Week 13 (2 okt - 8 okt)

02-10-2023

Van licht tot zwaar bewolkt, matige zuidwesten wind, 21 ⁰C. Vinkentrek en hoe! Maar eerst komen er veel Spreeuwen over, een groep van 1100 geschat. Graspiepers en Sijzen vliegen ook nog steeds goed. En er komen verschillende Goudplevieren en een late Visarend over. De (afgeronde) uurtotalen van de Vink in de ochtend zijn 1100, 3500, 4200, 2600, 600 en dan is het 1 uur. Hiervoor gebruiken we dus tikkers en de totalen worden aan het eind van het uur in de tablet ingevoerd. Vandaag zien we ook wat serieuze trek van Boom- en Veldleeuweriken en Grote Lijsters en er komen nog enkele Boompiepers over en nog redelijk wat Boerenzwaluwen. Er komen ook enkele Buizerds overgetrokken en toch ook weer 2 Bruine Kiekendieven en om half 2 een late jonge Wespendief. s Middags vloog er veel minder, maar het was toch de moeite van doortellen waard: 3 Rode Wouwen tegelijk!
Vandaag: 38 soorten, 17.351 exemplaren

   Telpost met zonsopkomst ©Martien van Dooren
Telpost met zonsopkomst ©Martien van Dooren

03-10-2023

Zwaar bewolkt, krachtige zuidwesten wind, 19 ⁰C. De voorspelde regen valt mee tijdens het tellen, maar we zijn toch een paar keer in de keet gaan schuilen. Het werd wel kouder met het uur! Na zo’n dag als gisteren valt het erg tegen wat er nu vliegt, enkele Sperwers, Vinken maar veel minder dan gisteren (ongeveer 200 per uur, tot 10 uur). Opvallend is een groep Kieviten, die zien we wel regelmatig, maar dat is groep ter plaatse. Nog leuk zijn de drie Grote Lijsters maar om 1 uur stoppen we er mee.
Vandaag: 20 soorten, 1064 exemplaren

Goudplevier ©Martien van Dooren
Goudplevier ©Martien van Dooren
Sperwer ©Martien van Dooren
Sperwer ©Martien van Dooren

04-10-2023

Half bewolkt, matige tot vrij krachtige zuidwesten wind, 15 ⁰C. Meer Graspiepers dan Vinken in de eerste uren vandaag en er vliegen aardig wat Witte Kwikstaarten. Sijzen komen er ook nog over, maar niet meer zo massaal als vorige week. Na half 10 nemen de Vinken het weer over, voornamelijk omdat die veel massaler gaan vliegen. Om half 12 de mooiste waarneming van vandaag; 5 Huiszwaluwen. Ooit zijn er op 14 oktober Huiszwaluwen gezien, maar verder zijn er maar weinig oktober waarnemingen. Boerenzwaluwen zien we wel in oktober en vandaag komen er ook verschillende langs. Roofvogeltrek was er weinig; 8 Sperwers, 3 Buizerds en 1 Slechtvalk.
Vandaag: 29 soorten, 2779 exemplaren

Raaf ©Martien van Dooren
Raaf ©Martien van Dooren
Spreeuwen ©Martien van Dooren
Spreeuwen ©Martien van Dooren

05-10-2023

Half tot zwaar bewolkt, matige zuidwesten wind, 15 ⁰C. In het eerste uur vooral opvallend veel Witte Kwikstaarten en ook nog steeds Sijzen op trek. Daarna is het veel verschillende soorten, opvallend zijn de Zwarte Kraaien, Kneuen en Boomleeuweriken en vervolgens veel Sperwers achter elkaar op trek. De Vinkentrek is even heel goed met 2 uren ongeveer 1000 Vinken, maar zakt daarna in. Met deze Vinken komen de eerste Kepen van dit jaar ook mee, en direct in flinke groepen, een groep van 35 en wat later nog een groep van 25, daarna nog 1 en dan niks meer. De nazomer is nog niet over, we zien toch nog 14 Boerenzwaluwen over trekken vandaag, maar ja dat zijn er minder dan de 18 Sperwers. Een beetje een “tussendag” zo.
Vandaag: 30 soorten, 5162 exemplaren

Telpost met zonsopkomst ©Martien van Dooren
Telpost met zonsopkomst ©Martien van Dooren
Torenvalk ©Martien van Dooren
Torenvalk ©Martien van Dooren

06-10-2023

Half tot zwaar bewolkt, matige tot krachtige zuidwesten wind, 19 ⁰C. De eerste anderhalf uur vliegt het nog niet zo heel goed, de Grote Gele Kwikstaart is natuurlijk wel mooi. Na 9 uur komt de Vinkentrek op gang en ook de Koperwieken met verschillende groepjes. Het is nog niet massaal maar het was wel verwacht. Het is de tijd er voor en het weer is gunstig (en dat kan komend weekend nog beter worden). Een paar leuke soorten vanmorgen: Geelgors (zien we weinig trekkend), Pimpelmees en 2 Slechtvalken op trek. De Vinken pieken laat vandaag, tussen 11 en 12 komen er 3000+ over, daarna zakt het in en komen er gelukkig wat Buizerds over. ’s Middags komen er toch nog 2 Huiszwaluwen over.
Vandaag: 34 soorten, 8672 exemplaren

Grote Zilverreiger ©Martien van Dooren
Grote Zilverreiger ©Martien van Dooren
Slechtvalk ©Martien van Dooren
Slechtvalk ©Martien van Dooren

07-10-2023

Zwaar tot licht bewolkt, vrij krachtige zuidwesten tot westen wind, 20⁰C. Een beetje grijze dag zo en dat is dit jaar ongebruikelijk. De Vinken vliegen in kleinere aantallen dan eerder deze week en dat geldt voor de rest ook. Koperwiekentrek is nog maar magertjes, maar om kwart voor 10 komt er nog een Bruine Kiekendief over. Het jaartotaal kan dus nog hoger, nu zijn er 209 overgevlogen dit jaar. Een Grote Gele Kwikstaart komt even later mooi over, met het licht er goed op. Er vliegen ook enkele vlinders vandaag, waaronder een Gamma-uil. Dat is een trekkende nachtvlinder, die we in andere jaren ook al enkele langs hebben zien komen.
Vandaag: 23 soorten, 1494 exemplaren

Sperwer ©Martien van Dooren
Sperwer ©Martien van Dooren
Kleine Mantelmeeuw ©Martien van Dooren
Kleine Mantelmeeuw ©Martien van Dooren

08-10-2023

Geheel bewolkt, eerst windstil later windkracht 2 uit zuid- tot noordoost, 20 ⁰C. Al vrij snel komen de eerste groepjes Koperwieken, dat beloofd wat voor vandaag. Opvallend is de grote groep Blauwe Reigers om 9 uur; 9 vogels bij elkaar. Niet de eerste Keep van dit jaar, maar toch wel weer enkele vandaag. Vanaf nu vliegen de Koperwieken goed en ook de eerste groepen Kramsvogels komen over. Ook flinke trek van Graspiepers en Rietgorzen vandaag en om half 1 komt er een nog grotere groep Blauwe Reigers over: 10 exemplaren; even later gevolgd door 9 vogels. Eén minuut voor 2 uur zien en horen we de eerste Kolganzen van dit jaar, wat later dat verwacht. Maar met een half uur komt de tweede groep al over en we zien nu elk uur wel een grotere groep. Ook van elders komen berichten dat de Kolganzen binnenvallen. Ondertussen zijn er vandaag heel wat Torenvalken op trek langsgekomen. Zoveel dat het dagrecord zelfs is gesneuveld, dat stond op 10 (30 november 2015) en staat nu op 12! Totaal zijn er vandaag 43 Blauwe Reigers overgevlogen, de derde telling ooit (beste was 11 september 2008 met een groep van 22!). Koperwiek totaal 1043, Kramsvogel 499.
Vandaag: 29 soorten, 4107 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2023:

Vogels
 01. Gierzwaluw  26. Tapuit  51. Duinpieper  76. Blauwborst  101. Pijlstaart
 02. Bosruiter  27. Goudplevier  52. Wulp  77. Grote Canadese Gans  102. Slechtvalk
 03. Kokmeeuw  28. Nijlgans  53. Morinelplevier  78. IJsvogel  103. Koperwiek
 04. Kleine Mantelmeeuw  29. Witte Kwikstaart  54. Wespendief  79. Spreeuw  104. Appelvink
 05. Aalscholver  30. Zwarte Ooievaar  55. Koekoek  80. Fitis  105. Krakeend
 06. Blauwe Reiger  31. Lepelaar  56. Graspieper  81. Merel  106. Europese Kanarie
 07. Boompieper  32. Blauwe Kiekendief  57. Sperwer  82. Heggenmus  107. Havik
 08. Pontische Meeuw  33. Regenwulp  58. Sijs  83. Turkse Tortel  108. Houtduif
 09. Ringmus  34. Ooievaar  59. Tuinfluiter  84. Kanoet  109. Knobbelzwaan
 10. Holenduif  35. Bergeend  60. Ortolaan  85. Smelleken  110. Pimpelmees
 11. Kruisbek  36. Watersnip  61. Steenloper  86. Kauw  111. Keep
 12. Slangenarend  37. Wilde Eend  62. Ekster  87. Roek  112. Kolgans
 13. Grauwe Klauwier  38. Rode Wouw  63. Bosrietzanger  88. Goudvink  113.
 14. Huiszwaluw  39. Grote Bonte Specht  64. Bontbekplevier  89. Rietgors  114.
 15. Gele Kwikstaart  40. Zwarte Roodstaart  65. Putter  90. Kievit  115.
 16. Grauwe Gans  41. Groenpootruiter  66. Grauwe Kiekendief  91. Torenvalk  116.
 17. Boerenzwaluw  42. Grote Zilverreiger  67. Grauwe Vliegenvanger  92. Zwarte Kraai  117.
 18. Oeverzwaluw  43. Visarend  68. Roodborsttapuit  93. Kramsvogel  118.
 19. Witgat  44. Koolmees  69. Buizerd  94. Grote Gele Kwikstaart  119.
 20. Bruine Kiekendief  45. Paapje  70. Bonte Vliegenvanger  95. Bonte Strandloper  120.
 21. Wielewaal  46. Grote Pieper  71. Tjiftjaf  96. Zanglijster  121.
 22. Boomleeuwerik  47. Oeverloper  72. Geelgors  97. Roodkeelpieper  122.
 23. Huismus  48. Purperreiger  73. Zeearend  98. Veldleeuwerik  123.
 24. Kwartel  49. Vink  74. Draaihals  99. Kneu  124.
 25. Boomvalk  50. Groenling  75. Grote Lijster  100. Casarca  125.

Vlinders
 01. Atalanta  05. Distelvlinder  09. Bont Zandoogje
 02. Citroenvlinder  06. Klein Koolwitje  10. Gele Luzernevlinder
 03. Dagpauwoog  07. Groot Koolwitje  11. Gamma-uil
 04. Koninginnepage  08. Klein Geaderd Witje  12.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten

  1. Bonte Vliegenvanger, 26 augustus 2023

Nieuwe Dagrecords

  1. Gierzwaluw 4692, 16 juli 2023
  2. Huismus 9, 4 augustus 2023
  3. Wespendief 38, 7 september 2023
  4. Kruisbek 81, 26 september 2023
  5. Krakeend 10, 27 september 2023
  6. Sijs 1226, 1 oktober 2023
  7. Torenvalk 12, 8 oktober 2023