Week 11 (18 sept - 24 sept)

18-09-2023

Zwaar bewolkt, tot vrij krachtig aantrekkende zuidwesten wind, 20 ⁰C. De eerste vogel vandaag is een Gele Kwikstaart, die vliegen nog steeds. De Boerenzwaluw vliegt goed vandaag, dik 100 per uur en een piek van 600 tussen 10 en 11 uur. In dat uur zien we ook goede trek van Huiszwaluwen. Dan is er al een Purperreiger overgevlogen, wat best laat is (2021 één op 31 oktober, dat was echt laat!). Tegen 11 uur komt er een Roodkeelpieper over, verwacht maar toch wel gaaf dat het ook gebeurt. Zie ook de opname. Gelukkig is de vogel door de aanwezige tellers ook gezien en gehoord. Na een Tapuit van vanmorgen kunnen er ’s middags nog twee Paapjes worden bijgeschreven. Roofvogels waren er weinig vandaag. Twee Sperwers, één Torenvalk en drie Boomvalken, meer niet.
Vandaag: 22 soorten, 1613 exemplaren

Roodkeelpieper (roep) ©Toy Janssen

19-09-2023

Half bewolkt, tot windkracht 6 aantrekkende wind uit zuidwest, 19 ⁰C. Er is goede trek van Boerenzwaluwen al vanaf het eerste uur. Later is dat wat minder, mogelijk omdat het dan te hard waait. De Boomvalk is er ook vroeg bij, maar als actieve vlieger hoeft deze roofvogel niet te wachten totdat er thermiek is. Verder vliegen er gebruikelijke vogels; Gele Kwikstaarten, Boom- en Graspiepers, enkele Aalscholvers. Om kwart over 10 roept Alain: ‘Roodkeelpieper!’ Helaas alleen door hem gehoord, ondanks dat we snel meekijken en luisteren. De meelopende opneemapparatuur heeft de Roodkeelpieper ook geregistreerd. Er wordt nog tot 1 uur doorgeteld, maar er komt niks bijzonders meer over, inmiddels is het zelfs windkracht 6. Die harde wind heeft ook gevolgen, de opneemapparatuur is omgewaaid en de paraboolkoepel is kapot.
Vandaag: 13 soorten, 504 exemplaren

Geelgors ©Toy Janssen
Geelgors ©Toy Janssen
Torenvlak ©Martien van Dooren
Torenvlak ©Martien van Dooren
Boomvalk ©Martien van Dooren
Boomvalk ©Martien van Dooren
Roodkeelpieper (roep) ©Toy Janssen

20-09-2023

Licht tot half bewolkt, windkracht 3 tot 5 uit zuidzuidwest, 19 ⁰C. Terwijl een van de laatste Paapjes langs trekt komen de eerste groepen Boom- en Veldleeuweriken al langs. De herfst begint nu echt. Boerenzwaluwen blijven goed vliegen en later op de ochtend komen er zelfs nog wat vlinders langs. Maar geen bijzonderheden vanmorgen (er is ’s middags niet geteld) en alleen maar één Torenvalk en twee Sperwers als roofvogel op trek. Maar al met al is 20 soorten niet verkeerd.
Vandaag: 20 soorten, 343 exemplaren

Spreeuw ©Martien van Dooren
Spreeuw ©Martien van Dooren
Grote Lijster ©Martien van Dooren
Grote Lijster ©Martien van Dooren

21-09-2023

Vanwege de regen is er niet geteld.

Buizerd ©Martien van Dooren
Buizerd ©Martien van Dooren
Huiszwaluw ©Martien van Dooren
Huiszwaluw ©Martien van Dooren

22-09-2023

Half bewolkt, vrij krachtige zuidzuidwesten wind, 17 ⁰C. Goede trek in de vroege ochtend van Boerenzwaluw, Graspieper en verrassend genoeg ook nog Gele Kwikstaart en Boompieper. Blijkbaar zijn er van deze twee soorten vrij veel vogels blijven hangen om te vertrekken nu het weer toch echt minder zomers wordt. Dat geldt ook voor een juveniele Wespendief, die is ook laat en komt vlak voor 8 uur langs (wat wel vroeg op de dag is). Er blijken ook nog groepen Ooievaars te zijn die toch maar vertrekken, om 10 voor 10 vliegt er een groep van 13 Ooievaars over. Een volwassen man Visarend vliegt later op de ochtend over, dat zal ook een van de laatste van dit jaar zijn. We tellen te kort om aan de 1000 Boerenzwaluwen te komen en tellen bijna 100 Gele Kwikstaarten!
Vandaag: 24 soorten, 1346 exemplaren

Parhelium ©Martien van Dooren
Parhelium ©Martien van Dooren
Huiszwaluw ©Martien van Dooren
Huiszwaluw ©Martien van Dooren

23-09-2023

Half bewolkt, matige zuidwesten wind, 14 ⁰C. Om 8 uur komen er twee Casarca’s over, roepend! Er is een opname van gemaakt (zie opname). We zien wel vaker Casarca’s hier, de teller staat nu op 40 en de laatste jaren is het elk jaar prijs. Even later zien we een volwassen vrouw Bruine Kiekendief over trekken. Boerenzwaluwen trekken nu met zo’n 100 vogels per uur over. Net na half 11 komt er een Wespendief over, ook dit is een juveniel (net als gisteren, en het is gebruikelijk dat de oude vogels eerder vertrekken bij Wespendieven). De trek neemt wel wat af rond de middag, maar er vliegen nog steeds Gele- en Witte Kwikstaarten, Graspiepers en vooral Boerenzwaluwen. In het laatste uur van vandaag zitten er ook nog 8 Huiszwaluwen tussen en vliegt er ook een Boomvalk over.
Vandaag: 22 soorten, 1003 exemplaren

Boomvalk ©Toy Janssen
Boomvalk ©Toy Janssen
Boomvalk ©Martien van Dooren
Boomvalk ©Martien van Dooren
Casarca ©Toy Janssen

24-09-2023

Licht bewolkt, briesje uit zuid, 18 ⁰C. Ondertussen is de Spreeuwentrek begonnen. Er waren al wel wat Spreeuwen overgevlogen, maar vandaag zie we een groep van 220, serieus werk! Ook de Sijzen vliegen goed met enkele tientallen per uur. Graspiepers en Boerenzwaluwen trekken goed en dus zien we ook Smellekens (2) en Sperwers (5). Net na een Bruine Kiekendief (adult vrouw) komt er een mooie groep Goudplevieren over; 24 stuks. Om 10 over 10 zien we een Visarend, te ver om te zien wat voor kleed het is. Het blijft interessant vandaag; We zien nog een Wespendief (weer een juveniel), een Rode Wouw en verschillende Bruine Kiekendieven (totaal 8 vandaag). Vlindertrek is er ook weer, na een paar dagen niets gezien te hebben (het is ook warmer en zonniger vandaag). Er komt ook nog een grote groep Ooievaars over, met deze 43 vogels is het totaal dit jaar al 1305. Dat is al ruim meer dat in 2021, toen we er 1140 zagen.
Vandaag: 37 soorten, 1834 exemplaren

Visarend ©Toy Janssen
Visarend ©Toy Janssen
Visarend ©Toy Janssen
Visarend ©Toy Janssen

Soorten tot nu toe op de telpost in 2023:

Vogels
 01. Gierzwaluw  26. Tapuit  51. Duinpieper  76. Blauwborst
 02. Bosruiter  27. Goudplevier  52. Wulp  77. Grote Canadese Gans
 03. Kokmeeuw  28. Nijlgans  53. Morinelplevier  78. IJsvogel
 04. Kleine Mantelmeeuw  29. Witte Kwikstaart  54. Wespendief  79. Spreeuw
 05. Aalscholver  30. Zwarte Ooievaar  55. Koekoek  80. Fitis
 06. Blauwe Reiger  31. Lepelaar  56. Graspieper  81. Merel
 07. Boompieper  32. Blauwe Kiekendief  57. Sperwer  82. Heggenmus
 08. Pontische Meeuw  33. Regenwulp  58. Sijs  83. Turkse Tortel
 09. Ringmus  34. Ooievaar  59. Tuinfluiter  84. Kanoet
 10. Holenduif  35. Bergeend  60. Ortolaan  85. Smelleken
 11. Kruisbek  36. Watersnip  61. Steenloper  86. Kauw
 12. Slangenarend  37. Wilde Eend  62. Ekster  87. Roek
 13. Grauwe Klauwier  38. Rode Wouw  63. Bosrietzanger  88. Goudvink
 14. Huiszwaluw  39. Grote Bonte Specht  64. Bontbekplevier  89. Rietgors
 15. Gele Kwikstaart  40. Zwarte Roodstaart  65. Putter  90. Kievit
 16. Grauwe Gans  41. Groenpootruiter  66. Grauwe Kiekendief  91. Torenvalk
 17. Boerenzwaluw  42. Grote Zilverreiger  67. Grauwe Vliegenvanger  92. Zwarte Kraai
 18. Oeverzwaluw  43. Visarend  68. Roodborsttapuit  93. Kramsvogel
 19. Witgat  44. Koolmees  69. Buizerd  94. Grote Gele Kwikstaart
 20. Bruine Kiekendief  45. Paapje  70. Bonte Vliegenvanger  95. Bonte Strandloper
 21. Wielewaal  46. Grote Pieper  71. Tjiftjaf  96. Zanglijster
 22. Boomleeuwerik  47. Oeverloper  72. Geelgors  97. Roodkeelpieper
 23. Huismus  48. Purperreiger  73. Zeearend  98. Veldleeuwerik
 24. Kwartel  49. Vink  74. Draaihals  99. Kneu
 25. Boomvalk  50. Groenling  75. Grote Lijster  100. Casarca

Vlinders
 01. Atalanta  05. Distelvlinder  09. Bont Zandoogje
 02. Citroenvlinder  06. Klein Koolwitje  10. Gele Luzernevlinder
 03. Dagpauwoog  07. Groot Koolwitje  11.
 04. Koninginnepage  08. Klein Geaderd Witje  12.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten

  1. Bonte Vliegenvanger, 26 augustus 2023

Nieuwe Dagrecords

  1. Gierzwaluw 4692, 16 juli 2023
  2. Huismus 9, 4 augustus 2023
  3. Wespendief 38, 7 september 2023