van 10. Veldleeuweriken trekken ook nog, net als Vinken en er komt ook nog een groep Kneuen langs.
Vandaag: 19 soorten, 755 exemplaren

Aalscholver ©Martien van Dooren
Aalscholver ©Martien van Dooren
Spreeuwen ©Martien van Dooren
Spreeuwen ©Martien van Dooren
Zonsopkomst ©Martien van Dooren
Zonsopkomst ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2023:

Vogels
 01. Gierzwaluw  27. Goudplevier  53. Morinelplevier  79. Spreeuw  105. Krakeend
 02. Bosruiter  28. Nijlgans  54. Wespendief  80. Fitis  106. Europese Kanarie
 03. Kokmeeuw  29. Witte Kwikstaart  55. Koekoek  81. Merel  107. Havik
 04. Kleine Mantelmeeuw  30. Zwarte Ooievaar  56. Graspieper  82. Heggenmus  108. Houtduif
 05. Aalscholver  31. Lepelaar  57. Sperwer  83. Turkse Tortel  109. Knobbelzwaan
 06. Blauwe Reiger  32. Blauwe Kiekendief  58. Sijs  84. Kanoet  110. Pimpelmees
 07. Boompieper  33. Regenwulp  59. Tuinfluiter  85. Smelleken  111. Keep
 08. Pontische Meeuw  34. Ooievaar  60. Ortolaan  86. Kauw  112. Kolgans
 09. Ringmus  35. Bergeend  61. Steenloper  87. Roek  113. Grauwe/steppekiekendief
 10. Holenduif  36. Watersnip  62. Ekster  88. Goudvink  114. Klapekster
 11. Kruisbek  37. Wilde Eend  63. Bosrietzanger  89. Rietgors  115. Waterpieper
 12. Slangenarend  38. Rode Wouw  64. Bontbekplevier  90. Kievit  116. Dwerggors
 13. Grauwe Klauwier  39. Grote Bonte Specht  65. Putter  91. Torenvalk  117. Toendrarietgans
 14. Huiszwaluw  40. Zwarte Roodstaart  66. Grauwe Kiekendief  92. Zwarte Kraai  118. Beflijster
 15. Gele Kwikstaart  41. Groenpootruiter  67. Grauwe Vliegenvanger  93. Kramsvogel  119. Barmsijs
 16. Grauwe Gans  42. Grote Zilverreiger  68. Roodborsttapuit  94. Grote Gele Kwikstaart  120. Bokje
 17. Boerenzwaluw  43. Visarend  69. Buizerd  95. Bonte Strandloper  121. Grauwe Gors
 18. Oeverzwaluw  44. Koolmees  70. Bonte Vliegenvanger  96. Zanglijster  122. Zwarte Zwaan
 19. Witgat  45. Paapje  71. Tjiftjaf  97. Roodkeelpieper  123. Velduil
 20. Bruine Kiekendief  46. Grote Pieper  72. Geelgors  98. Veldleeuwerik  124. Kleine Rietgans
 21. Wielewaal  47. Oeverloper  73. Zeearend  99. Kneu  125. Zilvermeeuw
 22. Boomleeuwerik  48. Purperreiger  74. Draaihals  100. Casarca  126. Sneeuwgors
 23. Huismus  49. Vink  75. Grote Lijster  101. Pijlstaart  127. Kleine Zwaan
 24. Kwartel  50. Groenling  76. Blauwborst  102. Slechtvalk  128. Kraanvogel
 25. Boomvalk  51. Duinpieper  77. Grote Canadese Gans  103. Koperwiek  129.
 26. Tapuit  52. Wulp  78. IJsvogel  104. Appelvink  130.

Vlinders
 01. Atalanta  05. Distelvlinder  09. Bont Zandoogje
 02. Citroenvlinder  06. Klein Koolwitje  10. Gele Luzernevlinder
 03. Dagpauwoog  07. Groot Koolwitje  11. Gamma-uil
 04. Koninginnepage  08. Klein Geaderd Witje  12.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten

  1. Bonte Vliegenvanger, 26 augustus 2023

Nieuwe Dagrecords

  1. Gierzwaluw 4692, 16 juli 2023
  2. Huismus 9, 4 augustus 2023
  3. Wespendief 38, 7 september 2023
  4. Kruisbek 81, 26 september 2023
  5. Krakeend 10, 27 september 2023
  6. Sijs 1226, 1 oktober 2023
  7. Torenvalk 12, 8 oktober 2023
  8. Pijlstaart 52, 16 november 2023
  9. Blauwe Kiekendief 10, 17 november 2023