Week 8 (28 aug - 3 sept)

28-08-2023

Half bewolkt, weinig wind uit zuidwest, 20 ⁰C. Na 1 uur draait de wind naar noord, neemt wat toe en ook de bewolking neemt toe. In het eerste uur komen er vooral Gele Kwikstaarten over. Het volgende uur zien we dat er nog 5 Duinpiepers ter plaatse zijn, een mooi aantal. De rest van de ochtend veel gebruikelijke soorten, maar ook weer Kruisbekken en een Geelgors op trek. Na 10 uur is het warm genoeg voor Atalanta’s, er trekken er 10 in een uur langs. Om 11 uur zien we de eerste Ooievaar vandaag met zo te zien een gebroken poot. Een half uur later komt er een groep van 28. In dit uur komt er ook een Bruine Kiekendief, een man. Om kwart over 12 zien we een Visarend. In het volgende uur komt er een Wespendief over, een volwassen vrouw. Het zijn er weinig dit jaar. Een goed uur later vliegt er nog één en even later daar het topmoment; een groep van 70 Ooievaars en een Zeearend. Dat is de eerste keer dat er in augustus een Zeearend over komt. Er is meer roofvogeltrek vandaag, er komen ook enkele Buizerds over, meerdere Bruine kiekendieven, een derde Wespendief en een Sperwer. Voor vlinders was het ook een goede dag, 3 soorten en 44 vlinders.
Vandaag: 21 soorten, 571 exemplaren

Overzicht van week 8 ©Toy Janssen

Duinpieper ©Martien van Dooren
Duinpieper ©Martien van Dooren
Ooievaar ©Martien van Dooren
Ooievaar ©Martien van Dooren
Zonsopkomst ©Martien van Dooren
Zonsopkomst ©Martien van Dooren

29-08-2023

Half tot zwaar bewolkt, weinig wind die draait, 17 ⁰C. Een fris begin deze ochtend met vertrouwde soorten op trek, maar ook weer eens enkele Kleine Mantelmeeuwen en al vroeg een Bruine Kiekendief. Het is een juveniel dit keer. Ter plaatse zitten vanmorgen 4 Duinpiepers en enkele Paapjes en Tapuiten. Wat later wordt er een Bosrietzanger gezien en tegen 11 uur wordt de Bonte Vliegenvanger weer gezien. We gaan er vanuit dat het dezelfde is als een paar dagen geleden, het is namelijk weer een vrouwtje. Het volgende uur komen er 7 Ooievaars over en wordt er een Ortolaan gehoord die achter de keet langs vliegt. Dat is de tweede Ortolaan dit jaar. De zwaluwen trekken vandaag trouwens goed met enkele tientallen per uur en het zijn ook Huis- en Oeverzwaluwen. In het laatste uur komen er zelfs nog 3 Gierzwaluwen over.
Vandaag: 18 soorten, 474 exemplaren

Geelgors ©Toy Janssen
Geelgors ©Toy Janssen
Ree ©Toy Janssen
Ree ©Toy Janssen
Goudplevieren ©Martien van Dooren
Goudplevieren ©Martien van Dooren

30-08-2023

Zwaar tot geheel bewolkt, weinig wind uit zuidwest tot zuidoost, periodes met regen, 12 ⁰C. Het eerste uur is er nog wel weinig bewolking, maar daarna kondigt het regenfront zich aan. Dan vliegt er wel aardig wat, met bijvoorbeeld een Visarend (adulte man) en een Bruine Kiekendief (vrouw adult). De Visarend heeft hier overnacht en zit enige tijd bovenin een kale boom. Na 10 uur regent het echt en dan vliegt er erg weinig. Om 11 uur komt Arend met de nieuwe deurtabel, die weer op de deur van de keet geprikt wordt. Hierop staan van alle soorten die ooit op trek geteld zijn de vroegste en de laatste waarneming en het dagrecord, de dag dat het grootste aantal van die soort is gezien. We kijken er regelmatig op. Na 12 uur knapt het weer wat op en vliegen er zwaluwen, kwikstaarten en verschillende vlinders, waaronder een Koninginnenpage.
Vandaag: 16 soorten, 365 exemplaren

Duinpieper ©Martien van Dooren
Duinpieper ©Martien van Dooren
Bruine Kiekendief (adult man) ©Martien van Dooren
Bruine Kiekendief (adult man) ©Martien van Dooren
Wulp ©Toy Janssen
Wulp ©Toy Janssen

31-08-2023

Half bewolkt, matige zuidwesten wind, 18 ⁰C. De Gele Kwikstaart vliegt meestal vooral het eerste uur, maar vanmorgen houdt de trek tot ongeveer 10 uur aan. Dan is er al weer een Visarend en een Bruine Kiekendief (juveniel) over getrokken. Vanmorgen komen we tot 5 Duinpiepers die ter plaatse zitten en er komen elke dag wel mensen van ver speciaal naar deze telpost voor de Duinpiepers. Tegen 11 uur komt er ook vandaag een Koninginnenpage langs. Een half uur later is er een Boomvalk op trek en nog een half uur later zien we een groep van 4 Goudplevieren. De vlinders vliegen toch best goed, met 5 Atalanta’s per uur terwijl het niet echt warm is.
Vandaag: 16 soorten, 249 exemplaren

01-09-2023

Zwaar bewolkt, weinig wind uit oostzuidoost, 16 ⁰C. Na een uurtje tellen met niet veel trek komt er een Visarend over. Lekker vroeg op de ochtend. Even later komen er aardig wat Witte Kwikstaarten over. Dat zullen er nog wel meer worden, de piek ligt in begin oktober, dus pas over een maand. Om 10 uur komt er een Goudplevier over, verder trekken er Boeren- en Huiszwaluwen, Gele Kwikstaarten en Boompiepers. De Duinpiepers ter plaatse zijn er nog steeds met zijn vijven. Er wordt vandaag op tijd gestopt.
Vandaag: 12 soorten, 179 exemplaren

02-09-2023

Geheel bewolkt en mistig, erg weinig wind eerst uit zuidwest later uit noord, 18 ⁰C. Tot 10 uur vliegt er bijna niks, enkele Gele- en Witte Kwikstaarten en een Boompieper en de eerste Grote Lijster van dit jaar. Maar even later wordt er een Blauwborst ontdekt in de buurt (de 8e op deze telpost). Ook de Duinpiepers zijn er nog, maar het zijn er nog 4. Vlak na 1 uur vliegt er een Duinpieper over, een trekker dit keer. De mist is nu wel weg en niet veel later komt er een Visarend over en even later een Grauwe Kiekendief, een volwassen vrouw en de tweede dit jaar. Ook de vlinders vliegen goed, bijvoorbeeld twee Koninginnenpages. Tegen drieën komen er twee groepen Ooievaars over, 52 en 14 stuks. Er komt nog een Bruine Kiekendief over (juveniel) en er wordt op de plek waar de Duinpiepers zitten een Draaihals gevonden. Dat is al weer drie jaar geleden en het is de 6de Draaihals in 24 jaar. De ontdekker heeft er zelf een stukje over geschreven: Tijdens het zoeken naar de duinpiepers hadden we al veel lokale soorten gezien (tapuiten, robotapjes, paapjes, bopi’s, veldjes). Iedere stronk en boomstam werd gescand, en op een gegeven moment zagen we de Draaihals zitten. Het was een erg schuw exemplaar, maar toch is het gelukt een bewijsplaat te maken. Nadat we de vogel hadden ‘overgegeven’ aan de (eerste) twitchers, deden ook de Duinpiepers nog een kort, maar luid roepend ererondje. Ons tripje naar deze mooie plek was dus meer dan geslaagd! Groet, Jaco van Schaik.
Vandaag: 18 soorten, 163 exemplaren

Draaihals ©Jaco van Schaik
Draaihals ©Jaco van Schaik
Draaihals ©Wilbert van de Rakt
Draaihals ©Wilbert van de Rakt
Grauwe Kiekendief (adult vrouw) ©Toy Janssen
Grauwe Kiekendief (adult vrouw) ©Toy Janssen

03-09-2023

Van zwaar naar licht afnemend bewolkt, erg weinig wind, uit noordoost, 22 ⁰C. Na een half uurtje tellen komt er een vogel langs waarvan de tellers allemaal denken, dat was geen Spreeuw, dat was een IJsvogel! En dat hier, vrij ver van water. Het is de tweede IJsvogel ooit op de telpost, de vorige was in de mist, maar deze niet. Deze ochtend ook weer Grote Zilverreigers op trek, altijd een mooi gezicht die over te zien komen. Er komt ook een Duinpieper over. Om kwart over 9 komt er luidt roepend een Morinelplevier aan en deze doet enkele pogingen om ergens bij de telpost te landen, maar iets houdt de vogel tegen, die dus toch verder vliegt. Na 10 uur komt de jaarlijkse Brunchwandeling langs met een grote opkomst dit jaar. Geen wonder met dit mooie weer. De deelnemers krijgen de gelegenheid om een Visarend te zien die overkomt, het is een volwassen vrouw. Tegen twaalven zien we nog 2 Gierzwaluwen in een groep Boerenzwaluwen meevliegen en wordt er een Bosrietzanger gezien vlakbij de telpost. Vlinders vinden het inmiddels lekker warm en de trek begint op gang te komen. Ook 7 Ooievaars komen overgetrokken en even later de tweede Visarend en een Boomvalk. Tussen 1 en 2 zien we geregeld Dagpauwogen langstrekken, 21 in dit uur. Dan hangt er een grote groep Ooievaars boven de telpost. Zo groot dat het lastig tellen is. Een eerste voorzichtige schatting is 160, dat wordt al bijgesteld naar 190, maar er zijn (veel) foto’s gemaakt en bij natellen blijken het er 222 te zijn, de op één na grootste groep hier ooit. Daarna komt er nog een Bruine Kiekendief over en vlinders. Uiteindelijk staat de teller van de Dagpauwoog op 64, de 4de telling ooit.
Vandaag: 29 soorten, 826 exemplaren

Morinelplevier ©Peter van de Braak
Morinelplevier ©Peter van de Braak
Tapuit (adult man) ©Peter van de Braak
Tapuit (adult man) ©Peter van de Braak
222 Ooievaars ©Peter van de Braak
222 Ooievaars ©Peter van de Braak
Brunchwandeling ©Martien van Dooren
Brunchwandeling ©Martien van Dooren
Brunchwandeling ©Martien van Dooren
Brunchwandeling ©Martien van Dooren
Morinelplevier ©Alain Hofmans

Soorten tot nu toe op de telpost in 2023:

Vogels
 01. Gierzwaluw  26. Tapuit  51. Duinpieper  76. Blauwborst
 02. Bosruiter  27. Goudplevier  52. Wulp  77. Grote Canadese Gans
 03. Kokmeeuw  28. Nijlgans  53. Morinelplevier  78. IJsvogel
 04. Kleine Mantelmeeuw  29. Witte Kwikstaart  54. Wespendief  79. Spreeuw
 05. Aalscholver  30. Zwarte Ooievaar  55. Koekoek  80.
 06. Blauwe Reiger  31. Lepelaar  56. Graspieper  81.
 07. Boompieper  32. Blauwe Kiekendief  57. Sperwer  82.
 08. Pontische Meeuw  33. Regenwulp  58. Sijs  83.
 09. Ringmus  34. Ooievaar  59. Tuinfluiter  84.
 10. Holenduif  35. Bergeend  60. Ortolaan  85.
 11. Kruisbek  36. Watersnip  61. Steenloper  86.
 12. Slangenarend  37. Wilde Eend  62. Ekster  87.
 13. Grauwe Klauwier  38. Rode Wouw  63. Bosrietzanger  88.
 14. Huiszwaluw  39. Grote Bonte Specht  64. Bontbekplevier  89.
 15. Gele Kwikstaart  40. Zwarte Roodstaart  65. Putter  90.
 16. Grauwe Gans  41. Groenpootruiter  66. Grauwe Kiekendief  91.
 17. Boerenzwaluw  42. Grote Zilverreiger  67. Grauwe Vliegenvanger  92.
 18. Oeverzwaluw  43. Visarend  68. Roodborsttapuit  93.
 19. Witgat  44. Koolmees  69. Buizerd  94.
 20. Bruine Kiekendief  45. Paapje  70. Bonte Vliegenvanger  95.
 21. Wielewaal  46. Grote Pieper  71. Tjiftjaf  96.
 22. Boomleeuwerik  47. Oeverloper  72. Geelgors  97.
 23. Huismus  48. Purperreiger  73. Zeearend  98.
 24. Kwartel  49. Vink  74. Draaihals  99.
 25. Boomvalk  50. Groenling  75. Grote Lijster  100.

Vlinders
 01. Atalanta  05. Distelvlinder
 02. Citroenvlinder  06. Klein Koolwitje
 03. Dagpauwoog  07. Groot Koolwitje
 04. Koninginnepage  08. Klein Geaderd Witje

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten

  1. Bonte Vliegenvanger, 26 augustus 2023

Nieuwe Dagrecords

  1. Gierzwaluw 4692, 16 juli 2023
  2. Huismus 9, 4 augustus 2023