Week 9 (4 sept - 10 sept)

04-09-2023

Licht tot half bewolkt, van windstil tot matige oostzuidoosten wind, 25 ⁰C. Het is geen trekvogel maar wel een leuk begin; een roepende Bosuil. De Gele Kwikstaarten vliegen ook deze week vooral in de ochtenduren, samen met enkele Boompiepers en voor 9 uur al een Atalanta. Die vliegen goed vanmorgen en later ook de Dagpauwogen. Vlak na 11 uur komen de eerste roofvogels over, een Visarend, een Sperwer en twee Boomvalken. De zwaluwen beginnen ook wat meer te vliegen. Er komt een jonge Zwarte Roodstaart langs en later een Duinpieper. Kort achter elkaar zien we 3 groepen Ooievaars, samen 45 vogels, even later nog 2. In hetzelfde uur trekt een adulte man Wespendief over en zien we een Koninginnenpage. ’s Middags zijn er Bruine Kiekendieven op trek, een volwassen man en vrouw. Daarnaast tellen we enkele Boomvalken en Sperwers. Meest getelde soort vandaag is de Boerenzwaluw met iets meer dan 100 exemplaren.
Vandaag: 22 soorten, 369 exemplaren

Overzicht van week 9 ©Toy Janssen

Duinpieper ©Peter van de Braak
Duinpieper ©Peter van de Braak
Torenvalk ©Peter van de Braak
Torenvalk ©Peter van de Braak
Tapuit ©Martien van Dooren
Tapuit ©Martien van Dooren

05-09-2023

Net niet onbewolkt, matige oostzuidoosten wind, 27 ⁰C. We hopen vandaag op flinke wespendieventrek, gister zijn er in Zuid-Limburg veel gezien. Maar eerst vliegen er als mooie soortjes een Paapje en 4 Kruisbekken. Voor 9 uur komen er al twee Wespendieven recht voor de post uit het bos omhoog, een vrouw en een juveniel. Dat is de eerste juveniel die we dit jaar zien. Waarschijnlijk hebben ze vlakbij geslapen. Het uur erna zien we er weer 4, dat stemt hoopvol. Ook een Bruine Kiekendief man komt over. De zwaluwen trekken ondertussen ook aardig en de vlinders komen ook op gang. Maar bij de Wespendieven is die gang eruit, er worden er nog 2 gezien, maar dat is het, in totaal vandaag maar 8 Wespendieven (wel de beste dag tot nu toe). De Rode Wouw die mooi voor de keet hangt is dan wel weer genieten. En er trekken nog enkele Bruine Kiekendieven, Sperwers en Boomvalken over.
Vandaag: 21 soorten, 299 exemplaren

Boomvalk (juveniel) ©Alain Hofmans
Boomvalk (juveniel) ©Alain Hofmans
Boerenzwaluw ©Martien van Dooren
Boerenzwaluw ©Martien van Dooren
Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren
Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren

06-09-2023

Vrijwel onbewolkt, erg weinig wind uit noordoost, 22 ⁰C. De dag begint met goede trek van de Gele Kwikstaart en na een uur laat een Duinpieper zich horen. Deze zit ter plaatse, de Heggenmus die gehoord wordt, is wel op trek. De volgende leuke soort is een Fitis. Die wordt elk jaar wel gezien of gehoord, maar niet in grote aantallen, dit is nummer 55. Terwijl het toch een talrijke broedvogel is. Rond de telpost zal het wel niet zo aantrekkelijk zijn voor Fitissen. Ondertussen vliegen er meer zwaluwen dan Gele Kwikstaarten (totaal vandaag 72, 19 augustus was nog beter met 113). Veel roofvogeltrek is er nog vanmorgen, enkele Boomvalken, twee Bruine Kiekendieven en een Sperwer. Er wordt ook al om 12 uur gestopt, meestal wordt er ’s middags ook nog geteld.
Vandaag: 18 soorten, 243 exemplaren

Inge van de Heuvel ©Martien van Dooren
Inge van de Heuvel ©Martien van Dooren
Teun van Kessel ©Martien van Dooren
Teun van Kessel ©Martien van Dooren
Kleine Mantelmeeuw ©Martien van Dooren
Kleine Mantelmeeuw ©Martien van Dooren

07-09-2023

Licht tot onbewolkt, oost tot zuidoosten wind kracht 3, 30 ⁰C. Vlak na de eerste Bruine Kiekendief vandaag komt er een Goudvink roepend over (zie opname). Een vroege, maar in 2010 was er al één op 10 augustus. De eerste Roek van dit jaar wordt ook al gezien, ook niet de vroegste ooit. De rest van de trek is ook afwisselend, met natuurlijk Boerenzwaluwen en Gele Kwikstaart, maar ook Watersnippen, Grote Zilverreigers en bijvoorbeeld een Turkse Tortel. Rond 10 uur komen er verschillende Bruine Kiekendieven langs en de rest van de dag vliegen die ook goed (eindtotaal vandaag 18). Na 11 uur zien we de eerste Wespendieven van vandaag en we zijn weer hoopvol op een nieuw dagrecord. De roofvogels doen het goed vandaag, ook Buizerds, Boomvalken en een Visarend en de eerste Smelleken van dit jaar, vlak nadat er 8 Wespendieven overkwamen. Iets later komt er heel mooi een Kanoet over, in zomerkleed! Dat is pas de derde keer dat er Kanoeten hier worden geteld. De Wespendief blijft vliegen; uur totalen tussen 12 en 17 uur: 1, 8, 11, 4, 6, 5 en daarmee is het nieuwe dagrecord een feit en staat het nu op 38 (was 30 van 27 augustus 2005). Er wordt nog doorgeteld tot 20 uur en in die tijd komt er ook nog een Visarend over, de tweede vandaag.
Vandaag: 32 soorten, 1230 exemplaren

Rode Wouw ©Martien van Dooren
Rode Wouw ©Martien van Dooren
Wespendief (vrouw adult) ©Toy Janssen
Wespendief (vrouw adult) ©Toy Janssen
Wespendief (adult man) ©Toy Janssen
Wespendief (adult man) ©Toy Janssen
Goudvink roep ©Toy Janssen

08-09-2023

Onbewolkt, weinig wind eerst uit oost, later uit zuid, 29 ⁰C. We zien behoorlijke trek van reigers deze ochtend, Blauwe- en Grote Zilverreigers. Niet alledaagse soorten die langskomen zijn een Ekster, een Torenvalk (wel vaak ter plaatse), een Heggenmus en een groep Kieviten. Wat later op de ochtend komt er ook een Grote Gele Kwikstaart over. Dan vliegen er flink wat vlinders en ook al 6 Bruine Kiekendieven en 2 Wespendieven. En de eerste Kramsvogel komt roepend over de telpost, vroeg maar de vroegste ooit was veel eerder, op de 1e augustus in 2010. Toen was dat de eerste teldag van het seizoen. Atalanta’s en Dagpauwogen komen echt in grote aantallen door (107 en 42), maar het is voor hun ook ideaal trekweer. Tussen 11 en 12 uur komen er meer Wespendieven (8) en Bruine Kiekendieven over (2). Ook vandaag kunnen we een Visarend bijschrijven, een volwassen man. Daarna wordt het wat rustiger en knap warm, net zoals de rest van deze week. In het laatste uur komt er nog een Ringmus over. Totaal van toch weer 11 Wespendieven!
Vandaag: 28 soorten, 577 exemplaren

Roek ©Martien van Dooren
Roek ©Martien van Dooren
Boomvalk ©Martien van Dooren
Boomvalk ©Martien van Dooren
Aalscholvers ©Martien van Dooren
Aalscholvers ©Martien van Dooren
Kramsvogel roep ©Toy Janssen

Ringmus roep ©Toy Janssen

09-09-2023

Tot 11 uur bewolkt en mistig, daarna onbewolkt, nauwelijks wind, 29 ⁰C. In de mist wordt er vrijwel niks gezien en de mist blijft tot tussen 10 en 11 uur hangen. Daarna warmt het snel op en komt er al snel een Boomvalk over en trekken de vlinders ook al goed. Daar zitten ook een Koninginnenpage en een Bont Zandoogje bij. Het Landkaartje dat ook gezien wordt is blijkbaar geen trekvlinder, maar voor zover bekend is dit wel de eerste die we op deze telpost zien. Inmiddels is het 3 uur ’s middags en komen er weer eens Ooievaars over in een grotere groep; 65 zijn het er dit keer, Een half uur later vliegen er snel twee Luzernevlinders langs, Gele Luzernevlinder is de indruk. Er wordt advies ingewonnen en deze soort zal het zijn geweest. Wel jammer dat er geen foto’s zijn.
Vandaag: 18 soorten, 486 exemplaren

10-09-2023

Onbewolkt, zuidoosten wind kracht 0 tot 1, 31 ⁰C. Na drie kwartier komt er een Bonte Strandloper mooi over de telpost, de 33ste in 24 jaar. Daar zat een groep van 12 bij die 33, dus het is geen algemene doortrekker hier. Verder komen er de gebruikelijke soorten over deze ochtend, met een vroege Bruine Kiekendief. De Koekoek van 20 over 9 is dan wel weel een mooie waarneming, de tweede van dit jaar. Een juveniele Goudplevier land vlakbij de keet en zit zo dichtbij dat de afstand te kort is voor sommige fototoestellen, maar er zijn mooie foto’s gemaakt. Na twaalven is het tijd voor Ooievaars, te beginnen met 2 maar daarna een groep van 32, een groep van 20 en dan een Zwarte Ooievaar in het laatste uur tellen komt de grootste groep; 60 Ooievaars.
Vandaag: 23 soorten, 441 exemplaren

Goudplevier (juveniel) ©Siem Dijsselbloem
Goudplevier (juveniel) ©Siem Dijsselbloem
Goudplevier (juveniel) ©Siem Dijsselbloem
Goudplevier (juveniel) ©Siem Dijsselbloem
Goudplevier (juveniel) ©Toy Janssen
Goudplevier (juveniel) ©Toy Janssen

Soorten tot nu toe op de telpost in 2023:

Vogels
 01. Gierzwaluw  26. Tapuit  51. Duinpieper  76. Blauwborst
 02. Bosruiter  27. Goudplevier  52. Wulp  77. Grote Canadese Gans
 03. Kokmeeuw  28. Nijlgans  53. Morinelplevier  78. IJsvogel
 04. Kleine Mantelmeeuw  29. Witte Kwikstaart  54. Wespendief  79. Spreeuw
 05. Aalscholver  30. Zwarte Ooievaar  55. Koekoek  80. Fitis
 06. Blauwe Reiger  31. Lepelaar  56. Graspieper  81. Merel
 07. Boompieper  32. Blauwe Kiekendief  57. Sperwer  82. Heggenmus
 08. Pontische Meeuw  33. Regenwulp  58. Sijs  83. Turkse Tortel
 09. Ringmus  34. Ooievaar  59. Tuinfluiter  84. Kanoet
 10. Holenduif  35. Bergeend  60. Ortolaan  85. Smelleken
 11. Kruisbek  36. Watersnip  61. Steenloper  86. Kauw
 12. Slangenarend  37. Wilde Eend  62. Ekster  87. Roek
 13. Grauwe Klauwier  38. Rode Wouw  63. Bosrietzanger  88. Goudvink
 14. Huiszwaluw  39. Grote Bonte Specht  64. Bontbekplevier  89. Rietgors
 15. Gele Kwikstaart  40. Zwarte Roodstaart  65. Putter  90. Kievit
 16. Grauwe Gans  41. Groenpootruiter  66. Grauwe Kiekendief  91. Torenvalk
 17. Boerenzwaluw  42. Grote Zilverreiger  67. Grauwe Vliegenvanger  92. Zwarte Kraai
 18. Oeverzwaluw  43. Visarend  68. Roodborsttapuit  93. Kramsvogel
 19. Witgat  44. Koolmees  69. Buizerd  94. Grote Gele Kwikstaart
 20. Bruine Kiekendief  45. Paapje  70. Bonte Vliegenvanger  95. Bonte Strandloper
 21. Wielewaal  46. Grote Pieper  71. Tjiftjaf  96.
 22. Boomleeuwerik  47. Oeverloper  72. Geelgors  97.
 23. Huismus  48. Purperreiger  73. Zeearend  98.
 24. Kwartel  49. Vink  74. Draaihals  99.
 25. Boomvalk  50. Groenling  75. Grote Lijster  100.

Vlinders
 01. Atalanta  05. Distelvlinder  09. Bont Zandoogje
 02. Citroenvlinder  06. Klein Koolwitje  10. Gele Luzernevlinder
 03. Dagpauwoog  07. Groot Koolwitje  11.
 04. Koninginnepage  08. Klein Geaderd Witje  12.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten

  1. Bonte Vliegenvanger, 26 augustus 2023

Nieuwe Dagrecords

  1. Gierzwaluw 4692, 16 juli 2023
  2. Huismus 9, 4 augustus 2023
  3. Wespendief 38, 7 september 2023