Week 17 (30 okt - 05 nov)

30-10-2023

Half tot zwaar bewolkt, matige zuidenwind, 15 ⁰C. Het eerste uur (drie kwartier eigenlijk) al veel trek met ruim 3000 Spreeuwen, 900+ Vinken en Houtduiven, veel Kolganzen, Grauwe Ganzen, Aalscholvers en Kepen. De Spreeuwen vliegen daarna flink minder, maar de Vinken en Kepen meer en vooral veel Veldleeuweriken in het tweede en derde uur. Houtduiven blijven in dezelfde mate doorvliegen tot ongeveer half 11. Buizerds doen het vanmorgen boven verwachting, voor 11 uur zijn er al 10 voorbij. Ook andere soorten komen over, bijvoorbeeld Grote Zilverreigers (8 vandaag) en Kramsvogels, Goudplevieren en Kruisbekken.
Vandaag: 34 soorten, 19.611 exemplaren

Geelgors ©Toy Janssen
Geelgors ©Toy Janssen
Geelgors ©Martien van Dooren
Geelgors ©Martien van Dooren
Geelgors ©Martien van Dooren
Geelgors ©Martien van Dooren

31-10-2023

Geheel bewolkt maar later wat gaten, matige zuidwesten wind, 12 ⁰C. Bij aankomst vliegt er al een Blauwe Kiekendief langs, het is een vrouwkleed (niet te zien of het een jonge vogel of een vrouw is). Veel minder Spreeuwen deze ochtend en ook de rest van de soorten die gisterochtend zo goed vlogen, vliegen nu een stuk minder. Maar nog steeds in aantallen die de moeite waard zijn. Koperwieken en Kramsvogels lijken zelfs wat beter te vliegen en er komt weer een Smelleken over en wat later op de dag een Grote Gele Kwikstaart. Er is wat trek van Roeken en Kauwen en ook nog enkele Buizerds. Aan het eind van de ochtend komen er twee Knobbelzwanen over, nog grijs en dus jongen van dit jaar. De Atalanta van vanmorgen kan maar zo de laatste vlinder van dit jaar zijn, het is in elk geval de laatste van oktober. PS het oktober-overzicht staat ook op deze site.
Vandaag: 36 soorten, 4770 exemplaren

Kolganzen ©Martien van Dooren
Kolganzen ©Martien van Dooren
3 Toendra's en 1 Kolgans ©Martien van Dooren
3 Toendra's en 1 Kolgans ©Martien van Dooren
Kieviten ©Martien van Dooren
Kieviten ©Martien van Dooren

01-11-2023

Zwaar bewolkt, tot vrij krachtig aantrekkende zuidwesten tot zuiden wind, 14 ⁰C. Vandaar wordt er in de aantallen weer een stapje teruggedaan, er vliegen nog minder vogels. Dat past bij november, maar eigenlijk moeten er nog een heleboel Houtduiven komen. De Spreeuwen hebben wel weer een piek in het eerste uur. Verder komen er geregeld groepen ganzen over, meestal Kolganzen, maar ook Grauwe Ganzen, Toendrarietganzen ontbreken vandaag. Om 9 uur komt er een mooie groep Putters over; 25 stuks. Na tienen vliegen er enkele honderden Veldleeuweriken over, de meest getelde vogelsoort vandaag.
Vandaag: 18 soorten, 2227 exemplaren

Kieviten ©Martien van Dooren
Kieviten ©Martien van Dooren
Zonsopkomst ©Martien van Dooren
Zonsopkomst ©Martien van Dooren
Spreeuw ©Martien van Dooren
Spreeuw ©Martien van Dooren

02-11-2023

Er is niet geteld vanwege storm Ciaran.

03-11-2023

Zwaar bewolkt, vrij krachtige zuidwesten wind, 10 ⁰C. Na de storm kan het soms interessant zijn, maar vandaag vliegen dezelfde soorten als eerder deze week. Leuk zijn de Goudplevieren, die eerst in hun eentje overvliegen, maar aan het eind van de ochtend komt er een groepje van 11 vogels. Kolganzen, Houtduiven en Veldleeuweriken zijn de soorten die in goede aantallen over komen. Vandaag zitten er gelukkig wel wat Toendrarietganzen bij. Rond 10 uur komt er een Slechtvalk over, die even later weer in beeld komt met een prooi (niet te zien wat, maar zo groot als een Veldleeuwerik) en de vogel landt op een akker om de prooi op te eten. Anderhalf uur later zit de Slechtvalk er nog. Verder komen er nog enkele Buizerds over, wat Aalscholvers, Putters en Rietgorzen.
Vandaag: 24 soorten, 1835 exemplaren

Martien en Ria van de Rakt ©Martien van Dooren
Martien en Ria van de Rakt ©Martien van Dooren
Spreeuwen ©Martien van Dooren
Spreeuwen ©Martien van Dooren
Knobbelzwanen ©Martien van Dooren
Knobbelzwanen ©Martien van Dooren

04-11-2023

Half tot zwaar bewolkt, vrij krachtige zuidenwind, 10 ⁰C. Vanmorgen vliegt het weer goed, met weer veel Spreeuwen, Houtduiven en Veldleeuweriken. Tegen half 9 komt er een groep ganzen aangevlogen die meer aandacht verdienen: Kleine Rietganzen! De eerste dit jaar, maar meestal blijft het maar bij een groep. Het zijn er 13 en het dagrecord wordt al bekeken, maar daarvoor hebben we nog zo’n groep nodig, dat staat op 23. Ondertussen beginnen de Vinken en de Kepen ook goed te vliegen en komt er een groep van 5 Blauwe Reigers over, langzaam tegen de wind in vliegend. Op de stam bij de telpost zit een vrouwtje Zwarte Roodstaart, mooi laat, maar geen record. Na 10 uur beginnen de Kramsvogels te vliegen en komt er nog een Grote Gele Kwikstaart over en een uur later weer een Smelleken. Die komen er vrij veel langs dit jaar. Om 12 uur wordt er gestopt. Uiteindelijk vielen de Houtduiven hier wat tegen, zeker als blijkt dat ten zuidoosten van ons verschillende posten 10.000den Houtduiven zagen.
Vandaag: 37 soorten, 11.694 exemplaren

Zwarte Roodstaart ©Martien van Dooren
Zwarte Roodstaart ©Martien van Dooren
Kokmeeuw ©Martien van Dooren
Kokmeeuw ©Martien van Dooren
Grote Zilverreiger ©Martien van Dooren
Grote Zilverreiger ©Martien van Dooren

05-11-2023

Vandaag is er niet geteld.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2023:

Vogels
 01. Gierzwaluw  26. Tapuit  51. Duinpieper  76. Blauwborst  101. Pijlstaart
 02. Bosruiter  27. Goudplevier  52. Wulp  77. Grote Canadese Gans  102. Slechtvalk
 03. Kokmeeuw  28. Nijlgans  53. Morinelplevier  78. IJsvogel  103. Koperwiek
 04. Kleine Mantelmeeuw  29. Witte Kwikstaart  54. Wespendief  79. Spreeuw  104. Appelvink
 05. Aalscholver  30. Zwarte Ooievaar  55. Koekoek  80. Fitis  105. Krakeend
 06. Blauwe Reiger  31. Lepelaar  56. Graspieper  81. Merel  106. Europese Kanarie
 07. Boompieper  32. Blauwe Kiekendief  57. Sperwer  82. Heggenmus  107. Havik
 08. Pontische Meeuw  33. Regenwulp  58. Sijs  83. Turkse Tortel  108. Houtduif
 09. Ringmus  34. Ooievaar  59. Tuinfluiter  84. Kanoet  109. Knobbelzwaan
 10. Holenduif  35. Bergeend  60. Ortolaan  85. Smelleken  110. Pimpelmees
 11. Kruisbek  36. Watersnip  61. Steenloper  86. Kauw  111. Keep
 12. Slangenarend  37. Wilde Eend  62. Ekster  87. Roek  112. Kolgans
 13. Grauwe Klauwier  38. Rode Wouw  63. Bosrietzanger  88. Goudvink  113. Grauwe/steppekiekendief
 14. Huiszwaluw  39. Grote Bonte Specht  64. Bontbekplevier  89. Rietgors  114. Klapekster
 15. Gele Kwikstaart  40. Zwarte Roodstaart  65. Putter  90. Kievit  115. Waterpieper
 16. Grauwe Gans  41. Groenpootruiter  66. Grauwe Kiekendief  91. Torenvalk  116. Dwerggors
 17. Boerenzwaluw  42. Grote Zilverreiger  67. Grauwe Vliegenvanger  92. Zwarte Kraai  117. Toendrarietgans
 18. Oeverzwaluw  43. Visarend  68. Roodborsttapuit  93. Kramsvogel  118. Beflijster
 19. Witgat  44. Koolmees  69. Buizerd  94. Grote Gele Kwikstaart  119. Barmsijs
 20. Bruine Kiekendief  45. Paapje  70. Bonte Vliegenvanger  95. Bonte Strandloper  120. Bokje
 21. Wielewaal  46. Grote Pieper  71. Tjiftjaf  96. Zanglijster  121. Grauwe Gors
 22. Boomleeuwerik  47. Oeverloper  72. Geelgors  97. Roodkeelpieper  122. Zwarte Zwaan
 23. Huismus  48. Purperreiger  73. Zeearend  98. Veldleeuwerik  123. Velduil
 24. Kwartel  49. Vink  74. Draaihals  99. Kneu  124. Kleine Rietgans
 25. Boomvalk  50. Groenling  75. Grote Lijster  100. Casarca  125.

Vlinders
 01. Atalanta  05. Distelvlinder  09. Bont Zandoogje
 02. Citroenvlinder  06. Klein Koolwitje  10. Gele Luzernevlinder
 03. Dagpauwoog  07. Groot Koolwitje  11. Gamma-uil
 04. Koninginnepage  08. Klein Geaderd Witje  12.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten

  1. Bonte Vliegenvanger, 26 augustus 2023

Nieuwe Dagrecords

  1. Gierzwaluw 4692, 16 juli 2023
  2. Huismus 9, 4 augustus 2023
  3. Wespendief 38, 7 september 2023
  4. Kruisbek 81, 26 september 2023
  5. Krakeend 10, 27 september 2023
  6. Sijs 1226, 1 oktober 2023
  7. Torenvalk 12, 8 oktober 2023