Augustus 2023

Er is vrijwel evenveel uur geteld in augustus als in het vorige jaar. Ook het aantal vogels per uur is hetzelfde, 41. Wel zijn er aanmerkelijk meer soorten gezien: 71. Dat zijn er 8 meer dan vorig jaar, maar wel vrij gemiddeld. Vorig jaar was nogal soortenarm. Er werd dan wel één soort vlinder minder gezien dan vorig jaar, de aantallen waren wel beter. Er werden veel Kleine Koolwitjes geteld en ook veel Atalanta’s. De top3 werd dit jaar gevuld door de Gierzwaluw, de Boerenzwaluw en de Ooievaar. Er werden dus zoveel Gierzwaluwen geteld dat deze soort voor de derde keer de meest getelde soort in augustus was.

Vorig jaar was de keet vooral om wat in de schaduw te staan, dit jaar is het meer schuilen voor de regen, in elk geval op de dag dat de keet geplaatst wordt. Ook de volgende dag veel regen, pas op de 4e augustus is er interessante trek; een nieuw dagrecord Huismus (nu 9) en de 4e Wielewaal ooit. Ook de Kwartel van de volgende dag is zo’n zeldzaamheid. De officiële opening zou droog verlopen, maar helaas waren de paraplu’s ook deze dag nodig. De tweede week is het weer beter en op de 8ste worden er veel Gierzwaluwen geteld, meer dan duizend. Ook veel Regenwulpen op deze dag, het record sneuvelde net niet. De volgende dag was de lokale tv-zender DTV op bezoek voor een reportage. Op de 11e worden er 2 Bergeenden gezien, een soort die we zelden zien hier. Op de laatste dag van deze week komen er Ringmussen over en de eerste 2 Rode Wouwen van dit jaar. De tweede helft van augustus begint met een dag met veel Ooievaars en ook een Zwarte Ooievaar, een Lepelaar, een Visarend, een Groenpootruiter en ’s avonds een Oeverloper en een Grote Pieper. Dat is niet alleen de vroegste ooit voor ons, maar voor heel Nederland de vroegste ooit. De volgende dag komt er een Purperreiger en keurig op de afspraak op de 16e augustus de eerste Duinpieper. Sinds die dag worden er dagelijks Duinpiepers gezien voor de telpost en gereld komen er Ooievaars en Visarenden over. Meermaals zien we een Visarend met vers gevangen vis. In het weekend wordt er een Koekoek en 5 Kruisbekken gezien. De volgende week begint met een Groenpootruiter en twee Visarenden op één dag, maar de volgende dag komt er een Ortolaan en een Tuinfluiter langs, dat is toch mooier. De 23ste komt er een Bergeend in zijn eentje langs en ook een Steenloper (dat is pas voor de 2e keer). De volgende dag zijn de Bontbekplevier en een Morinelplevier de mooiste waarnemingen. Meer mooie soorten daags erna; een Grauwe Kiekendief en een Grauwe Vliegenvanger. Op de 26ste een nieuwe soort voor de telpost: Bonte Vliegenvanger. De eerste augustus-waarneming van een Zeearend wordt op 28 augustus gedaan, die dag ook meerdere Ooievaars en verschillende andere roofvogels op trek. De Bonte Vliegenvanger wordt nog een keer gezien en een tweede Ortolaan komt langs. Op de laatste dag komt er nog een Visarend over en een Boomvalk en worden er nog 5 Duinpiepers geteld die ter plaatse zitten (al enkele dagen).

De augustus-vogels

Er werden iets minder Ooievaars gezien dit jaar in augustus, maar nog steeds zoveel dat de Ooievaar in de top3 staat. Ook Visarenden zijn er veel overgevlogen, het waren er 11, éën minder dan vorig jaar (en dat was het beste jaar). De Wespendieven hebben het laten afweten, er zijn er maar 12 geteld, gemiddeld zijn dat er 39. Er zijn ook geen jonge vogels gezien, geen lokale en geen trekkende. Bruine Kiekendieven kwamen er evenveel over als vorig jaar, 41. Dat is veel, het gemiddelde staat op 20. Het is voor de laatste paar jaar wel een normaal aantal. Morinelplevieren zijn er maar 2 geteld, maar eigenlijk is dat gemiddeld. Vier jaar geleden was het er zelfs maar 1. Zomertortels zijn zo zeldzaam geworden dat we ze niet meer zien. Twee jaar geleden is er één in juli gezien, de laatste in augustus was in 2019. Gierzwaluwen hebben we alleen in 2007 meer geteld in augustus. Opvallend, want het dagrecord is dit jaar in juli fors verbeterd en er zijn daarna dus nog veel Gierzwaluwen over gekomen. Gele Kwikstaarten kwamen er 567 over, dat is bovengemiddeld, maar de laatste paar jaar gebruikelijk. De 12 Duinpiepers is goed, het dubbele van het gemiddelde en ook 2x zoveel als vorig jaar en het jaar ervoor. De twee jaren daarvoor waren het er wel nog meer. Er werden 155 Boompiepers geteld, iets boven het gemiddelde, maar wat minder dan de drie jaar ervoor.

De augustus-vlinders

Zoals gezegd werden er meer vlinders dan vorig jaar geteld, vooral Kleine Koolwitjes en Atalanta’s. Zeker voor de Kleine Koolwitjes waren de aantallen fors hoger, alleen in 2017 zijn er nog meer geteld. Atalanta’s tellen we regelmatig nog veel meer in augustus, maar ook vaak half zoveel. Eén soort ontbrak dit jaar die vorig jaar wel werd gezien; de Oranje Luzernevlinder. Deze soort is dit jaar een stuk zeldzamer dan in de invasiejaren.

Het weer in augustus

Dit jaar een doorsnede augustusmaand, met afwisselend weer. De gemiddelde temperatuur lag gelijk aan het langdurig gemiddelde. Het begin en het eind was koeler dan gemiddeld en het midden juist wat warmer, met uitzondering van de 17e. Het aantal zonuren was ook gemiddeld, wel was het wat natter dan normaal. Landelijk viel er 106mm, terwijl dat gemiddeld 88mm is. Maar er waren plaatsen waar veel meer regen viel, tot 200mm.

Overzicht aantallen en uren in augustus

Jaar Uren augustus Aantal vogels aug Per uur Soorten augustus
2001 73:00 3.069 42 40
2002 99:00 3.596 36 56
2003 111:30 3.500 31 48
2004 74:29 2.533 34 35
2005 175:25 4.766 27 69
2006 173:05 5.201 30 55
2007 235:38 13.231 56 73
2008 463:44 20.181 44 86
2009 316:54 8.281 26 62
2010 318:45 9.779 31 76
2011 216:40 6.875 32 60
2012 297:54 9.847 33 75
2013 316:01 9.452 30 71
2014 252:50 9.649 38 78
2015 237:25 5.475 23 75
2016 178:08 8.663 48 76
2017 199:27 13.026 65 67
2018 187:18 10.627 57 80
2019 184:47 6.514 35 67
2020 193:02 5.274 27 63
2021 260:24 9.965 38 72
2022 234:33 9.968 41 63
2023 236:33 9.812 41 71

Top 3 vogelsoort in augustus

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2001 Boerenzwaluw 1.319 Gele Kwikstaart 235 Houtduif 174
2002 Boerenzwaluw 2.262 Gele Kwikstaart 223 Kievit 116
2003 Boerenzwaluw 1.864 Kievit 218 Huiszwaluw 214
2004 Boerenzwaluw 1.349 Gele Kwikstaart 383 Gierzwaluw 258
2005 Boerenzwaluw 2.337 Kokmeeuw 320 Spreeuw 278
2006 Boerenzwaluw 2.664 Gierzwaluw 563 Gele Kwikstaart 304
2007 Gierzwaluw 5.856 Boerenzwaluw 4.554 Huiszwaluw 726
2008 Boerenzwaluw 9.225 Huiszwaluw 3.221 Kokmeeuw 1.904
2009 Boerenzwaluw 2.847 Huiszwaluw 2.372 Kokmeeuw 833
2010 Boerenzwaluw 4.223 Huiszwaluw 2.126 Kievit 651
2011 Boerenzwaluw 3.395 Huiszwaluw 1.047 Gierzwaluw 341
2012 Boerenzwaluw 4.403 Huiszwaluw 1.569 Gierzwaluw 746
2013 Boerenzwaluw 4.211 Gierzwaluw 2.082 Huiszwaluw 513
2014 Boerenzwaluw 5.945 Gierzwaluw 1.515 Huiszwaluw 658
2015 Boerenzwaluw 2.163 Gierzwaluw 1.161 Huiszwaluw 504
2016 Boerenzwaluw 5.263 Gele Kwikstaart 641 Gierzwaluw 491
2017 Boerenzwaluw 7.229 Huiszwaluw 2.726 Gierzwaluw 637
2018 Boerenzwaluw 5.810 Huiszwaluw 1.219 Gele Kwikstaart 1.116
2019 Boerenzwaluw 2.854 Gele Kwikstaart 909 Huiszwaluw 784
2020 Boerenzwaluw 1.616 Huiszwaluw 770 Ooievaar 763
2021 Gierzwaluw 3.098 Boerenzwaluw 2.118 Kleine Mantelmeeuw 815
2022 Boerenzwaluw 4.759 Huiszwaluw 1.557 Ooievaar 841
2023 Gierzwaluw 3.768 Boerenzwaluw 1.822 Ooievaar 628

Aantal per soort in augustus

Jaar Ooievaar Wespendief Bruine Kiekendief Visarend Morinel Zomertortel Gierzwaluw Duinpieper Boompieper Gele Kwikstaart
2001 0 1 1 0 0 9 258 0 41 383
2002 0 68 9 2 1 39 161 2 215 263
2003 0 0 1 0 0 13 158 0 165 90
2004 0 1 1 0 0 9 258 0 41 383
2005 0 68 9 2 1 39 161 2 215 263
2006 1 34 8 0 1 7 563 1 179 304
2007 60 81 10 1 7 29 5.856 1 122 405
2008 165 93 37 9 7 51 1128 6 105 919
2009 57 57 15 10 3 13 275 7 107 352
2010 16 16 24 11 2 22 492 3 200 366
2011 105 25 12 6 2 32 341 3 71 321
2012 81 25 19 4 1 0 746 9 95 295
2013 72 42 27 5 2 1 2.082 4 112 347
2014 100 47 21 5 1 0 1.515 4 137 220
2015 56 50 8 1 6 0 1.161 3 97 229
2016 24 91 16 3 1 0 491 2 126 641
2017 64 20 22 5 0 0 637 9 221 402
2018 193 42 24 6 4 1 218 13 278 1.116
2019 90 22 13 3 1 1 392 16 118 909
2020 763 62 38 11 6 0 151 23 221 592
2021 580 46 65 8 3 0 3.098 5 188 552
2022 841 49 41 12 7 0 191 6 201 615
2023 628 12 41 11 2 0 3.768 12 155 567