Week 15 (16 okt - 22 okt)

16-10-2023

Half bewolkt, weinig wind eerst zuidwest later oost, 14 ⁰C. Veel vogels vandaag maar ook veel tellers, in de hoop op meer Buizerdtrek. Vanaf kwart over acht komen er veel Spreeuwen over, bijna 8.000. De Vinken vliegen ook al goed dan en ook de Koperwieken, Sijzen en Graspiepers. In een uur komen er 13duizend+ vogels over! Kolganzen en Kramsvogels beginnen ook goed te vliegen en de eerste Beflijster van dit jaar wordt gezien. Om kwart voor 11 komen er kleine groepjes Boerenzwaluwen over, eerder vanmorgen waren het er al 2. Na 11en komen de Buizerds op gang en komen er 34 in een uur over, het volgende uur 62 en een Smelleken, dan 63 en zien we zowaar nog weer Ooievaars, een groep van 14 (laat, maar er kwam er eens één in november over). Kolganzen blijven de hele dag vliegen en tussen 2 en drie blijven de Buizerds komen, 45 dit uur en een Bruine Kiekendief. Het volgende uur zijn het er maar 16, maar wel weer een Smelleken en de tweede Beflijster. Het laatste uur zijn het 19 Buizerds en de Kramsvogels en Koperwieken vliegen ook nu nog. De dag heeft een mooie uitsmijter: een Europese Kanarie wordt vlakbij de telpost ontdekt en deze blijft in de buurt.
Vandaag: 50 soorten, 37.208 exemplaren

Europese Kanarie ©Toy Janssen
Europese Kanarie ©Toy Janssen
Europese Kanarie ©Toy Janssen
Europese Kanarie ©Toy Janssen
Slechtvalk ©Martien van Dooren
Slechtvalk ©Martien van Dooren
Europese Kanarie ©Siem Dijsselbloem

Beflijster ©Siem Dijsselbloem

Kruisbek ©Siem Dijsselbloem

17-10-2023

Afnemend bewolkt, tot vrij matig aantrekkende oostenwind, 6 tot 13 ⁰C. De Kolganzen zijn vandaag flink aan het trekken met tussen 8 en 9 uur al meer da 1000 vogels. Ook veel Houtduiven vanmorgen, elke dag nemen de aantallen toe. De Europese Kanarie is inderdaad nog in de buurt van de telpost, om kwart voor 9 wordt de vogel voor de eerste keer vandaag weer gezien en gehoord en verder op de dag gebeurt dat nog meer keer. Koperwieken en Kramsvogels vliegen vandaag ook goed, maar de Vinken vallen wat tegen. Er vliegen toch nog steeds Boerenzwaluwen, ook vandaag weer meerdere keren enkele vogels op trek. Na 10 uur begint de Buizerdtrek op gang te komen en ook Kauwen doen het goed vandaag en met die Kauwen komen er ook aardig wat Roeken mee. In een van de bellen met Buizerds zit een Blauwe Kiekendief en even later eindelijk ook weer eens een Rode Wouw. In de verte worden twee Zeearenden gezien, maar ze zijn maar kort in beeld. Waarschijnlijk zijn het de twee Zeearenden geweest die in het gebied Keent zitten, in die richting werden ze ook gezien. Ondertussen komt er een Waterpieper langs, de derde dit jaar. De Buizerdtrek gaat nog tot ongeveer 3 uur door, totaal vandaag 122. Kolganzen vliegen dan ook nog goed (totaal 3731) en er komt weer eens een Pijlstaart over, meevliegend met Kolganzen.
Vandaag: 47 soorten, 14.791 exemplaren

Jarige Isisdro trakteert op gebak ©Martien van Dooren
Jarige Isisdro trakteert op gebak ©Martien van Dooren
Pijlstaart tussen de Kollen ©Peter van de Braak
Pijlstaart tussen de Kollen ©Peter van de Braak
Graspieper ©Peter van de Braak
Graspieper ©Peter van de Braak
Zwarte Roodstaart ©Siem Dijsselbloem

18-10-2023

Afnemend bewolkt, oostenwind van 2 naar windkracht 4, 15 ⁰C. Een rustig begin, maar na 8 uur weer veel Spreeuwen, onder andere een groep van 1400! Ook de Kolgans, Koperwiek en de Houtduif trekken weer volop vanmorgen, alhoewel de Houtduiven het vrij snel opgeven. Rond half 9 komt er al een Buizerd over en even twee Blauwe Kiekendieven, een uur later een Smelleken. Daarna blijven de Buizerds lekker doorvliegen, er komen er weer een paar honderd over vandaag (exact 201). Verrassend is de Visarend om 10 over half 2, die is laat! Maar geen record, dat staat op 29 oktober 2018. Rond die tijd zien we ook weer twee Blauwe Kiekendieven en een Rode Wouw en Smelleken. De Blauwe Kieken blijven komen, het totaal is 7 wat een evenaring van het dagrecord is (21 oktober 2022). Ook 4 Rode Wouwen vandaag en 49 Sperwers, 3 Smellekens, goede roofvogeltrek dus. Spreeuw en Houtduif werden het meest geteld vandaag, maar de 3 Boerenzwaluwen waren ook leuk, net zoals de Waterpieper en de Pontische Meeuw.
Vandaag: 40 soorten, 14.054 exemplaren

Telpost ©Peter van de Braak
Telpost ©Peter van de Braak
Ooievaars ©Martien van Dooren
Ooievaars ©Martien van Dooren
Boerenzwaluw ©Martien van Dooren
Boerenzwaluw ©Martien van Dooren

19-10-2023

Zwaar bewolkt, matige zuidenwind, 18 ⁰C. Weer veel Spreeuwen op trek vanmorgen met een groep van 1600 dit keer. Koperwiek, Kolgans en Vink vliegen ook goed, maar die Vinken zijn wel over het hoogtepunt. De Merel zien we hier weinig op trek, maar vandaag zijn het er opvallend wat, in totaal 14 (dagrecord is 54). Even na half 10 komt er een Waterpieper over, weer één en dat is mooi. Even later vliegt er een Bokje in de telescoop door het beeld. Dat is pas de 2e ooit hier, zeldzaam dus. Er komt ook weer een Casarca over en de Spreeuwen blijven tot tegen de middag goed vliegen, daarna komt er wat trek van Buizerds op gang, maar in kleinere aantallen dan de dagen hiervoor. ’s Middags wordt er een Zeearend opgemerkt, maar deze landt in het Wisentgebied en wordt dus als ter plaatse opgeschreven. Later komt er nog een Rode Wouw over, als mooie afsluiter. Leuke soorten van vandaag zijn de Appelvink, Boerenzwaluw en Pimpelmees, van de Spreeuw werden er 9624 geteld.
Vandaag: 46 soorten, 15.295 exemplaren

Buizerd ©Martien van Dooren
Buizerd ©Martien van Dooren
Kolganzen ©Martien van Dooren
Kolganzen ©Martien van Dooren
Kramsvogel ©Martien van Dooren
Kramsvogel ©Martien van Dooren

20-10-2023

Vrijdag heeft het de hele dag geregend, er is dus niet geteld.

21-10-2023

Overwegend zwaar bewolkt met af en toe een opklaring. De temperatuur kwam niet boven de 15 ⁰C. Zuidenwind beginnend kracht 1 oplopend tot 4. Na de regendag van gisteren was er wel wat trek verwacht. In het eerste licht vlogen er al wat groepjes Vinken wat de verwachting leek te bevestigen. Het zette echter niet door en uiteindelijk stonden er maar 1959 exemplaren op de teller. Ze lijken op te zijn. Dit gold vandaag ook voor de anderen soorten. Alleen de Kolganzen deden het redelijk met 1454 exemplaren. De roofvogeltrek lijkt ook over het hoogtepunt heen te zijn, vandaag 11 Buizerds, 7 Sperwers, 1 Blauwe Kiekendief en verrassend nog een juveniele Visarend.
Vandaag: 32 soorten, 5701 exemplaren

Rode Wouw ©Martien van Dooren
Rode Wouw ©Martien van Dooren
Kneuen ©Peter van de Braak
Kneuen ©Peter van de Braak
Telpost ©Peter van de Braak
Telpost ©Peter van de Braak

22-10-2023

Vrijwel de hele telling half bewolkt met een temperatuur die niet boven de 13 ⁰C kwam. De wind kwam uit zuidwestzuid met een kracht 2. Een beetje hetzelfde beeld als de telling van gisteren. De Vinken zijn op en ook is er vrijwel geen rovertrek te bespeuren. Een derde kalenderjaar Pontische Meeuw is nog leuk om te vermelden. Verder bleef het erg rustig op de telpost. Komende week gaan we zien of er nog een opleving van de trek zal plaatsvinden. We missen nog veel Houtduiven en ook de Veldleeuweriken hebben we nog nauwelijks geteld.
Vandaag: 28 soorten, 3582 exemplaren

Grote Zilverreiger ©Martien van Dooren
Grote Zilverreiger ©Martien van Dooren
Kieviten ©Martien van Dooren
Kieviten ©Martien van Dooren
Kramsvogel ©Martien van Dooren
Kramsvogel ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2023:

Vogels
 01. Gierzwaluw  26. Tapuit  51. Duinpieper  76. Blauwborst  101. Pijlstaart
 02. Bosruiter  27. Goudplevier  52. Wulp  77. Grote Canadese Gans  102. Slechtvalk
 03. Kokmeeuw  28. Nijlgans  53. Morinelplevier  78. IJsvogel  103. Koperwiek
 04. Kleine Mantelmeeuw  29. Witte Kwikstaart  54. Wespendief  79. Spreeuw  104. Appelvink
 05. Aalscholver  30. Zwarte Ooievaar  55. Koekoek  80. Fitis  105. Krakeend
 06. Blauwe Reiger  31. Lepelaar  56. Graspieper  81. Merel  106. Europese Kanarie
 07. Boompieper  32. Blauwe Kiekendief  57. Sperwer  82. Heggenmus  107. Havik
 08. Pontische Meeuw  33. Regenwulp  58. Sijs  83. Turkse Tortel  108. Houtduif
 09. Ringmus  34. Ooievaar  59. Tuinfluiter  84. Kanoet  109. Knobbelzwaan
 10. Holenduif  35. Bergeend  60. Ortolaan  85. Smelleken  110. Pimpelmees
 11. Kruisbek  36. Watersnip  61. Steenloper  86. Kauw  111. Keep
 12. Slangenarend  37. Wilde Eend  62. Ekster  87. Roek  112. Kolgans
 13. Grauwe Klauwier  38. Rode Wouw  63. Bosrietzanger  88. Goudvink  113. Grauwe/steppekiekendief
 14. Huiszwaluw  39. Grote Bonte Specht  64. Bontbekplevier  89. Rietgors  114. Klapekster
 15. Gele Kwikstaart  40. Zwarte Roodstaart  65. Putter  90. Kievit  115. Waterpieper
 16. Grauwe Gans  41. Groenpootruiter  66. Grauwe Kiekendief  91. Torenvalk  116. Dwerggors
 17. Boerenzwaluw  42. Grote Zilverreiger  67. Grauwe Vliegenvanger  92. Zwarte Kraai  117. Toendrarietgans
 18. Oeverzwaluw  43. Visarend  68. Roodborsttapuit  93. Kramsvogel  118. Beflijster
 19. Witgat  44. Koolmees  69. Buizerd  94. Grote Gele Kwikstaart  119. Barmsijs
 20. Bruine Kiekendief  45. Paapje  70. Bonte Vliegenvanger  95. Bonte Strandloper  120. Bokje
 21. Wielewaal  46. Grote Pieper  71. Tjiftjaf  96. Zanglijster  121.
 22. Boomleeuwerik  47. Oeverloper  72. Geelgors  97. Roodkeelpieper  122.
 23. Huismus  48. Purperreiger  73. Zeearend  98. Veldleeuwerik  123.
 24. Kwartel  49. Vink  74. Draaihals  99. Kneu  124.
 25. Boomvalk  50. Groenling  75. Grote Lijster  100. Casarca  125.

Vlinders
 01. Atalanta  05. Distelvlinder  09. Bont Zandoogje
 02. Citroenvlinder  06. Klein Koolwitje  10. Gele Luzernevlinder
 03. Dagpauwoog  07. Groot Koolwitje  11. Gamma-uil
 04. Koninginnepage  08. Klein Geaderd Witje  12.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten

  1. Bonte Vliegenvanger, 26 augustus 2023

Nieuwe Dagrecords

  1. Gierzwaluw 4692, 16 juli 2023
  2. Huismus 9, 4 augustus 2023
  3. Wespendief 38, 7 september 2023
  4. Kruisbek 81, 26 september 2023
  5. Krakeend 10, 27 september 2023
  6. Sijs 1226, 1 oktober 2023
  7. Torenvalk 12, 8 oktober 2023