Week 14 (9 okt - 15 okt)

09-10-2023

Geheel tot zwaar bewolkt, matige westen wind, 20 ⁰C. Zoals verwacht vliegen er Koperwieken en vandaag ook Kramsvogels (enkele). Boerenzwaluwen zijn nog steeds niet op, maar het gaat om enkelingen. We kunnen een Heggenmus en een Zwarte Roodstaart bijschreven, geen zeldzaamheden, maar het blijft vaak bij enkelingen. Overigens trekken de Vinken en Graspiepers nog prima, Sijzen worden ook regelmatig opgemerkt, maar de aantallen zijn lager. Om half 11 zien we een Smelleken langskomen, een mannetje. In het volgende uur vliegt er een Tapuit langs en we zien een Blauwe Kiekendief tegen 1 uur. Vinken vliegen ondertussen gewoon flink door mat zo’n 1000 exemplaren per uur. In de middag komen er ook nog 2 Bruine Kiekendieven over.
Vandaag: 36 soorten, 1763 exemplaren

Zwarte Roodstaart ©Martien van Dooren
Zwarte Roodstaart ©Martien van Dooren
Smelleken ©Martien van Dooren
Smelleken ©Martien van Dooren
Veldleeuwerik ©Martien van Dooren
Veldleeuwerik ©Martien van Dooren

10-10-2023

Eerst geheel, later half en uiteindelijk licht bewolkt, matige wind uit zuid tot zuidwest, 22 ⁰C. Veel verschillende soorten vandaag en ook veel soorten die goed vliegen, Witte Kwikstaarten bijvoorbeeld en Kruisbekken, Rietgorzen, Koperwieken, Sijzen. We zien ook al meerdere groepen Veldleeuweriken, maar die trek moet nog op gang komen. Daarnaast trekt er ook nog een Appelvink, enkele Ringmussen en Grote Lijsters, een Grote Gele Kwikstaart (mooi vlak langs de keet met goed licht er op). En natuurlijk Vinken, die gaan met duizenden per uur over tot 2 uur ‘s middags, in totaal vandaag 20.000+. Dan zijn er al twee Bruine Kiekendieven en een Blauwe Kiek over gekomen en een slanke Kiekendief, helaas te ver om te zien of het nu een Grauwe of een Steppekiekendief was (daar is een verzamelsoort voor, kans is groot in deze tijd dat het een Steppekiek was). Daarvoor is er een grote roofvogel in de verte gezien, te ver weg maar mogelijk een Zeearend. Helaas maar dat gebeurt soms. De Buizerdtrek komt niet op gang ’s middags, wel zijn er nog wat vlinders op trek.
Vandaag: 46 soorten, 25.872 exemplaren

Slechtvalk ©Martien van Dooren
Slechtvalk ©Martien van Dooren
Reigers ©Martien van Dooren
Reigers ©Martien van Dooren
Koperwiek ©Martien van Dooren
Koperwiek ©Martien van Dooren

11-10-2023

Half tot geheel bewolkt, vrij krachtige zuidwesten wind, 20 ⁰C. Deze dag trekken er wat minder soorten maar veel meer Vinken. Aparte soorten zijn een Grote Bonte Specht, Merel, Heggenmus en om half 10 een Huiszwaluw (laat, record staat op 14 oktober). Een uur later kunnen we de tweede Smelleken van vandaag noteren (eerste om 8u20). De soorten die gisteren goed vlogen doen dat vandaag ook en ook goed op trek zijn de Keep, Kneu, Boomleeuwerik, Graspieper en de Zanglijster, gisteren zijn deze soorten niet genoemd. Vinken vliegen nog beter, met 2x een uur met 7.000 vogels en meer dan 28.000 in totaal vandaag! Om half 12 zien we de Klapekster voor het eerst dit jaar. Dan was er nog een mysterieuze roofvogel ’s morgens met lange vleugels, alles wijst op een Slangenarend, maar dat zou dat de laatste ooit in Nederland zijn. De vogel is later op de ochtend nog even weer in beeld geweest, dichterbij maar niet goed genoeg om er 100% zeker van te zijn dat het daadwerkelijk een Slangenarend is, laat staan om er een foto van te maken.
Vandaag: 38 soorten, 32.846 exemplaren

Siem Dijsselbloem ©Martien van Dooren
Siem Dijsselbloem ©Martien van Dooren
Aandachtig telwerk ©Martien van Dooren
Aandachtig telwerk ©Martien van Dooren
Aandachtig telwerk ©Martien van Dooren
Aandachtig telwerk ©Martien van Dooren

12-10-2023

Geheel bewolkt, matige zuidwesten wind, 16 ⁰C. De weersvoorspelling is slecht, veel regen. Toch is er geteld, maar niet lang. De Vink werd het meest geteld, 74 vogels, Kneuen vlogen er ook aardig wat. Opvallend waren de 40 Kieviten die overtrokken en ook nog een Tapuit, een late. Om kwart over 10 begon het hard te regenen en is er gestopt.
Vandaag: 14 soorten, 298 exemplaren

Tapuit ©Martien van Dooren
Tapuit ©Martien van Dooren
Kieviten ©Martien van Dooren
Kieviten ©Martien van Dooren
Torenvalk ©Martien van Dooren
Torenvalk ©Martien van Dooren

13-10-2023

Zwaar bewolkt, vrij krachtige zuidwesten wind, 22 ⁰C. Weer goede trek van Vinken, Spreeuwen, Kepen, Kneuen, Koperwieken en Witte Kwikstaarten. De Houtduiven nemen ook een beetje toe in aantal en er komt een grote groep Kieviten over. Mooi is de groep Pijlstaarten van 8 vogels, meestal zien we er 1 of 2, vaak meevliegend met ganzen. Vlakbij de telpost komt er een kleine gors langs, die gelukkig op de band staat en ook op de foto. Het is een Dwerggors en dat is pas de tweede ooit op deze telpost en de eerste met bewijs, mooi werk Alain. De vorige is al lang geleden, op 22 oktober 2007. De eerste Waterpieper van dit jaar is een uur later, ook met opname. Even later zien we een Smelleken op trek. Verder zien we wel enkele Buizerds, maar echt op gang komt die trek nog niet. We zien wel wat meer Sperwers, tot nu toe ongeveer 300 dit jaar.
Vandaag: 37 soorten, 22.378 exemplaren

Martien van Dooren ©Peter van de Braak
Martien van Dooren ©Peter van de Braak
Bezoek van KNNV Tilburg ©Martien van Dooren
Bezoek van KNNV Tilburg ©Martien van Dooren
Dwerggors ©Alain Hofmans
Dwerggors ©Alain Hofmans

14-10-2023

Licht tot half bewolkt, vrij krachtige westenwind, 15 ⁰C. De kou is eindelijk gearriveerd, geen 20+ ⁰C meer waarschijnlijk. Mogelijk vinden de vogels het ook te koud, want het vliegt minder dan afgelopen dagen. In elk geval komt er om 9 uur al weer een Smelleken door en even later het eerste groepje Toendrarietganzen van dit jaar. Ook zien en horen we verschillende Kepen vanmorgen en er vliegen toch meer dan 3000 Vinken over tussen 9 en 10 uur. Tegen elven zien we nog een Boerenzwaluw en daarna komen er nog 4 en ‘s middags ook nog 4. De roofvogels vliegen vandaag beter, een Bruine Kiekendief, een Slechtvalk en 8 Buizerds plus de tweede en derde Smelleken voor 1 uur. ’s Middags zien we nog meer Bruine Kiekendieven, enkele Sperwers en 17 Buizerds. Ondanks de lage temperatuur komen er ook nog 2 Atalanta’s langs.
Vandaag: 27 soorten, 11.388 exemplaren

Geelgors ©Martien van Dooren
Geelgors ©Martien van Dooren
Torenvalk en Spreeuwen ©Martien van Dooren
Torenvalk en Spreeuwen ©Martien van Dooren
Kolganzen ©Martien van Dooren
Kolganzen ©Martien van Dooren
Dwerggors ©Alain Hofmans

15-10-2023

Zwaar tot half bewolkt, enkele buien, windkracht 2 uit noordwest, 10 ⁰C. De eerste anderhalf uur is het vrij rustig met wel aardig wat Houtduiven en 2 Knobbelzwanen en genoeg leuke andere soorten, onder andere al wat Sperwers. Vanaf half 11 komen de eerst Buizerds al over en dat is een voorbode. Vanaf 11 uur begint er een stoom Buizerds te vliegen, meestal eenlingen, maar ook een groep van 10 en zo zijn er al 55 Buizerds in een uur over. De Vinken vliegen nu ook weer goed, 5500 in dit uur! Een Blauwe Kiekendief en een Zeearend maken het helemaal mooi tussen 12 en 1 uur. De Zeearend is een subadult (een onvolwassen vogel, maar niet dit jaar geboren) en het is al weer de vierde dit jaar. Waarschijnlijk dezelfde vogel (ruipatroon is hetzelfde) wordt ook op telpost Vlagheide bij Eerde gezien. In dit uur 48 Buizerds, ook veel eenlingen. Volgende uurtotalen van de Buizerd: 34, 14, 15. Tussen 4 uur en kwart voor 6 is de lucht vol met Buizerds en is er geen tijd voor de administratie (normaal stoppen we elk uur de telling en maken we een vervolg). Een groep van 67 wordt opgevolgd door een groep van 160 Buizerds en totaal komen we uit op 443 Buizerds. Veel maar toch maar de 8ste telling op deze telpost. Maar wat was het een fantastische dag!
Vandaag: 35 soorten, 16.012 exemplaren

Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren
Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren
Sperwer ©Martien van Dooren
Sperwer ©Martien van Dooren
Sperwer en Zwarte Kraai ©Martien van Dooren
Sperwer en Zwarte Kraai ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2023:

Vogels
 01. Gierzwaluw  26. Tapuit  51. Duinpieper  76. Blauwborst  101. Pijlstaart
 02. Bosruiter  27. Goudplevier  52. Wulp  77. Grote Canadese Gans  102. Slechtvalk
 03. Kokmeeuw  28. Nijlgans  53. Morinelplevier  78. IJsvogel  103. Koperwiek
 04. Kleine Mantelmeeuw  29. Witte Kwikstaart  54. Wespendief  79. Spreeuw  104. Appelvink
 05. Aalscholver  30. Zwarte Ooievaar  55. Koekoek  80. Fitis  105. Krakeend
 06. Blauwe Reiger  31. Lepelaar  56. Graspieper  81. Merel  106. Europese Kanarie
 07. Boompieper  32. Blauwe Kiekendief  57. Sperwer  82. Heggenmus  107. Havik
 08. Pontische Meeuw  33. Regenwulp  58. Sijs  83. Turkse Tortel  108. Houtduif
 09. Ringmus  34. Ooievaar  59. Tuinfluiter  84. Kanoet  109. Knobbelzwaan
 10. Holenduif  35. Bergeend  60. Ortolaan  85. Smelleken  110. Pimpelmees
 11. Kruisbek  36. Watersnip  61. Steenloper  86. Kauw  111. Keep
 12. Slangenarend  37. Wilde Eend  62. Ekster  87. Roek  112. Kolgans
 13. Grauwe Klauwier  38. Rode Wouw  63. Bosrietzanger  88. Goudvink  113. Grauwe/steppekiekendief
 14. Huiszwaluw  39. Grote Bonte Specht  64. Bontbekplevier  89. Rietgors  114. Klapekster
 15. Gele Kwikstaart  40. Zwarte Roodstaart  65. Putter  90. Kievit  115. Waterpieper
 16. Grauwe Gans  41. Groenpootruiter  66. Grauwe Kiekendief  91. Torenvalk  116. Dwerggors
 17. Boerenzwaluw  42. Grote Zilverreiger  67. Grauwe Vliegenvanger  92. Zwarte Kraai  117. Toendrarietgans
 18. Oeverzwaluw  43. Visarend  68. Roodborsttapuit  93. Kramsvogel  118.
 19. Witgat  44. Koolmees  69. Buizerd  94. Grote Gele Kwikstaart  119.
 20. Bruine Kiekendief  45. Paapje  70. Bonte Vliegenvanger  95. Bonte Strandloper  120.
 21. Wielewaal  46. Grote Pieper  71. Tjiftjaf  96. Zanglijster  121.
 22. Boomleeuwerik  47. Oeverloper  72. Geelgors  97. Roodkeelpieper  122.
 23. Huismus  48. Purperreiger  73. Zeearend  98. Veldleeuwerik  123.
 24. Kwartel  49. Vink  74. Draaihals  99. Kneu  124.
 25. Boomvalk  50. Groenling  75. Grote Lijster  100. Casarca  125.

Vlinders
 01. Atalanta  05. Distelvlinder  09. Bont Zandoogje
 02. Citroenvlinder  06. Klein Koolwitje  10. Gele Luzernevlinder
 03. Dagpauwoog  07. Groot Koolwitje  11. Gamma-uil
 04. Koninginnepage  08. Klein Geaderd Witje  12.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten

  1. Bonte Vliegenvanger, 26 augustus 2023

Nieuwe Dagrecords

  1. Gierzwaluw 4692, 16 juli 2023
  2. Huismus 9, 4 augustus 2023
  3. Wespendief 38, 7 september 2023
  4. Kruisbek 81, 26 september 2023
  5. Krakeend 10, 27 september 2023
  6. Sijs 1226, 1 oktober 2023
  7. Torenvalk 12, 8 oktober 2023