Week 16 (23 okt - 29 okt)

23-10-2023

Mistig begin, daarna onbewolkt tot geheel bewolkt, weinig wind uit zuidoost, 11 ⁰C. Het zicht wordt wel met het uur beter, maar pas rond 11 uur is dat boven de 1000 meter. Met zulk weer vliegt het ook minder, en is het lastig tellen als de vogels niet zichtbaar zijn. Toch valt het niet tegen, met name de Kolgans doet het goed (4113 totaal) en als het zicht verbeterd is dan vliegt alles goed. Zelfs de Spreeuw, die normaal vooral ’s morgens vroeg in grote groepen overvliegt, vliegt nu om 12 uur goed. Buizerds en Sperwers komen ook in mooie aantallen door, er komen zelfs meer dan 100 Buizerds over. Ook komt er een Rode Wouw en een Blauwe Kiekendief (vrouw) in de loop van de middag langs. Meest opvallende soort op trek vandaag is de Veldleeuwerik, tot nu toe geen grote aantallen maar vandaag bijna 1500 exemplaren.
Vandaag: 36 soorten, 12.192 exemplaren

Blauwe Kiekendief ©Toy Janssen
Zonsopkomst ©Toy Janssen

24-10-2023

Geheel bewolkt, later wat gaten, vrij krachtige zuidwestenwind, 12 ⁰C. Goede trek vandaag en Toy staat er alleen voor, want een deel van de regelmatige tellers zit op Ameland. Dat houdt hem niet tegen om flink door te tellen, hulde! De Veldleeuwerik vliegt ook vandaag goed en dat geldt ook voor de Kramsvogel, Koperwiek en Kolgans. Even na 9 uur komen er nog 2 Boerenzwaluwen> langs! Na 10 uur beginnen de Kepen steeds beter te vliegen, uiteindelijk ruim 900 Kepen (Vinken vliegen de laatste dagen ook redelijk, vandaag toch weer 3400+). Andere soorten die in mooie aantallen langskomen: Roek, Kauw, Boomleeuwerik, Kievit en va de roofvogels !0 Sperwers en 2 Blauwe Kiekendieven.
Vandaag: 40 soorten, 17.059 exemplaren

Kieviten en Spreeuwen ©Martien van Dooren
Kieviten en Spreeuwen ©Martien van Dooren
Alain Hofmans
Alain Hofmans

25-10-2023

Zwaar bewolkt, matige zuidoosten wind, 8 ⁰C. Er is maar kort geteld vanwege het weer. In die paar uur zijn er wel veel vogels overgevlogen. In het eerste uur trokken er weer veel Spreeuwen, waaronder een groep van 2700. Kolganzen deden het ook goed, Veldleeuweriken ook weer vandaag. De aantallen Houtduiven zijn ook niet verkeerd met in totaal 9.000+ in drie uur tijd, maar de echte Houtduiventrek is veel massaler. Die massale trek zien we alleen niet elk jaar, maar de piek kan nog komen. De mooiste roofvogelwaarneming van vandaag is het Smelleken dat na een half uur langskomt, verder kwamen er 4 Sperwers langs. Om kwart voor 10 wordt er een interessant geluid gehoord. Het blijkt een Grauwe Gors te zijn, een zeldzaamheid op deze telpost, het is pas de 4e en net niet de laatste ooit (dat is die van 27 oktober 2014). Luister de link maar af.
Vandaag: 30 soorten, 20.192 exemplaren

Grote Lijster ©Martien van Dooren
Grote Lijster ©Martien van Dooren
Velduil ©Wilbert van de Rakt
Velduil ©Wilbert van de Rakt
Grauwe Gors ©Alain Hofmans

26-10-2023

Zwaar bewolkt, heel matige zuidenwind, 11 ⁰C. Er wordt vandaag wat later dan gebruikelijk begonnen. Dat betekend dat er wat ochtendtrek is gemist, bijvoorbeeld van de Kolgans, waarvan er in het eerste half uur al 300 langskomen. Daarna vliegt het al weer wat minder, Kolganzen vliegen nog wel en ook enkele Grauwe en Toendrarietganzen. Mooiste waarneming van vandaag is het koppel Casarca’s dat even na 11 uur overvliegt. Om 1 uur wordt er gestopt met tellen.
Vandaag: 18 soorten, 1146 exemplaren

27-10-2023

Vanwege regen is er niet geteld.

28-10-2023

Geheel bewolkt, vrij krachtige wind eerst zuid daarna zuidwest, 12 ⁰C. In het eerste uur komt er een Zwarte Zwaan over. Dat is pas de tweede ooit voor de telpost. De soort is afkomstig uit Australië en dus niet inheems, maar er leeft een behoorlijk aantal in vrijheid in Nederland. Mogelijk is dit de vogel die al enige tijd bij telpost “de Oijense Wachter” (aan de Maas) verblijft. Er komt ook een Waterpieper over. Kolganzen, Houtduiven, Veldleeuweriken, Spreeuwen en Koperwieken vliegen met enkele honderden per uur over. Vinken doen het nog beter en met de Vinken komen vandaag veel Kepen mee, heel veel! Het eerste uur zijn het er maar 8, maar dan 1018, 1337. 1002. 174 en 30. In totaal zijn dat er 3569, de 4e telling ooit van deze soort. andere mooie waarnemingen waren de groep van 16 Goudplevieren, de Blauwe Kiekendief en 204 Kramsvogels is ook mooi.
Vandaag: 33 soorten, 17.614 exemplaren

Velduil ©Alain Hofmans
Velduil ©Alain Hofmans
Velduil ©Alain Hofmans
Velduil ©Alain Hofmans
Velduil ©Alain Hofmans
Velduil ©Alain Hofmans

29-10-2023

Half bewolkt, windkracht 4 uit zuid, 15 ⁰C. Na een half uurtje tellen zit er een Zwarte Roodstaart bij de telpost, een vrouw. Verder is er aardige trek van Veldleeuweriken, de rest vliegt veel minder dan afgelopen tijd. Die straffe zuidenwind zal dat wel veroorzaken. Twee groepjes Wilde Eend zijn leuk, en toch weer een groep Buizerds, 5 stuks. Dan wordt er een Velduil bij de telpost ontdekt, de vogel zit op de grond bij de telpost en er komen verschillende vogelaars op af. Het is de 34e op deze telpost. Helaas is er daarna vrij snel gestopt met tellen.
Vandaag: 23 soorten, 927 exemplaren

Velduil ©Peter van de Braak
Velduil ©Peter van de Braak
Velduil ©Peter van de Braak
Velduil ©Peter van de Braak

Soorten tot nu toe op de telpost in 2023:

Vogels
 01. Gierzwaluw  26. Tapuit  51. Duinpieper  76. Blauwborst  101. Pijlstaart
 02. Bosruiter  27. Goudplevier  52. Wulp  77. Grote Canadese Gans  102. Slechtvalk
 03. Kokmeeuw  28. Nijlgans  53. Morinelplevier  78. IJsvogel  103. Koperwiek
 04. Kleine Mantelmeeuw  29. Witte Kwikstaart  54. Wespendief  79. Spreeuw  104. Appelvink
 05. Aalscholver  30. Zwarte Ooievaar  55. Koekoek  80. Fitis  105. Krakeend
 06. Blauwe Reiger  31. Lepelaar  56. Graspieper  81. Merel  106. Europese Kanarie
 07. Boompieper  32. Blauwe Kiekendief  57. Sperwer  82. Heggenmus  107. Havik
 08. Pontische Meeuw  33. Regenwulp  58. Sijs  83. Turkse Tortel  108. Houtduif
 09. Ringmus  34. Ooievaar  59. Tuinfluiter  84. Kanoet  109. Knobbelzwaan
 10. Holenduif  35. Bergeend  60. Ortolaan  85. Smelleken  110. Pimpelmees
 11. Kruisbek  36. Watersnip  61. Steenloper  86. Kauw  111. Keep
 12. Slangenarend  37. Wilde Eend  62. Ekster  87. Roek  112. Kolgans
 13. Grauwe Klauwier  38. Rode Wouw  63. Bosrietzanger  88. Goudvink  113. Grauwe/steppekiekendief
 14. Huiszwaluw  39. Grote Bonte Specht  64. Bontbekplevier  89. Rietgors  114. Klapekster
 15. Gele Kwikstaart  40. Zwarte Roodstaart  65. Putter  90. Kievit  115. Waterpieper
 16. Grauwe Gans  41. Groenpootruiter  66. Grauwe Kiekendief  91. Torenvalk  116. Dwerggors
 17. Boerenzwaluw  42. Grote Zilverreiger  67. Grauwe Vliegenvanger  92. Zwarte Kraai  117. Toendrarietgans
 18. Oeverzwaluw  43. Visarend  68. Roodborsttapuit  93. Kramsvogel  118. Beflijster
 19. Witgat  44. Koolmees  69. Buizerd  94. Grote Gele Kwikstaart  119. Barmsijs
 20. Bruine Kiekendief  45. Paapje  70. Bonte Vliegenvanger  95. Bonte Strandloper  120. Bokje
 21. Wielewaal  46. Grote Pieper  71. Tjiftjaf  96. Zanglijster  121. Grauwe Gors
 22. Boomleeuwerik  47. Oeverloper  72. Geelgors  97. Roodkeelpieper  122. Zwarte Zwaan
 23. Huismus  48. Purperreiger  73. Zeearend  98. Veldleeuwerik  123. Velduil
 24. Kwartel  49. Vink  74. Draaihals  99. Kneu  124.
 25. Boomvalk  50. Groenling  75. Grote Lijster  100. Casarca  125.

Vlinders
 01. Atalanta  05. Distelvlinder  09. Bont Zandoogje
 02. Citroenvlinder  06. Klein Koolwitje  10. Gele Luzernevlinder
 03. Dagpauwoog  07. Groot Koolwitje  11. Gamma-uil
 04. Koninginnepage  08. Klein Geaderd Witje  12.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten

  1. Bonte Vliegenvanger, 26 augustus 2023

Nieuwe Dagrecords

  1. Gierzwaluw 4692, 16 juli 2023
  2. Huismus 9, 4 augustus 2023
  3. Wespendief 38, 7 september 2023
  4. Kruisbek 81, 26 september 2023
  5. Krakeend 10, 27 september 2023
  6. Sijs 1226, 1 oktober 2023
  7. Torenvalk 12, 8 oktober 2023