Week 12 (25 sept - 1 okt)

25-09-2023

Zwaar tot half bewolkt, matige wind uit zuid, 18 ⁰C. De Boerenzwaluwen hebben lang gewacht dit jaar, maar nu is het echt tijd om te vertrekken blijkt. Bij het bekijken van een Holenduif in het ‘gat’ blijkt dat daar een stroom Boertjes langs vliegt. Het zijn er meer dan 2000 in een uur! En de rest vliegt ook al goed, flink wat Zanglijsters, Vinken, Graspiepers en veel meer. Opvallend zijn ook de Kruisbekken, die vliegen elders in het land ook goed, vooral op de telpost bij Veenendaal. En ook de Sijzen, die we eerder dit jaar al langs zagen komen in kleine aantallen, vliegen goed. Rond de middag is het wat rustiger geworden, maar daarna komt er nog een Visarend over (de 30e van dit jaar, ja een record) en even later twee Grote Gele Kwikstaarten, toch altijd een bijzondere soort. Roofvogels vlogen best goed vandaag; 5 Sperwers, 3 Bruine Kiekendieven, 3 Torenvalken en 2 Boomvalken. Uiteindelijk telden we bijna 4200 Boerenzwaluwen, de helft daarvan in het eerste uur.
Vandaag: 33 soorten, 5945 exemplaren

Overzicht week 12 ©Toy Janssen

26-09-2023

Half bewolkt, matige draaiende wind uit de zuidhoek, 21 ⁰C. Een spectaculair begin vandaag met flinke Spreeuwentrek (2400 in t eerste uur), een Visarend, 2 Bruine Kiekendieven en een Boomvalk. Het tweede uur zien we 3 groepen Grote Zilverreigers, de grootste telt 13 vogels (mogelijk de grootste groep hier ooit, maar dat is moeilijk te achterhalen) en 4 Bruine Kiekendieven, Appelvinken en veel Kruisbekken. Het derde uur komt er een groep van 6 Pijlstaarten over en horen we de eerste Koperwiek van dit jaar. Na 10 uur komt de trek van de Boerenzwaluw goed op gang, komt er weer een Visarend over en 3 Bruine Kieken en meer Kruisbekken. Uiteindelijk tellen we vandaag 81 Kruisbekken en dat is meer dan het oude dagrecord van 77 uit 2013. De Grote Zilverreiger blijft op 20 vogels steken, net geen dagrecord. De Bruine Kiekendief komt uit op 16, terwijl de verwachting was dat ze eigenlijk allemaal wel voorbij waren gekomen. De rest vloog ook goed, bijvoorbeeld meer dan 1300 Vinken en in totaal 9800+ vogels vandaag, dat is voor september erg goed.
Vandaag: 42 soorten, 9846 exemplaren

Start bij maanlicht ©Martien van Dooren
Start bij maanlicht ©Martien van Dooren
Gebak van Wim van Lanen ©Martien van Dooren
Gebak van Wim van Lanen ©Martien van Dooren
Een oude bekende van de telpost, Sandra Oosterwijk ©Martien van Dooren
Een oude bekende van de telpost, Sandra Oosterwijk ©Martien van Dooren

27-09-2023

Half tot zwaar bewolkt, windkracht 1 á 2 uit zuidoost, 23 ⁰C. Een soortenrijke telling vandaag, maar liefst 44 soorten. In het eerste uur komt er al een Bruine Kiekendief over (volwassen vrouw) en een Torenvalk. Een van de laatste Tapuiten van dit jaar wordt gezien en er zijn ook nog enkele Gele Kwikstaarten en Boompiepers vanmorgen, Tegen 9 uur komt er ook een Duinpieper langs (laat, maar het record is 19 oktober). De 4 Krakeenden een kwartier later zijn hier vrij zeldzaam, tot nu toe zijn er maar 28 geteld. Even later komen er in korte tijd 5 Kiekendieven over, 4 Bruine- en één Blauwe Kiekendief (vrouw). Er komen nog 6 Krakeenden over, daarmee komt het dagrecord van de Krakeend op 10. Krakeenden worden ook hier in de omgeving steeds algemener, dan zijn er ook meer op trek te verwachten. De volgende mooie waarneming moet thuis worden nageluisterd: een Europese Kanarie. De opname bevestigd de determinatie. Er komen nog meer Bruine Kiekendieven over, 4 plus 1 plus 7 plus 1 dus weer flinke trek van deze rover (18 totaal vandaag). Er komen ook meerdere Buizerds en een Rode Wouw. Bovendien kwam vanmiddag de 7e Gele Luzernevlinder langs. Talrijkste soort vandaag was de Spreeuw; 870 vogels.
Vandaag: 44 soorten, 2866 exemplaren

Ooievaars ©Martien van Dooren
Ooievaars ©Martien van Dooren
Ooievaar ©Peter van de Braak
Ooievaar ©Peter van de Braak
Grauwe Ganzen ©Martien van Dooren
Grauwe Ganzen ©Martien van Dooren
Europese Kanarie ©Toy Janssen

28-09-2023

Half tot zwaar bewolkt, matige tot vrij krachtige zuidwesten wind, 20 ⁰C. Ook vandaag weer veel soorten en weer een vroege Bruine Kiekendief op trek. De zangvogels trekken vandaag beter dan gisteren, met name de Sijs vliegt erg goed, maar Vink, Spreeuw, Kneu en Boerenzwaluw doen het ook goed. Om 10 over half 10 komt er een jonge Koekoek over! Zo laat hadden we er nog nooit een, het oude record was 13 september 2006, meer dan 2 weken vroeger. Even later roept er een Duinpieper, nog één na gisteren dus. Later op de dag zien we zelfs een tweede. Elk uur komen er meerder Bruine Kiekendieven over, echt een heel goed jaar (dagtotaal 15). Vandaag vliegen er ook meerdere Torenvalken op trek langs (5 totaal). Om klokslag 11 uur komt er een Rode Wouw in beeld en daarna wordt het wat rustiger in de lucht met zangvogels. Wel komt er nog een tweede Rode Wouw over en nog een Smelleken. De Sijs komt uit op 541 vogels, de tweede telling ooit. Meest geteld vandaag is de Graspieper, als enige over de duizend vogels.
Vandaag: 43 soorten, 4024 exemplaren

Koekoek (juveniel) ©Toy Janssen
Koekoek (juveniel) ©Toy Janssen
Buizerd ©Martien van Dooren
Buizerd ©Martien van Dooren
Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren
Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren

29-09-2023

Zwaar bewolkt en op het eind motregen, de wind draait eerst naar zuidwest en trekt aan tot kracht 4, 22 ⁰C. Graspiepers, Vinken en Witte Kwikstaarten is het hoofdmenu vandaag, die vliegen goed. Ook mooi is de Grote Gele Kwikstaart, waarvan we de laatste dagen er al meerdere hebben gezien (maar er was zoveel ander moois te melden). Verder is de trek van de Zanglijster ondertussen goed op gang en komen er nog steeds enkele Tapuiten langs. De Sijzen vliegen al wat minder dan afgelopen dagen, maar worden nog wel elk uur gezien. Ook de Bruine Kiekendief vliegt nog steeds, maar wel wat minder. In totaal worden er vandaag 4 Bruine Kiekendieven geteld. De teller staat voor dit jaar op 189 Bruine Kiekendieven, beste jaar tot nut toe was 2008 met 116. ’s Middags valt de trek vrijwel stil, maar er komt toch nog weer een Gele Luzernevlinder langs. In het laatste uur is er wat motregen, maar er vloog toch al weinig meer.
Vandaag: 29 soorten, 2565 exemplaren

Slechtvalk ©Peter van de Braak
Slechtvalk ©Peter van de Braak
Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren
Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren
Aalscholvers ©Martien van Dooren
Aalscholvers ©Martien van Dooren

30-09-2023

Half tot licht bewolkt, tot matig aantrekkende zuidwesten wind, 18 ⁰C. Vandaag is het Eurobirdwatch, overal in Europa wordt er aan trektellen gedaan, ook hier. Welke soort zal op onze telpost het meest geteld worden? Spreeuw, Vink en Graspieper beginnen alle drie goed in het eerste uur. In het tweede uur komen er ook veel Sijzen over, maar daarna vliegen die niet meer zo talrijk. Aan het eind van de dag blijkt dat de Vink hier vandaag het meest geteld is, 1410 vogels; dan de Graspieper (1003) en de Spreeuw bleef flink achter met 373 vogels (landelijk was de Spreeuw het talrijkst). Er kwamen ook wat minder gebruikelijke soorten langs vandaag; een jonge Havik (wel gewone broedvogel hier), een Ring- en een Huismus (jaarlijks enkele tientallen) en nog een late Ooievaar in zijn eentje. Kruisbekken vlogen vanmorgen ook weer goed, verschillende groepjes. Om kwart over 10 komt de eerste Bruine Kiekendief (vrouw) van vandaag en even later nog een. Het volgende uur zien we er al weer 5! Maar dan komt er ook een Zeearend over, een eerste kalenderjaar (die is dus dit jaar uit het ei gekropen). Verder kwamen er verschillende Roeken over vandaag, die beginnen dus ook weg te trekken. Mooie anekdote: Steven vertelt thuis over de Zeearend die hier over kwam, komt er op dat moment eentje over zijn huis! Zijn tweede Zeearend deze dag. Dit exemplaar is waarschijnlijk een bekende vogel die hier in Noordoost Brabant rondhangt.
Vandaag: 34 soorten, 3631 exemplaren

Zeearend ©Toy Janssen
Zeearend ©Toy Janssen
Zeearend ©Martien van Dooren
Zeearend ©Martien van Dooren
Druk op de telpost ©Martien van Dooren
Druk op de telpost ©Martien van Dooren

01-10-2023

Half bewolkt, briesje uit zuidwest, 21 ⁰C. Het vliegt goed, direct al op 1 oktober. Het zijn vooral Graspiepers, Vinken en Sijzen, die laatste zelfs 300 in het eerste uur en 250+ in het tweede. Dan komt er ook al een Bruine Kiekendief (man) en een Smelleken over en goede aantallen Witte Kwikstaart, Boomleeuwerik en Kruisbek. Met meer dan 300 Sijzen in het derde uur is het dagrecord er wel aan. Het dagrecord Sijs is nu 1226. Eerder van de week zaten we er al dicht bij maar de 617 van 29 oktober 2021 zijn gepasseerd. Sperwers en Torenvalken vliegen ook goed. Om half 11 komt er een juveniele Wespendief over. In oktober zijn Wespendieven echt schaars, maar ons record staat erg scherp (en is oud; 20 oktober 2002). het tweede Smelleken komt even later langs. En dan komt er ook nog een tweede Wespendief over, ook juveniel. Tegen half 2 zien we het derde Smelleken, een volwassen vrouw. De Rode Wouw van kwart voor 3 maakt het voor roofvogels een geslaagde dag, met oa. 18 Buizerds, 17 Bruine Kiekendieven, 24 Sperwers en de eerder genoemde vogels. 1087 Graspiepers en 5658 Vinken zijn ook mooie aantallen.
Vandaag: 40 soorten, 9347 exemplaren

Kieviten ©Martien van Dooren
Kieviten ©Martien van Dooren
Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren
Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren
Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren
Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2023:

Vogels
 01. Gierzwaluw  26. Tapuit  51. Duinpieper  76. Blauwborst  101. Pijlstaart
 02. Bosruiter  27. Goudplevier  52. Wulp  77. Grote Canadese Gans  102. Slechtvalk
 03. Kokmeeuw  28. Nijlgans  53. Morinelplevier  78. IJsvogel  103. Koperwiek
 04. Kleine Mantelmeeuw  29. Witte Kwikstaart  54. Wespendief  79. Spreeuw  104. Appelvink
 05. Aalscholver  30. Zwarte Ooievaar  55. Koekoek  80. Fitis  105. Krakeend
 06. Blauwe Reiger  31. Lepelaar  56. Graspieper  81. Merel  106. Europese Kanarie
 07. Boompieper  32. Blauwe Kiekendief  57. Sperwer  82. Heggenmus  107. Havik
 08. Pontische Meeuw  33. Regenwulp  58. Sijs  83. Turkse Tortel  108. Houtduif
 09. Ringmus  34. Ooievaar  59. Tuinfluiter  84. Kanoet  109. Knobbelzwaan
 10. Holenduif  35. Bergeend  60. Ortolaan  85. Smelleken  110. Pimpelmees
 11. Kruisbek  36. Watersnip  61. Steenloper  86. Kauw  111.
 12. Slangenarend  37. Wilde Eend  62. Ekster  87. Roek  112.
 13. Grauwe Klauwier  38. Rode Wouw  63. Bosrietzanger  88. Goudvink  113.
 14. Huiszwaluw  39. Grote Bonte Specht  64. Bontbekplevier  89. Rietgors  114.
 15. Gele Kwikstaart  40. Zwarte Roodstaart  65. Putter  90. Kievit  115.
 16. Grauwe Gans  41. Groenpootruiter  66. Grauwe Kiekendief  91. Torenvalk  116.
 17. Boerenzwaluw  42. Grote Zilverreiger  67. Grauwe Vliegenvanger  92. Zwarte Kraai  117.
 18. Oeverzwaluw  43. Visarend  68. Roodborsttapuit  93. Kramsvogel  118.
 19. Witgat  44. Koolmees  69. Buizerd  94. Grote Gele Kwikstaart  119.
 20. Bruine Kiekendief  45. Paapje  70. Bonte Vliegenvanger  95. Bonte Strandloper  120.
 21. Wielewaal  46. Grote Pieper  71. Tjiftjaf  96. Zanglijster  121.
 22. Boomleeuwerik  47. Oeverloper  72. Geelgors  97. Roodkeelpieper  122.
 23. Huismus  48. Purperreiger  73. Zeearend  98. Veldleeuwerik  123.
 24. Kwartel  49. Vink  74. Draaihals  99. Kneu  124.
 25. Boomvalk  50. Groenling  75. Grote Lijster  100. Casarca  125.

Vlinders
 01. Atalanta  05. Distelvlinder  09. Bont Zandoogje
 02. Citroenvlinder  06. Klein Koolwitje  10. Gele Luzernevlinder
 03. Dagpauwoog  07. Groot Koolwitje  11.
 04. Koninginnepage  08. Klein Geaderd Witje  12.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten

  1. Bonte Vliegenvanger, 26 augustus 2023

Nieuwe Dagrecords

  1. Gierzwaluw 4692, 16 juli 2023
  2. Huismus 9, 4 augustus 2023
  3. Wespendief 38, 7 september 2023
  4. Kruisbek 81, 26 september 2023
  5. Krakeend 10, 27 september 2023
  6. Sijs 1226, 1 oktober 2023