Oktober 2023

Ruim 350.000 vogels zijn er in oktober 2023 geteld en dat is erg veel, alleen in 2021 waren het er meer. Dat is in 204 uur gedaan, een paar uur minder dan vorig jaar maar wel weer meer dan 200. Per uur zijn dat er 1719 vogels, ook dat is de op één na beste score. Het waren dus veel maar veel van hetzelfde, want er zijn maar 85 vogelsoorten gezien en 4 soorten vlinders, allebei weinig. Meestal zien we de laatste tien jaar 90 soorten.

Op de eerste dag van oktober sneuvelt het dagrecord Sijs. Op de 4e dag komen er late Huiszwaluwen over, maar dat zijn niet de laatste dit jaar, die worden op de 11e oktober gezien. De eerste Kolganzen op de 8ste geven aan dat de herfstsoorten nu echt trekken. Dezelfde dag sneuvelt het dagrecord Torenvalken, dat komt nu op 12. Twee dagen later is de trek goed op gang met 25.000 vogels op die dag. Op de 11e oktober is er een roofvogel die het meest aan een Slangenarend doet denken, maar het is niet genoeg om het zeker te weten. Op de 13e komt de eerste Waterpieper langs en een Dwerggors, de tweede pas in al die jaren. Zondag 15 augustus is een mooie roofvogeldag met een Blauwe Kiekendief, een Zeearend en 443 Buizerds, waaronder een groep van 160! De volgende dag is er ook goede trek van Buizerds en er komt nog een late groep Ooievaars over. Dit is de dag met de meeste vogels op trek dit jaar; 37.208. ’s Middags wordt er een Europese Kanarie ontdekt die de volgende dag ook nog aanwezig is. Op de 18e en op de 21e komt er nog een Visarend over. De volgende dag (19 oktober) wordt er een Bokje gezien, de tweede ooit op deze telpost. Ook zeldzaam hier is de Grauwe Gors, voor de vierde keer wordt er een gezien op 25 oktober. De Zwarte Zwaan op de 28ste oktober is ook een zeldzaamheid, het is de 2e ooit, maar het is een exoot en daarom minder interessant. De vele Kepen op deze dag (3500+) worden meer gewaardeerd en de Velduil de volgende dag ook, ondanks dat deze soort praktisch elk jaar wordt gezien.

De oktober-vogels

Dit jaar staat de Spreeuw weer eens in de top3, met 55duizend vogels was het voor de Spreeuw een goed jaar. Niet goed genoeg voor de eerste plaats, die was uiteraard voor de Vink. Er kwamen 171.895 Vinken over, alleen in 2021 waren het er meer (dat geldt ook voor de Spreeuw). De Houtduif staat op 3 met slechts 27duizend vogels. Waarschijnlijk wordt het dit jaar geen topjaar voor de Houtduif.

Er werden er weinig Grauwe Ganzen geteld, dit zijn aantallen van de tijd dat er nog geen keet stond. Dat geldt niet voor de Kolgans, de 20.889 vogels die geteld werden is het op één na beste oktoberresultaat. In 2020 werden er een paar duizend meer geteld, gemiddeld zijn het er 5000. De Aalscholver kwam net boven de 1000 uit en dat is iets minder dan gemiddeld. Sperwers vlogen erg goed, nooit in grote aantallen, maar elke dag present en met 410 vogels een top3 jaar (ook de Bruine Kiekendief vloog goed, 39 exemplaren tegen gemiddeld 7). De Buizerd had ook een goed jaar, net geen 1300 wat ruim boven het gemiddelde is. Er was ook weer een goede dag bij, op 15 oktober werden er 443 geteld. Smellekens zijn er 20 geteld, boven het gemiddelde, maar geen top jaar. Veldleeuweriken zijn er ook veel geteld, geen topjaar, maar bijna 18duizend is ruim boven het gemiddelde. Op de 24e werden er 5064 geteld. Koperwieken bleven een beetje achter bij de laatste drie jaar, maar de 14duizend zijn er toch ruim meer dan het gemiddelde (circa 8500). De Graspieper had een prima jaar, meer dan 10.000 vogels en dat is maar één keer (veel) meer geweest. Kepen zijn er ook veel geteld, er waren weer een paar dagen dat ze erg goed vlogen en met meer dan 6duizend was het de tweede oktober ooit. Rietgorzen zijn er iets meer dan gemiddeld geteld, maar veel minder dan vorig jaar.

De oktober-vlinders

Dit jaar vlogen er wel weer aardig wat vlinders in oktober. Het waren vooral Atalanta’s, maar ook enkele Dagpauwogen. Meestal vliegen Dagpauwogen in vergelijkbare aantallen als de Atalanta’s, maar dit jaar was dat niet zo. Hopelijk is dat alleen dit jaar het geval. Na een aantal jaren geen Gamma-uilen gezien te hebben kon er dit jaar weer één opgeschreven worden (dat is een nachtvlinder met trekgedrag).

Het weer in oktober

Met 13,1 ⁰C was oktober iets minder warm dan vorig jaar, maar nog steeds erg warm. Het gemiddelde is 10,9 ⁰C. Tot de 13e was het warmer dan gemiddeld, daarna daalde de temperatuur flink en met een koude nacht van 3 ⁰C kwam er een periode met gemiddelde temperaturen. De zon scheen 122,7 uur in Volkel, dat is gemiddeld, landelijk scheen de zon 120 uur. Elders in het land was het minder dan gemiddeld met de zon. Qua neerslag viel er landelijk 150 mm tegen 84 normaal, de op 2 na natste oktober. Het was een natte maand dus en de regen viel vooral in de tweede helft van de maand.

Overzicht aantallen en uren in oktober

Jaar Uren oktober Aantal vogels okt Per uur Soorten oktober
2000 44:00 14.355 326 44
2001 82:00 36.941 450 49
2002 67:00 23.643 353 58
2003 115:11 34.882 302 74
2004 148:12 62.630 423 69
2005 170:38 109.131 640 79
2006 193:20 157.003 812 83
2007 184:09 105.755 574 82
2008 350:18 299.530 855 88
2009 204:26 89.698 439 77
2010 250:05 185.568 742 96
2011 207:40 146.343 705 76
2012 211:10 256.425 1.214 80
2013 207:35 224.078 1.082 78
2014 222:00 257.019 1.158 85
2015 181:40 141.510 779 88
2016 143:20 79.443 554 84
2017 183:23 226.615 1.236 81
2018 197:12 331.703 1.682 85
2019 166:31 221.631 1.372 87
2020 208:24 272.587 1.308 87
2021 209:58 587.916 2.813 94
2022 218:44 270.208 1.235 97
2023 204:02 350.797 1.719 85

Top 3 vogelsoort in oktober

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2000 Spreeuw 4.496 Veldleeuwerik 3.481 Graspieper 1.982
2001 Boerenzwaluw 8.558 Graspieper 6.630 Veldleeuwerik 6.255
2002 Spreeuw 11.699 Vink 3.640 Graspieper 2.616
2003 Vink 8.880 Spreeuw 6.395 Houtduif 5.096
2004 Spreeuw 14.230 Vink 12.363 Graspieper 8.678
2005 Spreeuw 30.375 Vink 23.449 Houtduif 16.366
2006 Vink 47.691 Spreeuw 27.225 Graspieper 22.354
2007 Spreeuw 26.351 Vink 25.091 Houtduif 12.978
2008 Vink 158.361 Spreeuw 32.606 Koperwiek 21.388
2009 Vink 24.545 Spreeuw 22.921 Houtduif 8.036
2010 Vink 79.792 Spreeuw 44.063 Houtduif 14.800
2011 Spreeuw 40.862 Vink 37.397 Houtduif 18.692
2012 Vink 119.850 Spreeuw 47.487 Houtduif 28.472
2013 Vink 101.951 Spreeuw 40.576 Houtduif 28.341
2014 Vink 120.692 Houtduif 47.642 Veldleeuwerik 21.613
2015 Vink 49.647 Spreeuw 27.228 Houtduif 22.457
2016 Spreeuw 15.227 Vink 15.117 Houtduif 12.458
2017 Vink 138.813 Spreeuw 35.458 Houtduif 14.544
2018 Vink 122.764 Houtduif 105.660 Spreeuw 30.275
2019 Vink 89.443 Spreeuw 48.105 Houtduif 18.524
2020 Vink 120.128 Koperwiek 35.549 Spreeuw 30.922
2021 Vink 208.784 Houtduif 194.979 Spreeuw 82.866
2022 Vink 108.303 Spreeuw 45.930 Houtduif 32.000
2023 Vink 171.895 Spreeuw 55.528 Houtduif 27.152

Aantal per soort in oktober

Jaar Grauwe Gans Kolgans Aalscholver Buizerd Sperwer Kievit Smelleken Veldleeuwerik Koperwiek Graspieper Keep Rietgors
2000 6 0 202 25 12 593 0 3.481 210 1.982 58 54
2001 72 20 349 86 50 1.163 5 6.255 425 6.630 169 216
2002 331 0 700 34 28 503 3 1.418 600 2.616 36 135
2003 629 108 673 514 93 1.106 8 1.201 1.459 2.582 500 228
2004 1.283 693 1.121 218 115 2.621 8 6.764 3.399 8.678 112 174
2005 583 1.523 722 541 191 4.411 15 11.636 6.514 4.652 357 322
2006 444 698 2.124 972 310 4.371 25 17.322 17.111 22.354 143 376
2007 3.499 1.737 1.446 1.040 321 1.227 11 6.500 6.651 4.013 1.854 668
2008 930 452 2.947 412 462 1.889 35 21.204 21.388 12.187 1.650 1.061
2009 2.275 2.082 1.283 266 164 4.043 17 2.576 3.667 5.157 947 480
2010 1.004 2.323 1.190 819 480 1.935 16 7.959 1.580 3.329 2.902 489
2011 1.242 4.587 1.075 1.669 336 2.358 19 13.021 5.475 4.684 476 578
2012 1.200 2.862 1.301 1.199 414 2.958 3 22.216 3.785 6.954 597 694
2013 2.004 3.749 737 822 329 7.830 16 21.050 3.147 3.477 300 746
2014 1.876 3.811 1.191 665 322 3.305 17 21.769 14.755 5.931 517 1.264
2015 951 12.641 872 421 175 3.053 18 6.625 498 4.097 367 596
2016 2.342 10.565 750 171 104 1.424 5 8.501 352 4.798 30 484
2017 1.693 1.657 1.173 662 231 802 10 5.983 4.796 8.578 323 624
2018 1.615 5.123 1.243 906 325 3.695 30 21.998 5.560 7.639 723 820
2019 1.679 3.049 1.420 1.083 397 2.239 20 17.759 12.151 5.525 187 626
2020 1.319 23.313 1.351 3.614 352 2.460 8 8.556 35.549 5.447 1.030 829
2021 1.822 1.136 869 1.406 343 2.446 13 22.781 19.682 7.123 21.752 1.069
2022 1.368 5.702 1.229 816 262 2.116 12 23.206 19.169 7.664 1.117 1.268
2023 544 20.889 1.022 1.296 410 836 20 17.759 14.063 10.301 6.257 678