Week 10 (11 sept - 17 sept)

11-09-2023

Licht tot onbewolkt, zuidelijk briesje, 27 ⁰C. Alweer de 10e week dit seizoen en het is vandaag nog warm! Maar de eerste Graspiepers op trek komen al mee met de Boompiepers en de kwikstaarten en er is ook al vroeg op de ochtend een Boomvalk (half 8) op trek. Twee groepjes van twee Watersnippen zien we net na 8 uur. Na 10 uur is het al aardig opgewarmd en inderdaad, de vlinders beginnen te vliegen; Atalanta’s en Dagpauwogen. Tegen 1 uur zien we een Wespendief, te ver om te zien of het een man, vrouw of juveniel is. Er komen nog enkele Sperwers over en gelukkig aan het eind van de telling nog 14 Huiszwaluwen, die tellen we weinig dit jaar.
Vandaag: 17 soorten, 271 exemplaren

Boerenzwaluw ©Martien van Dooren
Boerenzwaluw ©Martien van Dooren
Bruine Kiekendief ©Peter van de Braak
Bruine Kiekendief ©Peter van de Braak
Druk op de telpost ©Martien van Dooren
Druk op de telpost ©Martien van Dooren

12-09-2023

Van zwaar bewolkt en wat beperkt zicht naar licht bewolkt, erg weinig wind uit zuidwest, 25 ⁰C. De eerste tijd komen er voornamelijk Gele Kwikstaarten over, maar vlak voor 10 uur de eerste Zanglijster van dit jaar op trek. Daarna zijn het meestal Boerenzwaluwen en enkele Huiszwaluwen plus de eerste Boomvalk van vandaag. Vlinders doen het ook goed wat later op de ochtend en ’s middags, Atalanta’s en Dagpauwogen en om 1 uur een Gele Luzernevlinder, de derde dit jaar (en hiermee een correctie: die van vorige week was geen nieuwe soort voor de telpost, op 19 september 2009 werd er al één gezien). Dit keer lukt het wel om een foto te maken en het volgende uur komt er nog één langs. Ondertussen is er ook een Bruine Kiekendief overgevlogen, maar twee roofvogels op trek vandaag helaas.
Vandaag: 13 soorten, 254 exemplaren

Gele Luzernevlinder ©Toy Janssen
Gele Luzernevlinder ©Toy Janssen
Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren
Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren

13-09-2023

Zwaar bewolkt maar even half bewolkt, matige tot vrij krachtige wind uit noordwest later zuidwest, 19 ⁰C. De Graspiepers beginnen beter te vliegen en dus komt de herfst er echt aan. Om kwart over 10 komt er fraai een Rode Wouw aan, het is een vogel die dit jaar geboren is. Een uur later zien we de eerste Bruine Kiekendief van vandaag, het uur erna zijn het er 2. Het is niet heel druk in de lucht, alhoewel de Boerenzwaluw vandaag goed trekt, lekker makkelijk telbaar als ze doorvliegen. En elk uur is er wel is interessants. De jonge Wespendief was dat ook, daar moest even goed naar gekeken worden. Deze tekening zien we hier zelden en iets nog zeldzamers moest wel even uitgesloten worden. Ooievaars komen vandaag ook geregeld over, om 2 uur zelfs een groep van 36. Even later zien we een Smelleken, de tweede van dit jaar. Net na een jonge Visarend komen er 3 Bruine Kiekendieven over, allen in vrouwkleed. De Bruine Kiekendieven blijven goed vliegen, uurtotalen: 2, 8, 3 en in totaal vandaag 19 (twee keer telden we er meer, record is 33). Ondertussen is ook het tweede Smelleken van vandaag langsgekomen.
Vandaag: 27 soorten, 823 exemplaren

Zonsopkomst ©Martien van Dooren
Zonsopkomst ©Martien van Dooren
Wespendief (juveniel) ©Martien van Dooren
Wespendief (juveniel) ©Martien van Dooren
Wespendief (juveniel) ©Martien van Dooren
Wespendief (juveniel) ©Martien van Dooren

14-09-2023

Half bewolkt, weinig wind uit verschillende richtingen, 20 ⁰C. De laatste tijd zijn er ook geregeld Watersnippen op trek, ook vanmorgen, maar het zijn vandaag enkelingen. Net na 8 uur komt er een grote groep kraaiachtigen op trek over, 50 Kauwen, 24 Roeken en 25 Zwarte Kraaien. Waarschijnlijk zijn ze allemaal ergens opgejaagd, apart is het wel. Het 4e Smelleken> van dit jaar komt later op deze ochtend langs en ook een Visarend. De Bontbekplevier die maar door een enkeling werd gehoord staat duidelijk op de opname. Rond de middag zien we nog een Rode Wouw en een Wespendief (allebei juveniel) en tegen 2 uur komt de 2e Zeearend van dit jaar over. Het is een 3e kalenderjaar vogel, dus niet de vogel die geregeld bij Keent wordt gezien. Een boeiende telling vandaag!
Vandaag: 30 soorten, 827 exemplaren

Telpost ©Martien van Dooren
Telpost ©Martien van Dooren
Toy Janssen & Maartje Bakker ©Martien van Dooren
Toy Janssen & Maartje Bakker ©Martien van Dooren
Bontbekplevier ©Toy Janssen

15-09-2023

Licht bewolkt, matige wind draaiend van noordoost naar zuidoost, 19 ⁰C. Eén van de eerste waarnemingen vandaag is een groep van 4 Grote Zilverreigers, altijd mooi. En er is beweging bij de Aalscholvers, de eerste groep zijn er al 25 en er komen nog meer groepjes over. Er was al een Grote Gele Kwikstaart langs getrokken, vandaag tellen we er twee. De eerste paar uur vliegen de Boerenzwaluwen ook lekker door met gemiddeld 100 per uur. Het is alweer 11 uur als de eerste roofvogel zich aandient, een jonge Bruine Kiekendief vandaag. Tellers genoeg vanmorgen, we zijn met 10 waaronder Annelies Timmerman die zo’n 10 jaar geleden voor het laatst hier was en weer eens kwam kijken. ’s Middags is het in de lucht veel rustiger en ook met tellers. We stoppen er al vroeg mee.
Vandaag: 23 soorten, 759 exemplaren

Aparte roep Kraai ©Toy Janssen

16-09-2023

Onbewolkt, matige oostenwind, 30 ⁰C. In het begin is het maar 12 ⁰C. Met een uur tellen komt de eerste Bruine Kiekendief al over, een adulte man. Het is opvallend dat er wat meer Boompiepers vliegen vanmorgen, langs zal dat niet meer duren. Twee Visarenden vliegen vlak na elkaar over en wat later een groepje van 5 Kruisbekken (totaal dit jaar al 58). Ooievaars trekken ook nog steeds, een groep van 19 trok over tussen 11 en 12 uur. In het volgende uur komen er weer 2 Visarenden over, vrij snel achter elkaar. Vier op een dag is veel, maar het dagrecord blijft op 9 (13-9-2008). De vlinders doen het ook leuk vandaag en de 5e Gele Luzernevlinder van dit jaar passeert om kwart over 2. Daarna wordt er gestopt met tellen.
Vandaag: 28 soorten, 487 exemplaren

Buizerd ©Martien van Dooren
Buizerd ©Martien van Dooren
Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren
Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren
Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren
Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren

17-09-2023

Geheel bewolkt en tot 11 uur motregen, briesje uit noordoost, 18 ⁰C. Geen weer voor trek en erg vliegt dan ook weinig, maar vanaf 9 uur wordt het wat beter en om kwart over 9 komt er een Bontbekplevier over, dat is nummer 3 dit jaar. De rest wat vliegt is wat er nu te verwachten is, dus Gele- en Witte Kwikstaarten, Gras- en Boompiepers, Boerenzwaluwen. De Grote Gele Kwikstaart en de twee Huiszwaluwen zijn de leuke soorten.
Vandaag: 19 soorten, 335 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2023:

Vogels
 01. Gierzwaluw  26. Tapuit  51. Duinpieper  76. Blauwborst
 02. Bosruiter  27. Goudplevier  52. Wulp  77. Grote Canadese Gans
 03. Kokmeeuw  28. Nijlgans  53. Morinelplevier  78. IJsvogel
 04. Kleine Mantelmeeuw  29. Witte Kwikstaart  54. Wespendief  79. Spreeuw
 05. Aalscholver  30. Zwarte Ooievaar  55. Koekoek  80. Fitis
 06. Blauwe Reiger  31. Lepelaar  56. Graspieper  81. Merel
 07. Boompieper  32. Blauwe Kiekendief  57. Sperwer  82. Heggenmus
 08. Pontische Meeuw  33. Regenwulp  58. Sijs  83. Turkse Tortel
 09. Ringmus  34. Ooievaar  59. Tuinfluiter  84. Kanoet
 10. Holenduif  35. Bergeend  60. Ortolaan  85. Smelleken
 11. Kruisbek  36. Watersnip  61. Steenloper  86. Kauw
 12. Slangenarend  37. Wilde Eend  62. Ekster  87. Roek
 13. Grauwe Klauwier  38. Rode Wouw  63. Bosrietzanger  88. Goudvink
 14. Huiszwaluw  39. Grote Bonte Specht  64. Bontbekplevier  89. Rietgors
 15. Gele Kwikstaart  40. Zwarte Roodstaart  65. Putter  90. Kievit
 16. Grauwe Gans  41. Groenpootruiter  66. Grauwe Kiekendief  91. Torenvalk
 17. Boerenzwaluw  42. Grote Zilverreiger  67. Grauwe Vliegenvanger  92. Zwarte Kraai
 18. Oeverzwaluw  43. Visarend  68. Roodborsttapuit  93. Kramsvogel
 19. Witgat  44. Koolmees  69. Buizerd  94. Grote Gele Kwikstaart
 20. Bruine Kiekendief  45. Paapje  70. Bonte Vliegenvanger  95. Bonte Strandloper
 21. Wielewaal  46. Grote Pieper  71. Tjiftjaf  96. Zanglijster
 22. Boomleeuwerik  47. Oeverloper  72. Geelgors  97.
 23. Huismus  48. Purperreiger  73. Zeearend  98.
 24. Kwartel  49. Vink  74. Draaihals  99.
 25. Boomvalk  50. Groenling  75. Grote Lijster  100.

Vlinders
 01. Atalanta  05. Distelvlinder  09. Bont Zandoogje
 02. Citroenvlinder  06. Klein Koolwitje  10. Gele Luzernevlinder
 03. Dagpauwoog  07. Groot Koolwitje  11.
 04. Koninginnepage  08. Klein Geaderd Witje  12.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten

  1. Bonte Vliegenvanger, 26 augustus 2023

Nieuwe Dagrecords

  1. Gierzwaluw 4692, 16 juli 2023
  2. Huismus 9, 4 augustus 2023
  3. Wespendief 38, 7 september 2023