Week 18 (06 nov - 12 nov)

06-11-2023

Zwaar bewolkt, vrij krachtige wind uit zuidwest, 9 ⁰C. Aardig wat Houtduiven op trek in het eerste uur, maar het zet niet door. Dat geldt nog meer voor de Spreeuwen, iets wat we vaker zien; veel Spreeuwen in de eerste anderhalf tot twee uur. Ook Kolganzen vliegen er aardig wat. Het eerste uur is een prima uur, ook Veldleeuweriken, Vinken, Kepen, Koperwieken, een Sperwer, twee Torenvalken en twee Zilvermeeuwen. tegen half 11 komt er nog een groot groepje Sijzen over, 20 vogels. Niks vergeleken met de aantallen Sijzen eerder dit jaar natuurlijk, maar wel leuk. Er wordt vrij vroeg gestopt, maar het laatste uur levert nog 3 Sperwers en 2 Buizerds op.
Vandaag: 24 soorten, 1517 exemplaren

Kolganzen ©Martien van Dooren
Kolganzen ©Martien van Dooren
Zilvermeeuw ©Martien van Dooren
Zilvermeeuw ©Martien van Dooren

07-11-2023

Zwaar bewolkt, normale zuidwesten wind, 10 ⁰C. Het vliegt goed vandaag, veel Houtduiven en veel Vinken en Kepen, het lijkt wel oktober. De Houtduiven gaan met honderden per uur en dat geldt ook voor de Spreeuwen en de Vinken. Kepen vliegen iets minder massaal, maar 600 in één uur is erg goed. Er komen ook veel Kramsvogels en Veldleeuweriken over en tot twee keer toe een groepje Goudplevieren (2 en 5 vogels). De ganzen vliegen vergelijkbaar met gisteren, alleen zijn er vandaag ook Toendrarietganzen bij. Vanwege het weer is er vroeg gestopt, al om 11 uur. Normaal beginnen de Buizerds dan pas te vliegen, maar er was er al één overgevlogen, net als een Slechtvalk en maar liefst 8 Sperwers.
Vandaag: 30 soorten, 6831 exemplaren

08-11-2023

Zwaar bewolkt, zuidwesten wind kracht 3, 9 ⁰C. Ook deze ochtend zijn er weer veel Spreeuwen op trek, met onder andere een groep van 550 vogels. Na 9 uur worden er nog maar weinig Spreeuwen geteld. Er is ook trek van Vinken, Kepen, Veldleeuweriken en Houtduiven, maar minder massaal dan eerder van de week. Ook vliegen er ganzen; Kol-, Toendrariet- en Grauwe Gans, maar niet in grote aantallen. Zo nu en dan komen er leuke groepen Kramsvogels over maar de Koperwieken zijn op, die worden de hele telling niet gezien. Er komen nog een paar groepen Boomleeuweriken over en in het laatste half uur ook nog een groep Sijzen. Ook vandaag wordt er niet zo lang door geteld.
Vandaag: 18 soorten, 2167 exemplaren

Ganzentrek ©Martien van Dooren
Ganzentrek ©Martien van Dooren
Torenvalk ©Martien van Dooren
Torenvalk ©Martien van Dooren

09-11-2023

Half bewolkt, matige zuidwesten wind, 11 ⁰C. We beginnen wel met regen vandaag, maar na een half uur is dat wel voorbij. Enkele opvallende soorten op trek vanmorgen: Grote Lijsters, Pimpelmezen (een groep van 6) en enkele Zanglijsters. Nauwelijks trek van Spreeuwen deze ochtend, maar het is toch wel de meest getelde soort. Ook leuk is de Watersnip en de drie Kneutjes en opvallend genoeg geen enkele roofvogel vanmorgen. Om 12 uur wordt er gestopt.
Vandaag: 15 soorten, 758 exemplaren

10-11-2023

Half bewolkt maar toenemend, windkracht 3 uit zuidwest, 7 ⁰C. Tussen 8 en 9 uur is het spannend welke soort het meeste geteld wordt; de Houtduif wint met 542, de Spreeuw komt op 490 en de Vink op 786. Dat is wel een uur met goede trek en met veel soorten, zoals Kruisbekken, Roeken, Kepen, Boomleeuweriken, een Merel en een Grote Zilverreiger. Er zijn vandaag ook weer roofvogels gezien, enkele Sperwers en een Blauwe Kiekendief. Vanwege het weer is er al om 10 uur gestopt met tellen.
Vandaag: 25 soorten, 2780 exemplaren

Aalscholver ©Martien van Dooren
Aalscholver ©Martien van Dooren
Torenvalk met muis ©Martien van Dooren
Torenvalk met muis ©Martien van Dooren

11-11-2023

Zwaar bewolkt, matige wind uit west, 10 ⁰C. Er is maar twee uur geteld, wat later dan gebruikelijk en er vloog ook niet veel. De motregen was een spelbreker. Wat Spreeuwen, Veldleeuweriken en Vinken, toch nog 5 Graspiepers. Daarnaast kwamen er twee groepen Kolganzen en een groep Grauwe Ganzen over en een Sperwer. Mooiste waarneming was de Grote Zilverreiger.
Vandaag: 10 soorten, 301 exemplaren

12-11-2023

Er niet geteld.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2023:

Vogels
 01. Gierzwaluw  26. Tapuit  51. Duinpieper  76. Blauwborst  101. Pijlstaart
 02. Bosruiter  27. Goudplevier  52. Wulp  77. Grote Canadese Gans  102. Slechtvalk
 03. Kokmeeuw  28. Nijlgans  53. Morinelplevier  78. IJsvogel  103. Koperwiek
 04. Kleine Mantelmeeuw  29. Witte Kwikstaart  54. Wespendief  79. Spreeuw  104. Appelvink
 05. Aalscholver  30. Zwarte Ooievaar  55. Koekoek  80. Fitis  105. Krakeend
 06. Blauwe Reiger  31. Lepelaar  56. Graspieper  81. Merel  106. Europese Kanarie
 07. Boompieper  32. Blauwe Kiekendief  57. Sperwer  82. Heggenmus  107. Havik
 08. Pontische Meeuw  33. Regenwulp  58. Sijs  83. Turkse Tortel  108. Houtduif
 09. Ringmus  34. Ooievaar  59. Tuinfluiter  84. Kanoet  109. Knobbelzwaan
 10. Holenduif  35. Bergeend  60. Ortolaan  85. Smelleken  110. Pimpelmees
 11. Kruisbek  36. Watersnip  61. Steenloper  86. Kauw  111. Keep
 12. Slangenarend  37. Wilde Eend  62. Ekster  87. Roek  112. Kolgans
 13. Grauwe Klauwier  38. Rode Wouw  63. Bosrietzanger  88. Goudvink  113. Grauwe/steppekiekendief
 14. Huiszwaluw  39. Grote Bonte Specht  64. Bontbekplevier  89. Rietgors  114. Klapekster
 15. Gele Kwikstaart  40. Zwarte Roodstaart  65. Putter  90. Kievit  115. Waterpieper
 16. Grauwe Gans  41. Groenpootruiter  66. Grauwe Kiekendief  91. Torenvalk  116. Dwerggors
 17. Boerenzwaluw  42. Grote Zilverreiger  67. Grauwe Vliegenvanger  92. Zwarte Kraai  117. Toendrarietgans
 18. Oeverzwaluw  43. Visarend  68. Roodborsttapuit  93. Kramsvogel  118. Beflijster
 19. Witgat  44. Koolmees  69. Buizerd  94. Grote Gele Kwikstaart  119. Barmsijs
 20. Bruine Kiekendief  45. Paapje  70. Bonte Vliegenvanger  95. Bonte Strandloper  120. Bokje
 21. Wielewaal  46. Grote Pieper  71. Tjiftjaf  96. Zanglijster  121. Grauwe Gors
 22. Boomleeuwerik  47. Oeverloper  72. Geelgors  97. Roodkeelpieper  122. Zwarte Zwaan
 23. Huismus  48. Purperreiger  73. Zeearend  98. Veldleeuwerik  123. Velduil
 24. Kwartel  49. Vink  74. Draaihals  99. Kneu  124. Kleine Rietgans
 25. Boomvalk  50. Groenling  75. Grote Lijster  100. Casarca  125. Zilvermeeuw

Vlinders
 01. Atalanta  05. Distelvlinder  09. Bont Zandoogje
 02. Citroenvlinder  06. Klein Koolwitje  10. Gele Luzernevlinder
 03. Dagpauwoog  07. Groot Koolwitje  11. Gamma-uil
 04. Koninginnepage  08. Klein Geaderd Witje  12.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten

  1. Bonte Vliegenvanger, 26 augustus 2023

Nieuwe Dagrecords

  1. Gierzwaluw 4692, 16 juli 2023
  2. Huismus 9, 4 augustus 2023
  3. Wespendief 38, 7 september 2023
  4. Kruisbek 81, 26 september 2023
  5. Krakeend 10, 27 september 2023
  6. Sijs 1226, 1 oktober 2023
  7. Torenvalk 12, 8 oktober 2023